Przedsiebiorczosc stacjonarna I stopnia

Uprawnieni do logowania są wszyscy studenci I roku

Termin rejestracji: 19.02.2018 godz. 20:00 - 25.02.2018 godz. 23:59

Studenci zobowiązani są do zarejestrowania na zajęcia z wychowania

Zaliczenie z podstaw zarządzania odbędzie się 25 stycznia na auli 4 na zajęciach od godziny 10.10. Osoby, które nie pisały zaliczenia z powodu choroby z nauki o organizacji

W dniu 12.10.2017 roku zostają odwołane zajęcia z dr. M. Czubą z powodu wyjazdu na konferencję.

Seminarium u dr. Witolda Kurowskiego wyznaczone jest na poniedziałki na godz. 13:30 w pok. 2.1. Pierwsze spotkanie odbędzie się 27 lutego 2017 roku.

UWAGA STUDENCI  -- OŚWIADCZENIE O ZNAJOMOŚCI I AKCEPTACJI ZASAD WYNIKAJĄCYCH Z REGULAMINU OCHRONY (...) PRAC INTELEKTUALNYCH NA UŚ

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy

W załączniku dostępny jest plan zajęć na sem. zimowy dla studentów III roku