Zmiana rozmiaru tekstu:

            W dniu 17 marca 2016 r. odbył się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Dzień z Prawem Administracyjnym, którego hasłem przewodnim stała się : Administracja wobec obywatela. W wydarzeniu wzięło udział ponad 200 uczniów liceów partnerskich Wydziału z terenu województwa śląskiego. Inicjatywę zorganizowała dr Agnieszka Ziółkowska, pełnomocnik Dziekana WPiA ds. współpracy z liceami wraz z Kołem Naukowym Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Śląskiego.

            O godzinie 9:00 w auli nr 8 przybyłych gości przywitała dr Agnieszka Ziółkowska, by od razu przekazać głos samemu Dziekanowi Wydziału Prawa i Administracji UŚ, prof. Czesławowi Martyszowi. Dziekan tytułem wprowadzenia w merytoryczne rozważania wygłosił krótki wykład dotyczący prawa administracyjnego jako gałęzi prawa. Następnie przed licealistami wystąpiła dr Anna Gronkiewicz, która nawiązując do wcześniejszego wystąpienia rozmawiała z licealistami na temat     powszechności prawa administracyjnego w problemach codziennego życia. Następnie Przewodniczący KNPA Tomasz Mizioch zaprosił licealistów na warsztaty praktyczne, co zakończyło pierwszą część spotkania.

            Warsztaty praktyczne rozpoczęły się o godzinie 9:40 i trwały półtorej godziny. W ich trakcie licealiści mogli uczestniczyć w następujących zajęciach:

  1. „Ogólne założenia prawa administracyjnego, czyli co, gdzie i jak załatwić” prowadzone przez Arkadiusza Bałę i Piotra Boczkowskiego,
  2. „Prawa i obowiązki uczniów” prowadzone przez Katarzynę Surmiak,
  3. „Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii” prowadzone w dwóch grupach przez Tomasza Miziocha i Macieja Tyłę oraz Pawła Bandurę i Mateusza Majerczaka,
  4. „Odebranie prawa jazdy” prowadzone w dwóch grupach przez Monikę Oleksy i Justynę Pabisz oraz Kamila Plewnię.

            Licealiści sami wybierali, w których warsztatach chcą uczestniczyć, na podstawie tego, które tematy najbardziej ich interesowały. Największą widownią cieszyły się zajęcia dotyczące ogólnej problematyki prawa administracyjnego oraz z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom. W czasie paneli licealistom przekazano wiedzę prawną a oni sami mogli aktywnie w nich uczestniczyć nie tylko zdając pytania.

            O 11:15 w auli nr 8 swój wykład nt. zasad prawa administracyjnego wygłosił prof. Andrzej Matan. Wykład cieszył się bardzo ciepłym przyjęciem przez uczniów liceów. Kolejnym punktem było wystąpienie przedstawicielki Wydziałowej Radu Samorządu Studenckiego UŚ, Joanny Beśki, która przedstawiła ofertę dydaktyczną WPiA UŚ oraz zachęcała licealistów do wyboru w przyszłości jednego z kierunków studiów oferowanych przez Wydział.

            Wydarzenie zostało entuzjastycznie przyjęte przez uczestników, którzy w przystępnej formie i doskonałej atmosferze otrzymali porcję sporej wiedzy z zakresu wpływu administracji na status administarcyjnoprawny młodego człowieka.

            Wydarzenie zakończyło się ok. godziny 12:00, kiedy to dr Agnieszka Ziółkowska oraz Przewodniczący KNPA Tomasz Mizioch podziękowali gościom za przybycie oraz zapowiedzieli przyszłoroczną edycję spotkania. Było to już trzecie spotkanie w cyklu Dzień z Prawem..... po Dniu z Prawem Karnym ( 2014) i Dniu z Prawem Cywilnym ( 2015).

            Dokumentację fotograficzną wydarzenia zapewnił jeden z członków KNPA, Piotr Boczkowski.

            Zapraszamy na stronę Koła: http://www.knpa.us.edu.pl/ oraz fb: https://www.facebook.com/knpa.us/