Niestacjonarna Administracja II Stopnia

Rejestracja na wykłady do wyboru odbywa się w terminie:

30.11.2017 godz.20.00 - 3.12.2017 godz.23.59.

Osoby o wymienionych niżej nr albumu, proszone są o zgłoszenie się do Dziekanatu.

223 591

325 301

325 298

324 547

305 948

323 811

274 937

323 815

302 513

255 712

324 925

299

Seminarium: 28 listopada godz.16.30.

Kolokwium z postępowania sądowoadministracyjnego odbędzie się w auli nr 1.

Dzień Studenta Uniwersytetu Śląskiego

https://www.facebook.com/events/149598912438593/

Osoby, które nie odebrały indeksu oraz nie podpisały umowy dotyczącej płatności,

zobowiązane są do zgłoszenia się do Dziekanatu w celu dopełnienia tych formalności w terminie do 25

Osoby, które:

- zaliczyły semestr letni ,

- zamierzają wystąpić z podaniem o powtarzanie przedmiotu lub powtarzanie semestru

są zobowiązane do złożenia indeksu wraz

W dniu 5 listopada zajęcia grupy ćwiczeniowej 2 będą odbywały się w sali 2.22.

W dniu 31 października dziekanat  będzie czynny w godzinach od 9:30 do 12.00

Szanowni Państwo,

zapraszam na seminarium magisterskie dla studentów niestacjonarnych w dniu 8 listopada (środa), o godz. 16.10, pok. 3.16.

Olga Sitarz

Seminarium magisterskie odbywa się we wtorki 18.20-19.50.

W dniu 7 października w godzinach 13.20 - 14.50 w auli 7 ,odbędzie się szkolenie biblioteczne.

Obecność obowiązkowa. Po zakończonym szkoleniu Studenci uzyskują wpis zaliczenia do indeksu.

Na zajęciach w dniu 07.10.2017 będzie możliwość odbioru w dziekanacie indeksu i legitymacji studenckiej - przy odbiorze  należy posiadać  do wglądu dowód wpłaty za

Podział na grupy ćwiczeniowe jest następujący:

grupa 1 - osoby o nazwiskach A - K

grupa 2 - osoby o nazwiskach L - Ż

Osoby, które na chwilę obecną nie dokonały opłaty za legitymację studencką w wysokości 17 zł.

Proszone są o dokonanie tej wpłaty do 30 września na indywidualny numer konta