Zmiana rozmiaru tekstu:

Prawo cywilne (rodzinne, spadkowe)

prof. dr hab. Jacek Górecki

TERMIN I 
GRUPA DATA godz. SALA

II (studenci od A do Ł)

22.06.2017 15:00 2.10
II (studenci od M do Ż) 22.06.2017 18:00 2.10
 dodatkowy termin:
 GRUPA II      
       

 TERMIN II

 
GRUPA DATA godz. SALA

 II

 11.09.2017  16:00  2.10

 

Postępowanie karne

prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek

TERMIN I
GRUPA
DATA godz. SALA

 I

 20.06.2017r.

 16:00 od A do L

17:30  od Ł do Ż

 aula 8

 

TERMIN II
GRUPA
DATA godz. SALA

 I

 06.09.2017r.  16:00  aula 5
TERMIN II dodatkowy OSTATECZNY
GRUPA DATA godz. SALA

 I

 27.10.2017r.  16:40  aula 5

 

 

 

Prawo cywilne (rodzinne, spadkowe)

dr hab. Wojciech Klyta

TERMIN I
GRUPA
DATA godz.
SALA
 I  12.06.2017r.  14:00 - 19:00  pok. 2.10
TERMIN II
GRUPA
DATA godz. SALA
   egz. podczas dyżurów dydaktycznych    
TERMIN II ostateczny
GRUPA
DATA godz.
SALA
 

 

   
TERMIN II ostateczny (dla wszystkich studentów)
GRUPA
DATA godz.
SALA
 

 

   

 

 

Postępowanie karne

dr hab. Radosław Koper

 TERMIN  I
 GRUPA   od A do Ł
 pok. 3.22
 II

17.06.2017

 

09:00

 

 pok. 3.22

 

TERMIN  I
GRUPA   od M do Ż  
 II  18.06.2017  09:00  pok. 3.22
TERMIN  II
GRUPA      
 II + warunki  20.09.2017  11:00-17:30  pok. 3.22
TERMIN  II dodatkowy
GRUPA      
 II + warunki  15.10.2017  14:30  pok. 3.22
TERMIN  II dodatkowy
GRUPA      
 II + warunki  29.10.2017  10:00  pok. 3.22

 

TERMIN  II ostateczny
GRUPA      
 II + warunki  19.11.2017  11:30  pok. 3.22

 

 

 

Prawo karne

prof. zw. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska, dr hab. Olga Sitarz

TERMIN I
GRUPA
DATA godz.
SALA
  I, II  30.06.2017r.  17:00  aula 1-8
TERMIN II
GRUPA
DATA godz.
SALA
 I, II  04.09.2017r.  17:00  aula 1-8

 

TERMIN II- dla osób, które przystąpiły do egzaminu 4 września w I terminie
GRUPA
DATA godz.
SALA
 I, II  22.09.2017r.  17:00  aula 5

 

TERMIN  II OSTATECZNY
GRUPA I  DATA godz. SALA

 I,II

 06.11.2017r.  18:30  aula 6

 

 

TERMIN I
GRUPA
DATA godz. SALA