Stacjonarna Administracja II Stopnia

Osoby, które nie posiadają legitymacji z I stopnia dokonują opłaty za legitymację studencką w wysokości 17 zł.

Proszę o  wpłatę do 30 września na indywidualny numer konta

W związku ze zmianą Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach od dnia 01.10.2017 studenci, którzy zostali skreśleni z listy studentów z powodu

Składanie pracy dyplomowej

 

  1. Zgodnie z Zarządzeniem nr 16/2016 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach .

Student składa w swoim dziekanacie wydrukowany z APD