Przedsiebiorczosc stacjonarna I stopnia

W załączeniu ogłoszenia - zagadnienia do egzaminu z przedmiotu " Podmioty i przedmioty stosunków cywilnoprawnych".

UWAGA STUDENCI III ROKU!

Poniżej znajdą Państwo najważniejsze informacje dotyczące procedury składania indeksów i prac dyplomowych przed przystąpieniem do egzaminu

Seminarium u dr. Witolda Kurowskiego wyznaczone jest na poniedziałki na godz. 13:30 w pok. 2.1. Pierwsze spotkanie odbędzie się 27 lutego 2017 roku.

UWAGA STUDENCI  -- OŚWIADCZENIE O ZNAJOMOŚCI I AKCEPTACJI ZASAD WYNIKAJĄCYCH Z REGULAMINU OCHRONY (...) PRAC INTELEKTUALNYCH NA UŚ

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy

W załączniku dostępny jest plan zajęć na sem. zimowy dla studentów III roku