Stacjonarne Prawo

Szanowni Państwo.

Czyniąc zadość licznym prośbom studentów, uprzejmie informujemy, iż egzamin przedterminowy z Prawa karnego, zaplanowany został na 30 maja - godzina 17:00.

Egzamin

Szanowni Państwo,

jutrzejsze, tj. 24 kwietnia, ćwiczenia gr 8 z modułu Finanse i prawo finansowe cz. II rozpoczną się z opóźnieniem, około godz. 10.40.

Wielce Szanowni Państwo Studiujący!

Niniejszym ogłaszam wyniki:

 1. 307108 (4,0 pkt): db
 2. 307055 (3,5 pkt): dst+

Serdecznie pozdrawiam 

Wasz Nauczyciel

Robert Netczuk 

Wielce Szanowni Państwo Studiujący!

Niniejszym ogłaszam wyniki oceny Państwa oświadczeń wiedzy:

 1. 399896 (2,75 pkt): dst
 2. 307221 (2,75 pkt): dst
 3. 307228 (1,75 pkt): ndst
 4. 307181 (2,75 pkt)

Szanowni Państwo,

z przykrością informujemy, że zajęcia International Trade and International Business Transactions zostają wycofane z realizacji w semestrze letnim 2017/2018. Przed

Szanowni Studenci,

ćwiczenia z Historii prawa, prowadzone przez dr T.Szczygła (grupa 2 i 3), które miały odbyć się w poniedziałek 23 kwietnia 2018r., zostają jednorazowo

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że zajęcia grup nr 3, 7 i 8 (prowadzący: dr R. Netczuk) są odwołane w najbliższy czwartek (19 kwietnia)  w związku z wyjazdem

Wielce Szanowni Państwo Studiujący!

Niniejszym pozwalam sobie przesłać Państwu wykaz osób, które uzyskały ocenę pozytywną wraz z punktacją prac:

 1. 300805 (3,0 pt): dst
 2. 307091

Szanowni Państwo,

Pragniemy zaprosić Państwa Studentów do aplikowania na 3rd All-European International Humanitarian and Refugee Law Moot Court Competition, który odbędzie się

Kochani Studenci,

w załączeniu przesyłam Państwu kazusy z zakresu jedności-wielości czynów i przestępstw. Wrócimy do nich przed kolejnym kolokwium.

Równocześnie

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że wykłady p. dr Urszuli Torbus z modułu Prawo pracy zostają odwołane w dniu 18 kwietnia br. z uwagi na wyjazd

Szanowni Państwo,

studentom zarejestrowanym na zajęcia prof. Zenona Bańkowskiego (profesor wizytujący) Living Lawfully Beyond Text in Law and Legal Education przypominamy, że

Szanowni Państwo,

poniżej znajdą Państwo skrót najważniejszych informacji nt. procedur i terminów składania prac dyplomowych, indeksów, obron, etc.:

 1. PRZYGOTOWANIE

Wielce Szanowni Państwo Studiujący!

Niniejszym ogłaszam Państwu wyniki naszych czwartkowych zmagań:

 1. 312133 (2,75 pkt): dst
 2. 306991 (2,75 pkt): dst
 3. 309256 (2,75 pkt): dst
 4. 307021 (3,25 pkt)

Szanowni Państwo,

ze względu na duże zainteresowanie Konkursem Wyróżnień JM Rektora, przedłużony zostaje termin wypełniania formularzy zgłoszeniowych i składania