Niestacjonarna Administracja II Stopnia

W okresie wakacyjnym czwartkowe dyżury zostają zawieszone. Kolejne dyżury wyznaczone zostaną we wrześniu.

Wpisy odbędą się: 6 lipca godzina 17.30.

Wyniki z powtarzania przedmiotu:

312 652 - 3

318 008 - 3

258 252 - 3

245 966 - 2

W dniach 3, 4 lipca nie będą wydawane dyplomy.

W dniach tych przeprowadzana jest inwentaryzacja druków.

Dodatkowy termin dla osób, które mają przywrócony I termin decyzją Dziekana:

14 lipca godz.14.30.

Dodatkowy termin egzaminu odbędzie się: 12 lipca o godz.17.00.

Osoby, zainteresowane przystąpieniem do egzaminu proszone są o zgłoszenie na email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed

Wpisy z egzaminu: 3 lipca na dyżurze godz. 15.00 - 16.00.

Na prośbę Państwa studentów, Pan prof. dr hab. P.Skubała doprecyzował  pytania  z modułu ogólnouczelnianego; Filozoficzne i etyczne problemy ochrony środowiska

Dodatkowy termin zaliczenia z modułu ogólnouczelnianego -  13.07 17.00 aula 7

Szanowni Państwo

Okazuje się, że przeprowadzenie zaliczenia końcowego w formie pisemnej z kursu e-learningowego pt. „Filozoficzne i etyczne aspekty ochrony środowiska&rdquo

Składanie pracy dyplomowej

 

  1. Zgodnie z Zarządzeniem nr 16/2016 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach .

Student składa w swoim dziekanacie wydrukowany z APD

Szanowni Państwo,

Przypominam o kolejnym seminarium w środę 10 maja o godz. 18:00.

Joanna Nowakowska-Małusecka

Szanowni Państwo,

Przypominam o kolejnym seminarium w czwartek 11 maja o godz. 18:00.

Joanna Nowakowska-Małusecka

Seminarium magisterskie odbędzie się 8 maja br. o godz. 17.30.

W związku z dużą ilością osób powtarzających i wyborem tych osób specjalności samorządowej, odbędzie się logowanie do grup

ćwiczeniowych. Poprzedni podział na grupy