Niestacjonarne Prawo

Szanowni Państwo,

przypominam, że najbliższe spotkanie będzie w dniu 25 listopada 2017 r., o godz. 11.20. Proszę przeczytać "Terror" F. v Schirach'a i przygotować pisemnie akt

Egzamin komisyjny z przedmiotu Prawo cywilne (rodzinne, spadkowe) z prof. J. Góreckim odbędzie się w dniu 28.11.2017 roku o godzinie 12:00 pokój 1.29

Szanowni Państwo,

przypominamy, że jednym z warunków ukończenia studiów jest zaliczenie obowiązkowej praktyki zawodowej, w wymiarze (75h, 4 ECTS).

W celu zaliczenia

Seminarium dla studentów IV roku prowadzone przez prof. dr hab. Andrzeja Matana odbędzie się 28 listopada 2017 roku o godz. 18:15, pok. 1.39.

Seminarium dla studentów IV, V roku prowadzone przez prof. dr hab. Tadeusza Widłę odbędzie się 24 listopada 2017 roku o godz. 16:00.

Egzamin komisyjny z przedmiotu Finanse i prawo finansowe z prof. Zdeblem odbędzie się w dniu 20.11.2017r. (poniedziałek)
o godz.11:15 sala 2.4

Szanowni Państwo,

przypominamy o obowiązku złożenia w dziekanacie druku RTP (Rejestracja Tematu Pracy). Druk, który można pobrać ze strony głównej Archiwum Prac Dyplomowych

Informujemy, że w związku ze zmianą programu studiów od roku akademickiego 2017/2018, moduł prawo rzymskie będzie realizowany w semestrze letnim 2017/2018. Studenci, którzy

Przypominamy wszystkim studentom trzeciego semestru i semestrów wyższych powtarzającym moduł wstęp do prawoznawstwa i/lub logikę, że mają obowiązek zdania egzaminu z ww

Przypominamy wszystkim studentom powtarzającym pierwszy lub drugi semestr studiów, że realizujecie Państwo program studiów zatwierdzony od roku akademickiego 2017/2018 (w załączniku)

Egzamin komisyjny z prawa międzynarodowego publicznego odbędzie się 27 listopada o godz. 14.45. Studenci, którzy uzyskali zgodę,i  nie złożyli indeksu proszeni są

Seminarium magisterskie z Prof. Zdeblem odbędzie się 27.11.2017r.  godz. 17:15 sala 3.36

 

W dniu 24.11 wykład z psychologii dla studentów roku II gr II nie odbędzie się. Wykład ten został przeniesiony na  27.01-  godz.. 11.30 do 14.35 aula 3. Po wykładzie

Szanowni Państwo,

proszę o zabranie na pierwsze ćwiczenia z prawa samorządu terytorialnego Konstytucji RP.

Z poważaniem,

Katarzyna Darowska-Szczepanek

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z ustaleniami dokonanymi na spotkaniu wszystkich grup seminaryjnych seminaria z historii prawa na studiach zaocznych, począwszy od 23 października,