Stypendia

W dniach 14, 16,17, 18 sierpnia 2017 r. dziekanat ds. stypendialnych oraz księgowość studencka będą NIECZYNNE.

Na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

STYPENDIUM REKTORA

Stypendium rektora, może otrzymać student, który:

- uzyskał za rok studiów wysoka średnia ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki