Stypendia

STYPENDIUM REKTORA

Stypendium rektora, może otrzymać student, który:

- uzyskał za rok studiów wysoka średnia ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki

W załączniku podajemy Państwu szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków.  Proszę dokładnie zapoznać się z przepisami i skrupulatnie przygotować wnioski.

W załączniku podajemy Państwu szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków.  Proszę dokładnie zapoznać się z przepisami i skrupulatnie przygotować wnioski.