Studia Doktoranckie Ogłoszenia

Osoby, które nadal nie zaliczyły filozofii mogą przyjść na dyżur Profesora Dembińskiego 24 września (poniedziałek) w godz. 12:00-13:00 na Wydział Nauk Społecznych pok. 3.26.

Wszystkich Doktorantów (stacjonarnych, niestacjonarnych i z tzw. "wolnej stopy") rzeczywiście zainteresowanych napisaniem pracy doktorskiej zapraszam na seminarium w czwartek 18

Profesor Dembińśki wyznaczył II termin egzaminu z filozofii na 18 września 2018 r. na godz.:

- 11:00-12:30 pok. 326 w budynki Wydziału Nauk Społecznych

Lub

- 15:30-16:00 pok. 2.42 WPiA

Drugi termin egzaminu z prawa autorskiego odbędzie się 29 września o godz. 10.

Drugi termin egzaminu z retoryki został wyznaczony na 18 września godz. 17.00 w pok. 1.29.

Pani dr Agnieszka Rutkowska-Piątek wyznaczyła ostatni termin egzaminu z psychologii na 22 września godz. 10.00 w sali 18. W związku z tym, że w programie studiów

Do 14 września 2018 r. można składać w Sekretariacie Studiów Doktoranckich wnioski o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów. Szczegóły w załączeniu.

Rekrutacja na Studia Doktoranckie zosła przedłużona do 3 września 2018 r.

Termin składania podań: 1 czerwca 2018 r. – 3 września 2018 r. (z wyłączeniem 30.07-18.08)

Rozmowy kwalifikacyjne