Zmiana rozmiaru tekstu:

Szanowni Państwo,

Katedra Prawa Konstytucyjnego ma zaszczyt zaprosić do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: „Konstytucja RP po 20 latach obowiązywania: jak ją odczytujemy, jakie stawia wyzwania”, która odbędzie się w dniach 19-20 października 2017 r. na naszym Wydziale.

Poruszymy najistotniejsze ustrojowe zagadnienie, wynikające z dwudziestoletniej praktyki obowiązywania Konstytucji z 1997 roku. Podstawowe znaczenie mają legitymizacja władzy i tożsamość konstytucji postrzegane w kontekście republikańskich źródeł kształtowania systemu politycznego. Obrady dotyczyć będą następujących szczegółowych tematów: 1/. aksjologia współczesnego konstytucjonalizmu 2/. dialog jako podstawa stosunków władczych; 3/. człowiek wobec wymiaru sprawiedliwości; 4/. zasada pomocniczości i jej aktualne zastosowanie; 5/. ochrona Konstytucji i kontrola konstytucyjności, 6/. inne problemy konstytucjonalizmu europejskiego.

Referaty podczas Konferencji wygłoszą przedstawiciele wielu zagranicznych i krajowych ośrodków akademickich. Będziemy mieli przyjemność gościć pracowników Katolickiego Uniwersytetu w Sao Paulo, Universidade Nova de Lisboa, Uniwersytetu w Manheim, Uniwersytetu im. Juana Carlosa w Madrycie, Katolickiego Uniwersytetu im. Pétera Pázmánya w Budapeszcie, Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu, Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Akademii Leona Koźmińskiego i Akademii Ignatianum w Krakowie.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

W sprawach organizacyjnych proszę o kontakt z pracownikami Katedry.

Z poważaniem,

Prof. dr hab. Anna Łabno

 


 

Dear Sir or Madame,

 

it is a great honor to invite you to participate in an international conference to be held at the Faculty of Law and Administration, University of Silesia, October 19th -20th, 2017. The general theme of the conference is Constitution of the Republic of Poland after 20 years from its adoption — directions of interpretation and challenges of implementation.

The Conference will be dedicated to the most important institutional issues brought by two decades of application of the binding Constitution. Two problems of republican sources of political system are fundamental: legitimacy of powers, and constitutional identity. Our deliberations will concentrate on the following questions: 1/. axiology of modern constitutionalism; 2/. dialogue as a foundation of power; 3/. an individual vis-à-vis judicature; 4/. principle of subsidiarity: state and foreign relations; 5/. protection of constitution and constitutional review; 6/. various problems of modern constitutional law.

Speakers of the Conference will represent polish and foreign universities, such as: Jagiellonian University, Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw, University of Zielona Góra, University of Rzeszów, University of Silesia in Katowice, Ignatianum Academy, Kozminski University, Pontifical Catholic University of São Paulo, Universidade Nova de Lisboa, King Juan Carlos University, Pázmány Peter Catholic University in Budapest, University of Manheim, Palacký University in Olomouc and Comenius University in Bratislava.

For further details, please contact with Organizing Committee by following email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Yours faithfully,

Prof. Dr Habil. Anna Łabno