Stacjonarne Prawo

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że zaplanowane na najbliższy wtorek tj. 23 października, prowadzone przez p. dr Katarzynę Pokryszkę zajęcia z modułów Europejskie prawo gospodarcze

Studenci I roku & studenci, którzy rozpoczęli naukę na WPiA UŚ w roku akademickim 2018/2019 w wyniku przeniesienia z innej uczelni

⚠️ Jednym z warunków uzyskania

Kochani Studenci,

przypominam, że na 24 października zadałam 2 lektury:

- uchwała SN z 17.12.2008, I KZP 27/08;

- A. Zoll, Znaczenie konstytucyjnej zasady podziału władzy dla prawa

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że ćwiczenia gr 2 z modułu Prawo międzynarodowe publiczne, mające się planowo odbyć w dniu 25 października (czwartek), zostają przeniesione na

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o odwołaniu z powodu choroby zaplanowanych na dzień dzisiejszy tj. 16 października, następujących zajęć p. dr Katarzyny Pokryszki:

1) European

Szanowni Państwo Studenci (I rok, studia stacjonarne)

wszystkie osoby, które nie zaliczyły jeszcze u mnie egzaminu z Historii doktryn zapraszam we wtorek, tj. 23 października, na egzamin. Do

Szanowni Państwo,

Informuję, że w dniu 15 października 2018 r. zajęcia konwersatoryjne z przedmiotu Postępowanie w sprawach o wykroczenia zaplanowane na godz. 16.50-18.20 nie

Studenci III i IV roku zapisani  na zajęcia Profesora Patricka Hugga proszeni są o zapoznanie się z syllabusami przedmiotów. 

Studentów zapisanych na Introduction to International Trade i Introduction to United States Law informujemy, że zajęcia Profesora Patricka Hugga rozpoczną się już w przyszłym

Uprzejmie informuję, iż 8 października 2018 r. na spotkaniu wszystkich grup seminaryjnych ustaliliśmy następujące terminy zajęć:

 

IV rok studiów stacjonarnych - poniedziałki, godz

Szanowni Państwo,  

Na zajęcia 8.10.18 proszę zapatrzyć się w teksty Powszechnej deklaracji praw człowieka oraz dwóch Międzynarodowych paktów praw człowieka .

Proszę przejrzeć poniższe

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że pierwszy wykład prof. Łukasza Pisarczyka z modułu Prawo pracy odbędzie się 24 października br. 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że zmianie ulega termin seminariów magisterskich P. prof. zw. dr hab. Janusza Strzępki:

- IV rok - zajęcia odbywać będą się w poniedziałki w godz

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że seminaria magisterskie Pani prof. zw. dr hab. Teresy Dukiet-Nagórskiej rozpoczną się w następujących terminach:

- IV rok: 15 października, godz

INFORMACJE ORGANIZACYJNE DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ NA I ROKU STACJONARNEGO PRAWA W ROKU AKAD. 2018/2019

Szanowni Państwo Studenci,

poniżej skrót najważniejszych informacji