Zmiana rozmiaru tekstu:

Na stronie http://www.wpia.us.edu.pl/stypendia-doktoranckie dostępne są nowe wzory wniosków o przyznanie stypendium za wyniki w nauce oraz dotacji projakościowej. Osoby składające oba wnioski mogą wypełnić część B tylko w jednym egzemplarzu. Proszę pamiętać o załącznikach potwierdzających osiągnięcia.

Termin składania wniosków mija 10 października 2017 r.