Zmiana rozmiaru tekstu:

Rejestracja jest obowiązkowa! Uprawnieni do logowania są wszyscy studenci II roku.

Termin rejestracji: 20.09.2017 godz. 16:45 - 15.10.2017 godz. 23:59

 

Studenci zobowiązani są do zarejestrowania na jedno z trzech konwersatoriów:

- Biznesplan nowej firmy,

- Proces inwestycyjno-budowlany,

- Zarządzanie projektami.

W celu zarejestrowania należy:

  1. Zalogować się na stronie: www.usosweb.us.edu.pl
  2. Wybrać moduł: Dla studentów - Rejestracja

Procedura rejestracji na stronie http://diotsws.us.edu.pl/site/?q=rejestracja_USOSweb

Limit w jednej grupie konwersatoryjnej to 30 osób.