Stacjonarne Prawo

Szanowni Państwo,

Nasze najbliższe dwa spotkanie (28 XI i 5 XII) odbędą się nie w auli 3 a w auli 1.

Jednocześnie proszę się zastanowić czy ostatnie zajęcia (12 XII) z projekcją

Szanowi Państwo,
powołując się na poczynione ustalenia przypominam, że nasze zajęcia z Historii Ustroju Polski w dniu 28 listopada 2017 r. nie odbędą się, lecz zostaną odrobione w dniu

UBEZPIECZENIE NNW oraz OC ostateczny termin opłacenia składki do  27 listopada 2017 r. pok.33

 

Szanowni Państwo,

raz jeszcze przypominam, iż ćwiczenia z Prawa UE/Instytucji europejskich zaplanowane na poniedziałek 27.11 z uwagi na mój wyjazd są odwołane.

Jednocześnie

Szanowni Państwo,

najbliższy wykład prof. dr hab. Barbary Mikołajczyk z modułu Prawo międzynarodowe publiczne odbędzie się 27 listopada.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że dodatkowe (tzn. mające na celu odpracowanie wykładów, które nie odbyły się z powodu choroby Wykładowcy) wykłady Pani prof. zw. dr hab

Wielce Szanowni Państwo Studiujący!

Niniejszym ogłaszam wyniki kolokwium

  1. 307121 (4,5 pkt): db+
  2. 307145 (3,75 pkt): db
  3. 305649 (4,0 pkt): db
  4. 307008 (4,0 pkt): db
  5. 307269 (3,5 pkt0: dst+
  6. 307509

Szanowni Państwo,

przypominamy, że jednym z warunków ukończenia studiów jest zaliczenie obowiązkowej praktyki zawodowej, w wymiarze wskazanym w planie studiów

Studenci I roku oraz wszyscy, którzy przenosili się na UŚ są zobowiązani do przejścia szkolenia BHP na platformie internetowej. Osoby, które jeszcze tego nie zrobiły prosimy

Szanowni Państwo,

przypominamy o obowiązku złożenia w dziekanacie druku RTP (Rejestracja Tematu Pracy). Druk, który można pobrać ze strony głównej Archiwum Prac Dyplomowych

UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

 

INFORMUJEMY PAŃSTWA, IŻ ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UBEZPIECZENIA

 

SIĘ OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW NA ROK AKAD

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że zmianie uległ termin ćwiczeń z modułu Prawo konstytucyjne dla nowoutworzonej  (tj. powstałej w wyniku połączenia grup 11, 12 i 13)

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z ustaleniami dokonanymi na spotkaniu wszystkich grup seminaryjnych seminaria z historii prawa na studiach stacjonarnych, począwszy od 24 października, 

Szanowni Państwo,

przypominamy, że seminaria magisterskie  Pani prof. zw. dr hab. Teresy Dukiet-Nagórskiej w semestrze zimowym 2017/2018 odbywają się w następujących

Spotkanie organizacyjne dla seminarzystów odbędzie się w poniedziałek 9 października o godz. 15.00 (pok. 1.22).