Szanowni Państwo, poprzez wrzutnię Studenci mogą przekazać do Dziekanatu:

indeks do zaliczenia semestru, podania o przedłużenie sesji, podania o egzamin komisyjny, inne sprawy prosimy konsultować.


Niestacjonarna Administracja II Stopnia

Rejestracja na przedmioty do wyboru odbędzie się w terminie:

23.10 - 25.10.2018 r.

Każdy student loguje się na 3 przedmioty z podanych 4.

Uprzejmie informuję, że obowiązuje Państwa harmonogram znajdujący się na stronie WPIA w zakładce plany zajęć.

Proszę się nie sugerować terminami zajęć wynikającymi z USOS.

Logowanie na wykłady do wyboru, podane w harmonogramie zajęć, odbędzie się po zakończonym III naborze na studia ok.20 października.

Dokładny termin logowania zostanie podany.

W związku z małą ilością chętnych na specjalność: bezpieczeństwo wewnętrzne (6 osób),

decyzją Kolegium Dziekańskiego specjalność ta nie zostaje uruchomiona

w roku akademickim

Uprzejmie przypominam, że od dnia 6 października w Dziekanacie będzie można odbierać

indeksy i legitymacje.

Przy odbiorze należy okazać dowód wpłaty za powyższe dokumenty

 Szanowny Studencie!

System USOS

W momencie wprowadzenia w Dziekanacie danych kandydata do systemu USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów) tworzone jest studenckie