Stacjonarna Administracja II Stopnia

Szanowni Państwo

Ze względów formalnych muszę wyznaczyć termin egzaminu końcowego.

Zasady zaliczenia przedstawione na wykładzie oczywiście obowiązują i w tej mierze liczę na Państwa

W dniu 25.05 pomimo godzin rektorskich mój dyżur odbędzie się , ale w godzinach 16.00 do 17.00. Dnia 1. 06 z powodu wyjazdu służbowego - Zjazd Katedr zajęcia i dyżur nie odbędą

Szanowni Państwo,

w załączeniu materiał pomocniczy - zaktualizowane zalecenia TSUE dla sądów krajowych dotyczące składania wniosków o wydanie orzeczenia w trybie

Wykład z dnia 23 maja zostaje przełożony na dzień 15 maja godzina 8.30 - 10.00 aula 8.

Wykład zostaje przełożony z powodu wyjazdu na konferencję naukową.

Seminarium dla I roku: 16 maja godz.16.40.

Ćwiczenia z dnia 9 maja zostają przełożone na 16 maja godzina 13.30 - 15.00 sala 47.

W dniu 8 maja zajęcia zostają odwołane z powodu choroby.

Termin odrobienia zajęć zostanie uzgodniony z grupą.

Termin kolokwium pozostaje bez zmian.

Seminarium magisterskie odbędzie się 8 maja br. o godz. 15.10.

W związku z nowymi wytycznymi Koordynatora Praktyk, osoby, które odbyły praktyki proszone są o dostarczenie dokumentacji jej odbycia do

Dziekanatu w terminie do 13 maja 2017

Zajęcia z dnia 8 maja zostają przełożone na dzień 16 maja godz.11.50 - 13.20 aula 1.

Od dnia 3 kwietnia zajęcia odbywać się będą w sali 3.44.

Seminaria odbędą się:

Prof.dr hab.Helena Szewczyk - 5.04.2017 r. godz.15.00 p.3.30

Prof.dr hab.Lidia Zacharko - 11.04.2017 r. godz.16.30

Dr hab.Joanna Jagoda - 10.04.2017 r. godz.16.00

Dr

W poniedziałek 27 marca 2017 r. o godz. 11.50 odbędzie się spotkanie z prodziekanem dr hab. Joanną Jagodą oraz kierownikami studiów dr hab. Dorotą Łobos-Kotowską i dr. hab

Szanowni Państwo

 

Ze względów formalnych muszę wyznaczyć termin egzaminu końcowego.

Zasady zaliczenia przedstawione na wykładzie oczywiście obowiązują i w tej mierze liczę na

Szanowni Państwo,

w załączeniu zakres ćwiczeń z przedmiotu Kontrola przestrzegania prawa UE.

Z poważaniem

Magdalena Półtorak