Niestacjonarna Administracja II Stopnia

Wykład w dniu 24 lutego będzie się odbywał w auli 1.

Termin zaliczenia: 24 luty godz.11.30 aula 3.

Termin zaliczenia z Postępowań odwoławczych w prawie polskim: 9 marzec godz.15.00

W dniu 14 lutego możliwość uzyskania zaliczenia z przedmiotów prowadzonych przez prof.dr hab.M.Leśniaka zostaje odwołana.

W zamian możliwość taka istnieje w dniach:

15 luty

Studenci III semestru składając indeks do rozliczenia semestru  proszeni są o dołączanie do indeksu druku RTP - obowiązkowo.

Studenci I semestru składając indeks do rozliczenia semestru  proszeni są o dołączanie do indeksu kserokopii odpisu dyplomu z ukończenia studiów I stopnia - jeżeli nie

Rejestracja – II semestr

Obowiązkowa rejestracja na wykład do wyboru:

Termin rejestracji: 07.02.2018 godz. 20:30 - 11.02.2018 godz. 23:59

Studenci zobowiązani są do zarejestrowania się na 1

Kolokwium odbędzie się: 28 stycznia godz. 17.30 aula 8.

Termin zaliczenia: 19 stycznia godz.15.00. p.3.23

W zakładce plany zajęć znajdują się harmonogramy na semestr letni w roku akademickim 2017/2018.

W załączeniu znajduje się druk RTP:

https://apd.us.edu.pl/static-bf3f488/druki/RTP.docx

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję,iż ze względu na zbyt małą liczbę osób zapisanych na specjalność bezpieczeństwo wewnętrzne (18 osób),

Kolegium Dziekańskie Wydziału Prawa

Dzień Studenta Uniwersytetu Śląskiego

https://www.facebook.com/events/149598912438593/