Stypendia

Szanowni Państwo,

Studenci, którzy rezygnują z zakwaterowania w domach studenckich UŚ proszeni są o niezwłoczne złożenie rezygnacji drogą mailową lub telefoniczną w dziekanacie

Zasady kwaterowania w akademikach :

http://student.us.edu.pl/sites/student.us.edu.pl/files/imce/kwaterowanie2018.pdf

Stypendia Ministra 2018/2019

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów  na rok akademicki 2018/2019, wskazówki dotyczące wypełniania  wniosków, wzór

STYPENDIUM REKTORA

Stypendium rektora, może otrzymać student, który:

- uzyskał za rok studiów wysoka średnia ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki

Do 16 października 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach XXXIV edycji Śląskiego Funduszu Stypendialnego im. Adama Graczyńskiego. Konkurs adresowany jest do