Studia Podyplomowe

Konsultacje dotyczące prac dyplomowych dr hab. Magdaleny Habdas

odbędą się:

25.05.2017 r. od godz. 16.00 do 16.45 pok. 2,13

31.05.2017 r. od godz. 16.30 do 17.30 pok. 2,13

12.06.2017 r. od godz