Zmiana rozmiaru tekstu:

We wrześniu dyżury dr Ewy Śladkowskiej odbędą się:
20 września 2017r. (środa) od 15.30-17.00
27 września 2017r. (środa) od 15.30-17.00