Niestacjonarne Prawo

Pan prof.dr hab. P.Skubała dokonał wpisów ocen do indeksów. Proszę o odbieranie indeksów ( do 28.07 i od 04.09 ). W dniu 20.07 dziekanat czynny będzie 

Uprzejmie informuję, że wpisów po egzaminie z prawa karnego będę dokonywała 26- go lipca o godz. 15,30 w pok. 3.16.

W intencji zapewnienia sprawnego działania proszę

Wyniki (częściowe) egzaminu - w załączniku.

 

Marian Mikołajczyk

Szanowni Państwo Studenci,

 

w załączeniu znajdziecie Państwo listę osób, które zaliczyły zerowy egzamin z prawa konstytucyjnego.

Państwa, którzy uzyskali oceny

Szanowni Państwo

W załączeniu publikuję wyniki egzaminu z Historii Prawa.

Tomasz Szczygieł

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że uzyskanie zaliczenia w semestrze letnim 2016/2017 w terminie poprawkowym będzie możliwe w następujących dniach:

 

28 czerwca 2017 r

Indeksy do wpisów  z modułu ogólnoakademickiego : "Etyczne i filozoficzne aspekty ochrony środowiska"  dla studentów II roku  będzie można składać

Przypominamy Państwu, iż w okresie wakacyjnym ulegają zmianie godziny otwarcia dziekanatu.

W miesiącu lipcu  ( od 1.do 28.07 ). dziekanat  będzie czynny w poniedziałku, wtorki

UWAGA Studenci, którzy mają zgodę na powtarzanie prawa rzymskiego w roku akad. 2017/18.

W związku ze zmianą siatki studiów  egzamin z modułu prawo rzymskie odbędzie się

INFORMACJA O ZASADACH ZALICZENIA PRZEDMIOTU PROCES KARNY W SESJI POPRAWKOWEJ PRZEZ STUDENTÓW STUDIÓW ZAOCZNYCH NA KIERUNKU PRAWO

Informuję, że w okresie sesji

W związku ze zmianą  Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach od dnia 01.10.2017 studenci, którzy zostali skreśleni z listy studentów

Z dniem 01.10.2017 r. ulega zmianie Regulamin Studiów w Uniwersytecie Śląskim. Prosimy Państwa o zapoznanie  się z tymi