Niestacjonarna Administracja I Stopnia

Egzamin poprawkowy z Instytucji Europejskich dla Niestacjonarnej administracji z dr hab. M Zielińskim został przełozony z dnia 25.09.2017 na 28.09.2017 godz 18:00 aula 5

Pierwsze zajęcia dla II i III roku w roku ak 2017/2018 odbędą sie 23,24-09-2017.

Harmonogramy znajdują się w zakładce plany zajęć. Proszę o sprawdzanie  przed zjazdem czy

W dniach 3, 4 lipca nie będą wydawane dyplomy.

W dniach tych przeprowadzana jest inwentaryzacja druków.

Osoby o numerach albumu otrzymały oceny z przedmiotu Praktyczne aspekty ścigania  przestępstw i wykroczeń

300487 - 4

235511 -4

305258 - 4,5

300254 - 3

303152 - 4

302819 -

Szanowni Państwo,

Uprzejmie zapraszam na spotkania w ramach seminarium dyplomowego z prawa cywilnego dla II roku Administracji niestacjonarnej w następujących dniach:

24 IV, 8 V, 15

Szanowni Państwo,

Wpisy ocen z egzaminu można uzyskać na dyżurach.

Joanna Nowakowska-Małusecka

Szanowni Państwo,

W związku z tym, iż nie mam dostępu do protokołów w USOSie, podaję wyniki egzaminu z prawa międzynarodowego publicznego z dnia 6 kwietnia, w drodze

Seminarium dyplomowe z dr hab J Barcikiem odbędzie się 03.04.2017 godz 17:30 p 1.13

Osoby o nr albumu z administracji niestacjonarnej otrzymały z II terminu ocenę ndst

241600,299538,301484

administracja stacjonarna II termin ndst

300300,298417,300605,300004

Ocena

Dodatkowy termin z Historii administracji dla osób z przedłużoną sesją egzaminacyjna  odbędzie się 12.03.2017 godz 12:30 p. 27 i 28.03.2017 godz 17:30 p. 27

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informuję o terminach seminariów licencjackich dla III roku administracji niestacjonarnej w semestrze letnim 2016/2017:

- poniedziałki, godz