Stacjonarna Administracja II Stopnia

Wpisy ocen z egzaminów  u Pani Profesor dr hab. Anny Łabno odbędą się w dniu 19.02.br w następujących godzinach:

14.00-15.00; 16.00-17.00; 18.00-18.30.

Ponadto dyżur

Studenci III semestru składając indeks do rozliczenia semestru  proszeni są o dołączanie do indeksu druku RTP - obowiązkowo.

Studenci I semestru składając indeks do rozliczenia semestru  proszeni są o dołączanie do indeksu kserokopii odpisu dyplomu z ukończenia studiów I stopnia - jeżeli nie

Podział tygodni w sem. letnim roku akademickiego 2017/18

tygodnie parzyste:

tygodnie nieparzyste:

   

19-22 lutego

26 lutego - 1 marca

5-8

Szanowni Studenci

w celu ułatwienia Państwu załatwiania spraw w Dziekanacie została zainstalowana dla Państwa wrzutnia na indeksy.

 W związku z tym, aby sprawy załatwiane za pomocą

Wpisy z egzaminu: 15 luty godz.14.30.

Od dnia 9.02 godz. 9.00 do 11.02 godz.23.59 odbywa się II tura rejestracji.

Przedmioty obowiązkowe - 4 sem.administracji (stacjonarna II stopnia) 2017/2018L 07-AD-S2-OBW4-17/18L

Przedmioty do

Wpisy z I terminu egzaminu odbędą się: 12 lutego o godz.15.00.

Rejestracja – IV semestr

Obowiązkowa rejestracja do grup ćwiczeniowych:

Termin rejestracji: 07.02.2018 godz. 20:00 - 11.02.2018 godz. 23:59

Studenci zobowiązani są do zarejestrowania się na

Rejestracja – II semestr

Obowiązkowa rejestracja do grup ćwiczeniowych:

Termin rejestracji: 07.02.2018 godz. 20:00 - 11.02.2018 godz. 23:59

Studenci zobowiązani są do zarejestrowania się na

W zakładce plany zajęć został umieszczony harmonogram na semestr letni 2017/2018.

Drodzy Studenci,

przypominam, że do egzaminu z Karnoprawnej ochrony instytucji państwowych obowiązują Państwa także immunitety funkcjonariuszy publicznych. W związku z tym, załączam

W załączeniu znajduje się druk RTP:

https://apd.us.edu.pl/static-bf3f488/druki/RTP.docx

Egzamin przedterminowy z przedmiotu "Prawo miejscowe" odbędzie się 18 grudnia o godz. 13.30. 

Szanowni Studenci,

Zapraszamy Was do polubienia naszej strony na facebooku - Dziekanat Administracji WPiA UŚ

https://www.facebook.com/dziekanatadministracji/