Niestacjonarna Administracja II Stopnia

Osoby, które na chwilę obecną nie dokonały opłaty za legitymację studencką w wysokości 17 zł.

Proszone są o dokonanie tej wpłaty do 30 września na indywidualny numer konta

Dyżur dla studentów, którzy nie przystąpili przed wakacjami do egzaminu z przedmiotu do wyboru: "Prawne granice wolności wypowiedzi w III RP":

- 20.09.17 r., godz

Szanowni Państwo Studenci!

1. Studenta UŚ obowiązuje Regulamin Studiów z którym możecie się Państwo zapoznać http://bip.us.edu.pl/regulamin/regulamin-studiow-2017. Rytm życia

W związku ze zmianą Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach od dnia 01.10.2017 studenci, którzy zostali skreśleni z listy studentów z powodu

Składanie pracy dyplomowej

 

  1. Zgodnie z Zarządzeniem nr 16/2016 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach .

Student składa w swoim dziekanacie wydrukowany z APD

Szanowni Państwo,

Przypominam o kolejnym seminarium w środę 10 maja o godz. 18:00.

Joanna Nowakowska-Małusecka

Szanowni Państwo,

Przypominam o kolejnym seminarium w czwartek 11 maja o godz. 18:00.

Joanna Nowakowska-Małusecka

W związku z dużą ilością osób powtarzających i wyborem tych osób specjalności samorządowej, odbędzie się logowanie do grup

ćwiczeniowych. Poprzedni podział na grupy