Stacjonarna Administracja II Stopnia

W okresie wakacyjnym czwartkowe dyżury zostają zawieszone. Kolejne dyżury wyznaczone zostaną we wrześniu.

W dniach 3, 4 lipca nie będą wydawane dyplomy.

W dniach tych przeprowadzana jest inwentaryzacja druków.

Dodatkowy termin dla osób, które mają przywrócony I termin decyzją Dziekana:

14 lipca godz.14.30.

Składanie pracy dyplomowej

 

  1. Zgodnie z Zarządzeniem nr 16/2016 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach .

Student składa w swoim dziekanacie wydrukowany z APD

Szanowni Państwo

Ze względów formalnych muszę wyznaczyć termin egzaminu końcowego.

Zasady zaliczenia przedstawione na wykładzie oczywiście obowiązują i w tej mierze liczę na Państwa

Seminarium magisterskie odbędzie się 8 maja br. o godz. 15.10.

W poniedziałek 27 marca 2017 r. o godz. 11.50 odbędzie się spotkanie z prodziekanem dr hab. Joanną Jagodą oraz kierownikami studiów dr hab. Dorotą Łobos-Kotowską i dr. hab