Dla Pracowników

Wolters Kluwer SA oraz Redakcja „Przeglądu Sądowego” ogłaszają X edycję Konkursu na książkę prawniczą najbardziej przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwości, wydaną w 2017

Tenancy Law and Housing Policy in Multi-level Europe

http://www.tenlaw.uni-bremen.de/

Prawo lokatorskie i polityka mieszkaniowa w wielopłaszczyznowej Europie

Program: 7. Program Ramowy