Stacjonarna Administracja I Stopnia

1.Termin rozpoczęcia zajęć w semestrze zimowym : wykłady od  2 października, natomiast ćwiczenia oraz wykłady do wyboru od 9 października.

2. W dniu 2.10.17 r. odbędzie się dla

W sem. zimowym roku akad. 2017/18 wykłady rozpoczną się  2 października, natomiast ćwiczenia  9 października.

Szanowni Państwo,

zapraszam na dodatkowy termin egzaminu w poniedziałek, 2 października o godz. 17.00. Jak we wcześniejszych terminach, będzie można wybrać między formą ustną i pisemną

W terminie do 22.09.2017 r. proszę uregulować opłatę za elektroniczną legitymację studencką (17 zł) i indeks (4 zł) - w sumie 21 zł.

Więcej informacji

  I tura rejestracji: od 22.09.2017 r., godz. 12:00 do 08.10.2017 r., godz. 23:55

  II tura rejestracji: od 10.10.2017 r., godz. 12:00 do 15.10.2017 r., godz. 23:55

Każdy student Uniwersytetu Śląskiego ma obowiązek zarejestrować się na zajęcia wychowania fizycznego zgodnie ze swoim harmonogramem studiów poprzez system "USOS". Logowanie następuje za

W związku ze zmianą Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach od dnia 01.10.2017 studenci, którzy zostali skreśleni z listy studentów z powodu

Wielce Szanowni Państwo Studiujący!

Niniejszym podaję wyniki naszego spotkania:

  1. 300536 ndst
  2. 31141 ndst
  3. 300434 ndst
  4. 315997 ndst
  5. 315977 ndst
  6. 316533 ndst
  7. 316215 ndst
  8. 316210 db
  9. 316516

Informacja dla studentów rozpoczynających lektorat języka obcego w r.ak.2017/2018

Wszyscy studenci podejmujący studia na I roku zobowiązani są wypełnić test poziomujący

Składanie pracy dyplomowej

 

  1. Zgodnie z Zarządzeniem nr 16/2016 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach .

Student składa w swoim dziekanacie wydrukowany z APD

Szanowni Państwo,

Wpisy ocen z egzaminu można uzyskać na dyżurach.

Joanna Nowakowska-Małusecka

Szanowni Państwo,

W związku z tym, iż nie mam dostępu do protokołów w USOSie, podaję wyniki egzaminu z prawa międzynarodowego publicznego z dnia 6 kwietnia, w drodze

Osoby o nr albumu z administracji niestacjonarnej otrzymały z II terminu ocenę ndst

241600,299538,301484

administracja stacjonarna II termin ndst

300300,298417,300605,300004

Ocena

Wielce Szanowni Państwo Studiujący!

Niniejszym określam precyzyjnie wymogi obowiązujące podczas egzaminu z przedmiotu: Ustrój organów ochrony prawnej. Egzamin odbędzie się

Wielce Szanowni Państwo Studiujący!

Uprzejmie przekazuję Państwu precyzyjne określenie wymogów związanych z uczestnictwem i uzyskiwaniem zaliczenia ćwiczeń z przedmiotu