Przedsiebiorczosc stacjonarna II stopnia

Wszelkie sprawy związane z zaliczeniem przedmiotu:" Człowiek w środowisku " będą w terminach sesji rozwiązywane wyłącznie z reprezentantami grup w ustalonych korespondencyjne

Zajęcia dla studentów II roku z przedmiotu: Prawa człowieka w obrocie gospodarczym  odbędą się w środę 31.05 od godz. 10.10 do 11.40 w sali 3.47, (za zajęcia 25.05 )

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że z powodu wyjazdu moje zajęcia oraz dyżur w dniach 15 i 16 maja 2017 r. zostają odwołane. Następne zajęcia odbędą się zgodnie z planem

Wszystkim naszym studentom bardzo serdecznie dziękujemy za nominację w X edycji Lauru Studenckiego UŚ w Kategorii Przyjazny Dziekanat. Bardzo dziękujemy za wszystkie oddane głosy oraz

W związku z odpracowaniem zaległych zajęć ćwiczenia z prawa pracy dla wszystkich grup I roku  będą się odbywały w poniedziałki o godz. 15.10 w auli nr 3.

Szanowni Państwo,

w załączeniu obiecane zagadnienia do finalnego kolokwium oraz dwa materiały pomocnicze na potrzeby najbliższych zajęć.

Proszę o zapoznanie się.

Proszę również o uważną lekturę fragmentu Rozdziału IV (Międzynarodowa Ochrona Praw Człowieka) s. 52-61 (historia + ONZ) z:

Prawa człowieka. Zarys wykładu., 4. wydanie., J. Hołda, Z. Hołda, D. Ostrowska, J.A. Rybczyńska, Warszawa 2014

Z poważaniem

Magdalena Półtorak

UWAGA STUDENCI II ROKU  !!!

1. W terminie do 27.01 2017 r. każdy student jest zobowiązany do złożenia w dziekanacie druku RTP ( Rejestracja Tematu Pracy ) podpisanego przez promotora

Szanowni Państwo,

 

Zgodnie z obietnicą, w załączeniu zamieszczam konspekt mojego dzisiejszego wykładu.

 

Z poważaniem,

Grzegorz Gorczyński

UWAGA STUDENCI  -- OŚWIADCZENIE O ZNAJOMOŚCI I AKCEPTACJI ZASAD WYNIKAJĄCYCH Z REGULAMINU OCHRONY (...) PRAC INTELEKTUALNYCH NA UŚ

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy

Szanowni Pańswo,

1. zgodnie z obietnicą załączam prezentację z pierwszych zajeć (zajęcia 1);

2. proszę zabrać ze sobą na zajęcia 2 (27 października, godz. 10.10) załączone dokumenty:

- polityka bezpieczeństwa informacji;

- rozporządzenie.

 

Mariusz Jagielski