Zmiana rozmiaru tekstu:

Prawo dowodowe w procesie karnym

dr Katarzyna Sychta

TERMIN II
 
GRUPA DATA GODZINA SALA
 I,II 10.03.2017  15:00  p.3.23
GRUPA DATA GODZINA SALA
TERMIN I
 
GRUP DATA GODZINA SALA
 I  01.02.2017  16:30  aula 5
GRUPA DATA GODZINA SALA
 II  01.02.2017  16:30  aula 5
TERMIN I
 
GRUPA DATA GODZINA SALA
 I 30.01.2017  15:00  
GRUPA DATA GODZINA SALA
 II 03.02.2017  15:00

 

 

Międzynarodowe prawo spółek

Dr hab. prof. UŚ Wojciech Klyta

TERMIN I
 
GRUPA DATA GODZINA SALA
 I      
GRUPA DATA GODZINA SALA
 II      

 

Prawo karne w świetle stosunków międzynarodowych

Dr hab. Jarosław Zagrodnik

 

TERMIN I
 
GRUPA DATA GODZINA SALA
 I      
GRUPA DATA GODZINA SALA
 II      

 Materialne prawo wykroczeń

Dr hab. Olga Sitarz

TERMIN I
 
GRUPA DATA GODZINA SALA
 I      
GRUPA DATA GODZINA SALA
 II      

Fundusze pomocowe

Dr hab. Dorota Łobos-Kotowska

TERMIN I
 
GRUPA DATA GODZINA SALA
 I      
GRUPA DATA GODZINA SALA
 II      

Prawo umów budowlanych

Dr Wojciech Wyrzykowski

TERMIN I
 
GRUPA DATA GODZINA SALA
 I  01.02.2017  16:30  aula 5
GRUPA DATA GODZINA SALA
 II  01.02.2017  16:30  aula 5
TERMIN II
 
GRUPA DATA GODZINA SALA
 I,II  w dyżurach

 

 
       
       

 Psychologia zeznań i wyjaśnień

prof. dr hab. Marek Leśniak

TERMIN I
 
GRUPA DATA GODZINA SALA
 I S-N  13.02.2017  19:00  Aula 6
GRUPA DATA GODZINA SALA
 II Piątkowa

 03.02.2017

10.02.2017

 8:00

18:30

 Aula 6

Aula 1

 Zasady prawa w praktyce orzeczniczej

dr hab. Sławomir Tkacz

TERMIN I
 
GRUPA DATA GODZINA SALA
 I      
GRUPA DATA GODZINA SALA
 II      

 

Prawo handlowe

dr Wojciech Wyrzykowski

TERMIN I 
GRUPA DATA GODZINA SALA
 I, II (od A do J)  01.02.2017r.  17:30  aula 5
 I, II (od K do M)  01.02.2017r.  18:10

 aula 5

 I, II (od N do S)  01.02.2017r.  18:50  aula 5
I, II (od T do Ż)  01.02.2017r.  19:30  aula 5
TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
 I, II      
 I, II      
TERMIN II
 
GRUPA DATA GODZINA SALA
 I,II  03.03.2017

 18:00  od A - K

 18:45  od L - R

 19:30  od S - Z

 aula 5
 Termin dodatkowy      
   7.04.2017

 17:00 do 17:40  A- M

 17:40 do 18:10  N-Z

 aula 8

 

Publiczne prawo gospodarcze

dr hab. Mirosław Pawełczyk

TERMIN I - egzamin pisemny
GRUPA DATA GODZINA SALA

 I

 06.02.2017  17:00  Aula 8
TERMIN II - egzamin ustny
GRUPA DATA GODZINA SALA

 I

     pok. 2.34

 dr hab. Michał Kania

TERMIN I- egzamin ustny
GRUPA DATA GODZINA SALA
 II  06.02.2017  16:00  2.34

 

Prawo prywatne międzynarodowe

dr hab. Anna Zachariasiewicz

TERMIN I - egzamin ustny
GRUPA DATA GODZINA SALA
 I  10.02.2017  od 15:00  pok. 2.10
 TERMIN II - egzamin ustny
 I      pok. 2.10
       

prof. dr hab. Jacek Górecki

Termin dla osób z przedłużeniem sesji
GRUPA DATA GODZINA SALA
 II  10.04.2017  17:00

 2.10

TERMIN II - egzamin ustny
GRUPA DATA GODZINA SALA
 II  13.03.2017  17:00

 2.10

oraz
GRUPA DATA GODZINA SALA
 II  17.03.2017  15:00

 2.10

 

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
 II  11.02.2017  9:00  2.10