Studia Podyplomowe

Zapraszamy po odbiór świadectw ukończenia Podyplomowych Studiów Administracji i Zarządzania w godzinach pracy sekretariatu. Opłata za świadectwo wynosi 30 zł ( płatna na konto

Szanowni Państwo,

prace dyplomowe zaakceptowane przez promotora należy składać w sekretariacie do 15 września. Prace należy złożyć w jednym egzemplarzu zgrzaną lub zbindowaną, do pracy

Konsultacje dotyczące prac dyplomowych dr hab. Magdaleny Habdas

odbędą się:

25.05.2017 r. od godz. 16.00 do 16.45 pok. 2,13

31.05.2017 r. od godz. 16.30 do 17.30 pok. 2,13

12.06.2017 r. od godz