Zmiana rozmiaru tekstu:

Granty na stypendia do EUI Florencja

Do 30 września 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach Fernand Braudel Senior Fellowships. Konkurs skierowany jest do naukowców prowadzących badania w ramach nauk ekonomicznych, historycznych, społecznych oraz politycznych. Laureaci konkursu otrzymają możliwość realizacji stypendium w European University Institute. Zgodnie z informacjami organizatorów konkursu czas trwania stypendium może wynosić od 3 do 10 miesięcy. Miesięczna wysokość stypendium wynosi 3 000 euro

Informacje o szczegółowych wymaganiach wobec kandydatów można znaleźć na stronie internetowej EUI.  

Strona internetowa Fernand Braudel Senior Fellowships

 

Aktualna lista rozmaitych grantów na badania dostępna jest tutaj:

http://www.granty-na-badania.com/2017/06/wykaz-konkursow-na-granty-i-stypendia.html#.WVc9JzPUR6A

 

Konkurs międzynarodowy EqUIP NCN

Konkurs EqUIP (EU-India Platform for Social Sciences and Humanities) adresowany będzie do badaczy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Temat konkursu Sustainability, equity, wellbeing and cultural connections ma zaowocować badaniami prowadzonymi przez naukowców z Indii i Europy. Składane wnioski powinny dotyczyć istotnych kwestii społecznych znaczących dla krajów europejskich oraz Indii. Zgłaszany projekt będzie musiał być realizowany przez co najmniej trzy zespoły, które pochodzą z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie. Udział zespołu z Indii jest obowiązkowy. W konkursie EqUIP mogą brać udział zespoły z następujących krajów:

  • Finlandia, 
  • Francja, 
  • Indie, 
  • Norwegia, 
  • Polska, 
  • Słowenia, 
  • Wielka Brytania.

INNE KONKURSY NCN

MINIATURA 1 – konkurs na pojedyncze działania naukowe. 

Więcej na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura1
Nabór wniosków ciągły od 4 maja do 31 grudnia 2017 roku.

HARMONIA 9 – konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.

Więcej na stronie: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy 

 

Nabór wniosków od 14 czerwca br.

MAESTRO 9 – konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe. 

Więcej na stronie: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy

Nabór wniosków od 14 czerwca br.

SONATA 13 – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Więcej na stronie: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy

Nabór wniosków od 14 czerwca br.

SONATA BIS 7 – konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. 

Więcej na stronie: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy

Nabór wniosków od 14 czerwca br.

PORADNIK JAK PRZYGOTOWAĆ WNIOSEK DO ERC

Przygotowanie dobrego wniosku o grant ERC jest niełatwym zadaniem. Dzięki uprzejmości dr Karola Horodeckiego z Uniwersytetu Gdańskiego, którego wniosek o ERC Starting Grant przeszedł do drugiego etapu oceny, na stronie kpk.gov.pl opublikowano poradnik, w którym autor zawarł wiele porad, sugestii i ostrzeżeń, pozwalających zwiększyć szanse na dobrą ocenę wniosku.

http://www.kpk.gov.pl/?page_id=37066%20.