Niestacjonarne Prawo

Egzamin poprawkowy odbędzie się w dniu 27.09.2018 r., godz. 16.30, aula 4.

Szanowni Państwo,

Osoby z grupy sobotnio-niedzielnej, które pisały egzamin poprawkowy dnia 10 września, mogą uzyskać wpis w sobotę, dnia 22 września br. o godz. 11:30.

Joanna

Kolokwium zaliczeniowe odbędzie się na 3 (trzecich) z kolei zajęciach. Materiały i przykładowe zadania umieszczone są w załączniku.

Jest możliwość przepisania oceny. Takie osoby

Kolokwium zaliczeniowe odbędzie się na 3 (trzecich) z kolei zajęciach. Materiały i przykładowe zadania umieszczone są w załączniku.

Jest możliwość przepisania oceny. Takie osoby

 

Uprawnieni do logowania są wszyscy studenci V roku

Termin rejestracji w "I grupie wyboru": 11.09.2018 godz. 20:15 - 15.10.2018 godz. 23:59

Termin rejestracji w "II grupie wyboru"

Uprawnieni do logowania są wszyscy studenci V roku

Termin rejestracji: 11.09.2018 godz. 20:45 - 15.10.2018 godz. 23:59

W związku ze zbyt małym zainteresowaniem częścią oferty dydaktycznej w I

Szanowni Państwo

w załączeniu ogłaszam wyniki egzaminu. Po wpisy zapraszam na dyżury. Terminy w zakładce "Dyżury".

Z poważaniem

Tomasz Szczygieł

Wyniki (częściowe) dodatkowego egzaminu pisemnego z historii prawa (4.09.2018) Sprawdzający – Marian Mikołajczyk

 

Wyniki egzaminu z 4 września 2018 r. – dodatkowy Pierwszy termin.

Poniżej zamieszczone oceny wpisywać będzie do indeksów dr hab. Anna Stawarska-Rippel

320713  2

322013 

Informuję, że najbliższy dyżur odbędę w dniu 13 września o godz. 15.oo. Podany wcześniej dyżur wyznaczony na 7 września nie odbędzie się. Z powodu wyjazdu na Konferencję nie odbędzie

Uprawnieni do logowania są wszyscy studenci I roku

Termin rejestracji: 11.09.2018 godz. 16:00 - 31.10.2018 godz. 23:59

Studenci zobowiązani są do zarejestrowania na następujący przedmiot

Termin rejestracji: 11.09.2018 godz. 17:00 - 15.10.2018 godz. 23:59

Studenci zobowiązani są do zarejestrowania na następujący przedmiot obowiązkowy:

- Prawo konstytucyjne.

Na pozostałe przedmioty

Termin rejestracji: 11.09.2018 godz. 18:00 - 15.10.2018 godz. 23:59

Studenci zobowiązani są do zarejestrowania na następujący przedmiot obowiązkowy:

- Postępowanie administracyjne.

Na pozostałe

Termin rejestracji: 11.09.2018 godz. 19:00 - 15.10.2018 godz. 23:59

Studenci zobowiązani są do zarejestrowania na następujący przedmiot obowiązkowy:

- Finanse i prawo finansowe,

Na pozostałe