Zmiana rozmiaru tekstu:

mam zaszczyt zaprosić studentów do wzięcia udziału w konkursie „Dziedzictwo Jana Pawła II i Solidarności”, który jest jednym z pierwszych projektów realizowanych przez Fundację Służby Rzeczypospolitej.


Główną misją Fundacji jest wydobycie z obecnej debaty politycznej problemów Rzeczypospolitej Polskiej, inicjowanie i stymulowanie debaty nad polską racją stanu, a w jej owocach szukanie tego, co nas łączy i co jest warte dalszej propagacji. Zajmujemy się, w zdecydowanie szerszej perspektywie, wyzwaniami stojącymi przed Polską, przekazujemy nowej generacji nasze doświadczenie, wspieramy ją i motywujemy do twórczych inicjatyw.

Konkurs „Dziedzictwo Jana Pawła II i Solidarności" organizujemy pod opieką merytoryczną Przewodniczącego Rady Fundacji Macieja Zięby OP i we współpracy z Konsulatem Honorowym Wielkiego Księstwa Luksemburga w Sopocie.

Do wzięcia udziału w konkursie serdecznie zapraszamy wszystkich studentów studiów I i II stopnia. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy studenckiej dotyczącej dziedzictwa Jana Pawła II i/lub Solidarności, a zrealizowanej w danym roku akademickim.


Celem Konkursu jest zainteresowanie studentów dziedzictwem Jana Pawła II i Solidarności, które budowało w Polsce społeczeństwo obywatelskie na fundamentach wolności i solidarności. Podejmowanie tej tematyki przez pokolenie urodzone już w III RP może zaowocować twórczą reinterpretacją wydarzeń z lat ’80 ubiegłego wieku, przyjęciem wartości, które je ożywiały, a zarazem stać się inspiracją do podejmowania podobnych inicjatyw w całkowicie odmiennym kontekście społecznym, a w konsekwencji sprzyjać budowaniu społeczeństwa obywatelskiego we współczesnym świecie.


Dla zwycięzcy danej edycji Konkursu przeznaczona jest nagroda pieniężna w wysokości 10 000 zł oraz publikacja pracy pisemnej lub organizacja wystawy, czy też innego rodzaju promocji, w zależności od formy zwycięskiej pracy.


Prace konkursowe wraz z formularzem zgłoszeniowym należy nadsyłać, w określonej w regulaminie konkursu formie, do 31 października 2017 roku na adres Fundacji Służby Rzeczypospolitej.

Więcej informacji o konkursie oraz wszystkie wymagane dokumenty można znaleźć na stronie www.fsrz.pl/konkurs

Patroni medialni konkursu: 
Rzeczpospolita, TVP Kultura, Aleteia Polska, Deon.pl, Dzieje.pl, Gość Niedzielny, Radio Kampus, Pressje, Przewodnik Katolicki, W drodze, Więź