Przedsiebiorczosc stacjonarna I stopnia

Termin rejestracji: 19.09.2018 godz. 16:00 - 15.10.2018 godz. 23:59

 

Studenci zobowiązani są do zarejestrowania na następujący przedmiot obowiązkowy:

- Encyklopedia prawa.

Na pozostałe

Termin rejestracji: 19.09.2018 godz. 16:15 - 15.10.2018 godz. 23:59

 

Studenci zobowiązani są do zarejestrowania na jeden z dwóch przedmiotów do wyboru (przedmioty wykształcenia

Rejestracja jest obowiązkowa! Uprawnieni do logowania są wszyscy studenci II roku.

Termin rejestracji: 19.09.2018 godz. 16:30 - 15.10.2018 godz. 23:59

 

Studenci zobowiązani są do

Rejestracja jest obowiązkowa! Uprawnieni do logowania są wszyscy studenci II roku.

Termin rejestracji: 19.09.2018 godz. 16:45 - 15.10.2018 godz. 23:59

 

Studenci zobowiązani są do

Rejestracja jest obowiązkowa! Uprawnieni do logowania są wszyscy studenci III roku.

Termin rejestracji: 19.09.2018 godz. 17:00 - 15.10.2018 godz. 23:59

 

Studenci zobowiązani są do

Rejestracja jest obowiązkowa! W pierwszej turze uprawnieni do logowania są studenci III roku, którzy zaliczyli sesję letnią i złożyli uzupełniony indeks do dziekanatu.

I TURA

Termin

Rejestracja jest obowiązkowa! Uprawnieni do logowania są wszyscy studenci III roku.

Termin rejestracji: 19.09.2018 godz. 17:30 - 15.10.2018 godz. 23:59

 

Studenci zobowiązani są do

Wszelkie informacje dotyczące przygotowania pracy dyplomowej znajdziecie Państwo na stronie:

https://apd.us.edu.pl/?_s=1

W "aktach prawnych" zamieszczony został wzór strony tytułowej oraz

Zaliczenie z podstaw zarządzania odbędzie się 25 stycznia na auli 4 na zajęciach od godziny 10.10. Osoby, które nie pisały zaliczenia z powodu choroby z nauki o organizacji

W dniu 12.10.2017 roku zostają odwołane zajęcia z dr. M. Czubą z powodu wyjazdu na konferencję.