Stacjonarna Administracja I Stopnia

Informacja dla studentów rozpoczynających lektorat języka obcego w r.ak.2017/2018

Wszyscy studenci podejmujący studia na I roku zobowiązani są wypełnić test poziomujący

W dniach od 31 lipca do 1 września Dziekanat będzie nieczynny.

W okresie wakacyjnym czwartkowe dyżury zostają zawieszone. Kolejne dyżury wyznaczone zostaną we wrześniu.

Wielce Szanowni Państwo Studiujący!

Uprzejmie zawiadamiam, iż ocenę pozytywną z egzaminu uzyskał Student o Numerze Indeksu 316418 i jest to ocena dostateczna. Pozostali Państwo

Wielce Szanowni Państwo Studiujący!

Uprzejmie zawiadamiam, iż osoby dzisiaj obecne na kolokwium uzyskały następujące oceny:

  1. 305982 (2,75 pkt): dst
  2. 296245 (2,25 pkt): ndst
  3. 300236 (2,0 pkt)

W dniach 3, 4 lipca nie będą wydawane dyplomy.

W dniach tych przeprowadzana jest inwentaryzacja druków.

Składanie pracy dyplomowej

 

  1. Zgodnie z Zarządzeniem nr 16/2016 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach .

Student składa w swoim dziekanacie wydrukowany z APD

Szanowni Państwo,

Wpisy ocen z egzaminu można uzyskać na dyżurach.

Joanna Nowakowska-Małusecka

Szanowni Państwo,

W związku z tym, iż nie mam dostępu do protokołów w USOSie, podaję wyniki egzaminu z prawa międzynarodowego publicznego z dnia 6 kwietnia, w drodze

Osoby o nr albumu z administracji niestacjonarnej otrzymały z II terminu ocenę ndst

241600,299538,301484

administracja stacjonarna II termin ndst

300300,298417,300605,300004

Ocena

W poniedziałek 27 marca 2017 r. o godz. 11.50 odbędzie się spotkanie z prodziekanem dr hab. Joanną Jagodą oraz kierownikami studiów dr hab. Dorotą Łobos-Kotowską i dr. hab

Wielce Szanowni Państwo Studiujący!

Niniejszym określam precyzyjnie wymogi obowiązujące podczas egzaminu z przedmiotu: Ustrój organów ochrony prawnej. Egzamin odbędzie się

Wielce Szanowni Państwo Studiujący!

Uprzejmie przekazuję Państwu precyzyjne określenie wymogów związanych z uczestnictwem i uzyskiwaniem zaliczenia ćwiczeń z przedmiotu