Zmiana rozmiaru tekstu:

W związku ze zmianą Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach od dnia 01.10.2017 studenci, którzy zostali skreśleni z listy studentów z powodu niezłożenia pracy magisterskiej, nie będą mogli reaktywować się w celu obrony pracy. Możliwa będzie reaktywacja na ostatni semestr studiów z pełną opłatą oraz różnicami programowymi wynikającymi z programu studiów.