Szanowni Państwo, poprzez wrzutnię Studenci mogą przekazać do Dziekanatu:

indeks do zaliczenia semestru, podania o przedłużenie sesji, podania o egzamin komisyjny, inne sprawy prosimy konsultować.


Niestacjonarna Administracja I Stopnia

Wielce Szanowni Państwo Studiujący!

Uprzejmie zawiadamiam, iż oceny pozytywne otrzymały następujące osoby:

  1. 320511: db
  2. 320616: db

 

Serdecznie pozdrawiam 

Wasz

Szanowni Studenci,

W dniu 9 czerwca Dziekanat będzie czynny od godz. 8:00 do 12:00

Szanowni Studenci,

przypominamy, że jednym z warunków ukończenia studiów jest zaliczenie obowiązkowej praktyki zawodowej, w wymiarze wskazanym w planie

Składanie pracy dyplomowej

 

  1. Zgodnie z Zarządzeniem nr 16/2016 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Student składa w swoim dziekanacie wydrukowany z APD

W dniu 30 maja Dziekanat będzie czynny w godz. 10.00 - 13.00.

W dniach 31 maja - 3 czerwca Dziekanat będzie nieczynny.

Uprzejmie informuję, że kolejne spotkanie w ramach seminarium dyplomowego (kierunek: Administracja I stopień; studia niestacjonarne; III rok) odbędzie się w dniu 29 maja 2018r

Kolejne spotkanie seminaryjne dla II roku administracji niestacjonarnej z prof. dr  hab. M Zielińskim odbędzie się  21.05.2018 godz 18:00

p.1.12

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie przedstawiam zagadnienia na egzamin z podstaw prawa cywilnego, organizowany dla Studentów II roku Administracji Niestacjonarnej w roku

Spotkanie seminaryjne dla II roku z prof. dr hab, M.Zielińskim odbędzie się  7 maja o godz. 17.00 pokój 1.12.

Egzamin odbędzie się  24 kwietnia godz. 14:15 pok. 1.22.

Pierwsze seminarium z dr R Cybulską dla II roku odbędzie się 08.05.2018 godz 18.00 p 1.48

Uprzejmie informuję, że kolejne spotkanie w ramach seminarium dyplomowego (kierunek: Administracja I stopień; studia niestacjonarne; III rok) odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2018r

W  dniu 15.04.2018 zostają odwołane ćwiczenia z mgr M Hędrzakiem. Termin do odrobienia zajęć zostanie podany w  harmonogramie.

Seminarium dyplomowe dla II roku z dr B. Kucią będą się odbywały w poniedziałki od godziny 17:00 do 18:30 p. 1.40

a seminarium dla III roku w poniedziałki od godziny 15:30 do 17:00 p