Zmiana rozmiaru tekstu:

Konkurs NCN OPUS 13

Konkurs OPUS 13 na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

Nabór wniosków będzie prowadzony do 16 czerwca 2017 r. w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl.

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych:

  1. a)  które obejmują badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

  2. b)  których okres realizacji wynosi 12, 24 albo 36 miesięcy


Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją konkursu dostępną https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus13

Informacje o koniecznych treściach wniosku, z zaznaczeniem na co warto zwrócić uwagę znajdą Państwo tutaj

PLIK ZAŁĄCZNIKA KOSZTY OPUS WYTYCZNE

Informacje o kosztach, z zaznaczeniem najbardziej “wrażliwych” kwestii znajdą Państwo PLIK ZAŁĄCZNIKA KOSZTY OPUS PRELUDIUM

Informacje o zasadach oceny wniosku, z zaznaczeniem na co warto zwrócić uwagę znajdą Państwo tutaj

PLIK ZAŁĄCZNIKA KOSZTY ZASADY OCENY OPUS

 

Konkurs NCN PRELUDIUM 13

Konkurs PRELUDIUM 13 na projekty badawcze na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

Nabór wniosków będzie prowadzony do 16 czerwca 2017 r. w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl.

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych:

1. które obejmują badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki


2. których okres realizacji wynosi 12, 24 albo 36 miesięcy

3. których wysokosść finansowania nie przekracza:

a)  60 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy,


b)  120 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 miesiące,


c)  180 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 miesięcy;


4. w których liczba członków zespołu zaangażowanych w realizację projektu badawczego nie przekracza trzech, a osoba posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy występuje we wniosku jedynie w roli opiekuna naukowego;

5. w których opiekun naukowy nie jest beneficjentem środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu badawczego;

6. w których przewidziana do zakupienia aparatura naukowo-badawcza nie przekracza wartości 30% wysokości wnioskowanych środków na realizację projektu badawczego;

 

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją konkursu dostępną https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium13

Informacje o koniecznych treściach wniosku, z zaznaczeniem na co warto zwrócić uwagę znajdą Państwo tutaj

PLIK ZAŁĄCZNIKA PRELUDIUM OPIS

Informacje o kosztach, z zaznaczeniem najbardziej “wrażliwych” kwestii znajdą Państwo PLIK ZAŁĄCZNIKA KOSZTY OPUS PRELUDIUM

Informacje o zasadach oceny wniosku, z zaznaczeniem na co warto zwrócić uwagę znajdą Państwo tutaj

PLIK ZAŁĄCZNIKA KOSZTY ZASADY OCENY PRELUDIUM

 

Program DIALOG MNiSW

Trwa nabór wniosków na finansowanie projektów wspierających wymianę wiedzy, pomysłów i innowacyjnych rozwiązań, tworzenia platform współpracy, a także rozwijania dialogu w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „DIALOG”. Program obejmuje dofinansowanie działań w trzech obszarach:

          „Doskonałość naukowa”

          „Nauka dla innowacyjności”

          „Humanistyka dla rozwoju”

Więcej na stronie: http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/dialog.html

Nabór wniosków ciągły, trwa do 30 czerwca 2019 roku.

 

ZAPOWIEDZI

MINIATURA 1 – konkurs na pojedyncze działania naukowe. 

Więcej na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura1
Nabór wniosków ciągły od 4 maja do 31 grudnia 2017 roku.

HARMONIA 9 – konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.

Więcej na stronie: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy

Nabór wniosków od 14 czerwca br.

MAESTRO 9 – konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe. 

Więcej na stronie: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy

Nabór wniosków od 14 czerwca br.

SONATA 13 – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Więcej na stronie: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy

Nabór wniosków od 14 czerwca br.

SONATA BIS 7 – konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. 

Więcej na stronie: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy

Nabór wniosków od 14 czerwca br.