Szanowni Państwo, poprzez wrzutnię Studenci mogą przekazać do Dziekanatu:

indeks do zaliczenia semestru, podania o przedłużenie sesji, podania o egzamin komisyjny, inne sprawy prosimy konsultować.


Niestacjonarna Administracja II Stopnia

Wpisy odbędą się: 21 czerwca godz.18.00.

Szanowni Państwo,

w USOS znajdują się wyniki z wczorajszej poprawy kolokwium z KPP UE.

Jeśli Państwa ocena nie uległa zmianie oznacza to, że kolokwium nie zostało poprawione.

Osoby, do

Wpisy z egzaminu: 18 czerwca godz.15.00 - 16.00.

W związku z wyjazdem służbowym Pani prof.dr hab.Lidii Zacharko jako recenzenta pracy habilitacyjnej,

termin egzaminu ulega zmianie z dnia 28 czerwca na 18 czerwca godz.16.00. aula 8.

Osoby, które nie uzyskały zaliczenia

mogą zgłaszać się na dyżury:

- 14.06.18 r., godz. 16:00-17:00;

- 21.06.18 r., godz. 19:00-20:00.

Szanowni Studenci,

W dniu 9 czerwca Dziekanat będzie czynny od godz. 8:00 do 12:00

Szanowni Studenci,

przypominamy, że jednym z warunków ukończenia studiów jest zaliczenie obowiązkowej praktyki zawodowej, w wymiarze wskazanym w planie

Składanie pracy dyplomowej

 

  1. Zgodnie z Zarządzeniem nr 16/2016 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Student składa w swoim dziekanacie wydrukowany z APD

W dniu 30 maja Dziekanat będzie czynny w godz. 10.00 - 13.00.

W dniach 31 maja - 3 czerwca Dziekanat będzie nieczynny.

Przedtermin: 3.06.godz.9.00 aula 1.

Spotkanie dla Seminarzystów odbędzie się:

27 maja od 12.45 do 14.30.

Termin seminarium: 29 maja godz.16.30.

Seminarium przełożone na 5.06. godz.16.30.

Zapraszam Seminarzystów I i II roku na spotkanie

w dniu 13 maja w godz.od 14.00 - 15.30.

Zapraszam Państwa na seminarium po wykładzie w dniu 27 maja o godz. 15.00 (pok. 1.13). 

Jacek Barcik