Zmiana rozmiaru tekstu:

Termin rejestracji: 20.09.2017 godz. 16:00 - 15.10.2017 godz. 23:59

 Studenci zobowiązani są do zarejestrowania na następujący przedmiot obowiązkowy:

- Encyklopedia prawa.

Na pozostałe przedmioty zostaniecie Państwo zapisani poprzez system USOS na zasadzie kopiowania. Wybór I grupy ćwiczeniowej z przedmiotu Encyklopedia prawa wiąże się z uczestnictwem w zajęciach grupy I ćwiczeniowej z przedmiotu Logika praktyczna.

Plan zajęć dostępny jest na stronie:

http://www.wpia.us.edu.pl/studia/plany-zajec/category/75-przedsiebiorczosc-stacjonarna-i-stopnia-i-rok-semestr-zimowy

W celu zarejestrowania należy:

  1. Zalogować się na stronie: www.usosweb.us.edu.pl
  2. Wybrać moduł: Dla studentów - Rejestracja

Procedura rejestracji na stronie http://diotsws.us.edu.pl/site/?q=rejestracja_USOSweb

Rejestracja jest obowiązkowa! Uprawnieni do logowania są wszyscy studenci I roku.