Zmiana rozmiaru tekstu:

Logika  

dr hab. Dorota Zienkiewicz  

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
pierwsza  29.06.2017 r.
 18:30  aula 8

 

TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
pierwsza  05.09.2017 r.  17:00  aula 5

 

TERMIN II dodatkowy
GRUPA DATA GODZINA SALA
pierwsza  19.09.2017 r.  16:30  aula 5

 

dr hab. Marek Leśniak

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
druga  30.06.2017 r.  19:00  aula 7

 

TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
 druga  08.09.2017 r.  18:30  aula 5

 

TERMIN II dodatkowy
GRUPA DATA GODZINA SALA
 druga  25.09.2017 r.  18:30  aula 6

Prawo cywilne część ogólna

dr Witold Kurowski 

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
pierwsza (studenci A - Ł) 26.06.2017 15:30 pok. 2.9
pierwsza (studenci M - Ż) 27.06.2017 16:00 pok. 2.9

 

TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
 pierwsza  11.09.2017  od 14:00  pok. 2.9 lub 2.4

 

dr hab. Grzegorz Żmij 

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
druga    od 8:30 cały dzień  

A - Ł

 

M - Ż

12.03.2017

 

13.06.2017

 

8:30

 

8:30

 

 pok. 2.9

 

TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
druga  04.09.2017  8:30-19:00  pok. 2.9

 

TERMIN II dodatkowy (egzamin dla wszystkich studentów - stacjonarnych i niestacjonarnych)
GRUPA DATA GODZINA SALA
druga  18.09.2017  9:00-12:00  pok. 2.9

Historia doktryn prawnych

dr hab. Mariusz Jagielski

TERMIN I - studenci mają do wyboru formę egzaminu - pisemną lub ustną
GRUPA
DATA GODZINA SALA
pierwsza      
pisemny 17.06.2017 10:45 aula 5
ustny

17.06.2017

11:30

pok. 2.44

 

TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
pierwsza      
pisemny 09.09.2017  10:00  aula 8
ustny 09.09.2017  11:00 pok. 2.44

 

TERMIN II dodatkowy
     
GRUPA DATA GODZINA SALA
 pierwsza  02.10.2017  16:50  aula 4

dr hab. Michał Bożek

GRUPA DATA GODZINA SALA
 druga  27.06.2017  9:00-12:00 lub 16:00-19:00  pok. 1.46

 

TERMIN II      
GRUPA DATA GODZINA SALA
 druga  14.09.2017  15:00  pok. 1.46

 

Ustrój organów ochrony prawnej

dr Katarzyna Sychta

TERMIN I
GRUPA pierwsza
DATA GODZINA SALA
studenci od A do Ł 10.06.2017 9:00

pok. 3.23

studenci od M do Ż 11.06.2017 9:00 pok. 3.23
       
TERMIN I dodatkowy    uwaga! zmiana godziny - do 17:00  
GRUPA pierwsza DATA GODZINA SALA
  14.07.2017 14:30 - 17:00 pok. 3.23

 

TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
pierwsza  16.09.2017  od 9:00 do 11:30  pok. 3.23

 

TERMIN II dodatkowy
GRUPA DATA GODZINA SALA
pierwsza  02.10.2017  od 15:00 do 17:00  pok. 3.23
TERMIN II dodatkowy
GRUPA DATA GODZINA SALA
pierwsza   20.10.2017  od 14:30  pok. 3.23

 

 dr hab. prof. UŚ Radosław Koper

przedtermin - tylko dla osób zapisanych na listę
GRUPA DATA GODZINA SALA
druga  05.06.2017  od 16.00 do 18.00  pok.3.22

 

TERMIN I
GRUPA druga
DATA GODZINA SALA

od A do Ł

20.06.2017

od 14.00- 18.00
 pok.3.23

od M do Ź

21.06.2017 od 14.00- 18.00 pok.3.23

 

TERMIN II - uwaga zmiana godzin egzaminu!
GRUPA DATA GODZINA SALA
druga  19.09.2017  13:00-16:00  pok. 3.22

 

TERMIN II dodatkowy
GRUPA DATA GODZINA SALA
druga  15.10.2017  10:30  pok. 3.22
TERMIN II dodatkowy
GRUPA DATA GODZINA SALA
druga  29.10.2017  9:30  pok. 3.22

 

TERMIN II ostateczny
GRUPA DATA GODZINA SALA
druga  19.11.2017  11:30  pok. 3.22

 

Historia prawa

dr hab. Anna Stawarska-Rippel

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
pierwsza  24.06.2017  10:00  aula 8

 

TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
 pierwsza  23.09.2017  9:00  pok. 26, 27, 28, 29

 

TERMIN II dodatkowy - egzamin ustny
GRUPA DATA GODZINA SALA
 pierwsza  14.10.2017  10:00  pok. 26, 27, 28, 29

prof. dr hab. Marian Mikołajczyk

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
 druga  24.06.2017  11:30  aula 8

 

 TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
 druga  23.09.2017  9:00  pok. 26, 27, 28, 29

 

TERMIN II dodatkowy - egzamin ustny
GRUPA DATA GODZINA SALA
druga  14.10.2017  10:00  pok. 26, 27, 28, 29

 

Etyka zawodów prawniczych

dr hab. Sławomir Tkacz

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
 pierwsza, druga  05.07.2017 r.  17:00  aula 8

 

 TERMIN II - egzamin ustny
 GRUPA      
 pierwsza, druga podczas dyżurów we wrześniu