Zmiana rozmiaru tekstu:

Trwa rejestracja na 14. Ogólnopolską Konferencję "Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw", która odbędzie się 23-24 października w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

To największe w Polsce, coroczne wydarzenie związane z edukacją profesjonalistów zajmujących się problemem przemocy wobec najmłodszych. Zapraszamy! http://konferencja.pomocdzieciom.fdds.pl/#rejestracja

Konferencja organizowana jest corocznie od 2004 roku przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundację Dzieci Niczyje), Ministerstwo Sprawiedliwości i Urząd Miasta Stołecznego Warszawa – Biuro Pomocy i Projektów Społecznych pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka. Jej tematem przewodnim jest pomoc dzieciom, które doświadczyły różnych form przemocy i wykorzystywania, a także ochrona praw dzieci, które uczestniczą w procedurach prawnych.

Podczas dwudniowego spotkania krajowi i zagraniczni eksperci m.in.  Anna M. Petersonn, Olivia Lind Haldorsson, dr Dinesh Sethi, prof. dr hab. Jacek Pyżalski, dr Krzysztof Szwajca, przedstawią modelowe rozwiązania zapobiegania przestępstwom wobec dzieci oraz najnowsze ustalenia empiryczne i teoretyczne, dotyczące problemu krzywdzenia dzieci. Prezentowane będą również projekty i inicjatywy praktycznej pomocy dzieciom – ofiarom przestępstw i ich rodzinom.

2017.10.26 przest