Szanowni Państwo, poprzez wrzutnię Studenci mogą przekazać do Dziekanatu:

indeks do zaliczenia semestru, podania o przedłużenie sesji, podania o egzamin komisyjny, inne sprawy prosimy konsultować.


Niestacjonarna Administracja I Stopnia

Co po złożeniu dokumentów na studia ?

Dostałeś się na studia i złożyłeś wymagane dokumenty na wydziale? Gratulujemy!

Właśnie dołączyłeś do grona studentów Uniwersytetu Śląskiego!

Od

W terminie 30 lipca - 31 sierpnia Dziekanat będzie nieczynny.

  • W miesiącu lipcu dziekanat będzie czynny w godz. 12.00 -  15.00.
  • Piątek nieczynny.
  • W sierpniu dziekanat będzie nieczynny.

Szanowni Studenci,

W dniu 9 czerwca Dziekanat będzie czynny od godz. 8:00 do 12:00

Szanowni Studenci,

przypominamy, że jednym z warunków ukończenia studiów jest zaliczenie obowiązkowej praktyki zawodowej, w wymiarze wskazanym w planie

Składanie pracy dyplomowej

 

  1. Zgodnie z Zarządzeniem nr 16/2016 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Student składa w swoim dziekanacie wydrukowany z APD

Kolejne spotkanie seminaryjne dla II roku administracji niestacjonarnej z prof. dr  hab. M Zielińskim odbędzie się  21.05.2018 godz 18:00

p.1.12

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie przedstawiam zagadnienia na egzamin z podstaw prawa cywilnego, organizowany dla Studentów II roku Administracji Niestacjonarnej w roku

Spotkanie seminaryjne dla II roku z prof. dr hab, M.Zielińskim odbędzie się  7 maja o godz. 17.00 pokój 1.12.

Egzamin odbędzie się  24 kwietnia godz. 14:15 pok. 1.22.

Pierwsze seminarium z dr R Cybulską dla II roku odbędzie się 08.05.2018 godz 18.00 p 1.48

W  dniu 15.04.2018 zostają odwołane ćwiczenia z mgr M Hędrzakiem. Termin do odrobienia zajęć zostanie podany w  harmonogramie.

Seminarium dyplomowe dla II roku z dr B. Kucią będą się odbywały w poniedziałki od godziny 17:00 do 18:30 p. 1.40

a seminarium dla III roku w poniedziałki od godziny 15:30 do 17:00 p

Szanowni Państwo,

Ostateczny termin egzaminu dla osób z przedłużoną sesją, którzy przystąpili do egzaminu w jednym terminie odbędzie się 11 kwietnia o godz. 17:30 aula 3

Egzaminy poprawkowe dla studentów stacjonarnych oraz niestacjonarnych studiów administracji będą odbywać się w czwartki w godz. 16:40 do 17:40  w pokoju 2.44