Zmiana rozmiaru tekstu:

Przedmiot: Terminologia łacińska dla prawników

prowadzący: dr Joanna Ożarowska

TERMIN  zerowy
GRUPA pierwsza
DATA 16.12.2016 r.
GODZINA 18:00
aula 8
     

 

GRUPA druga
DATA 16.12.2016 r.
GODZINA 17:00
aula 8
       
TERMIN pierwszy
GRUPA pierwsza DATA 10.02.2017 r. GODZINA 16:30

aula 8

     

 

GRUPA druga DATA 10.02.2017 r. GODZINA 16:30

aula 8

       
TERMIN drugi
     
GRUPA pierwsza i druga DATA 15.03.2017 r.
GODZINA 17:00
aula 5
       

TERMIN drugi dodatkowy OSTATECZNY

       
GRUPA pierwsza i druga DATA 12.04.2017r.
GODZINA 17:00
aula 1
 

 

 

Przedmiot: Prawo rzymskie

prowadzący: dr Joanna Ożarowska

TERMIN zerowy
GRUPA pierwsza
DATA  27.01.2017 r.
GODZINA 18:00
aula 6, 7, 8
       
GRUPA druga
DATA 27.01.2017 r.
GODZINA  16:30
aula 6, 7, 8
       
TERMIN pierwszy
GRUPA pierwsza DATA 04.02.2017 r. GODZINA 11:15

aula 7, 8

       
GRUPA druga
DATA 04.02.2017 r.
GODZINA  10:00
aula 7, 8
       
TERMIN drugi - zmiana terminu z 06.03 na 13.03, zmiana godziny (termin i godzina zostały zmienione na pisemny wniosek studentów)
 
GRUPA pierwsza DATA 13.03.2017 r. GODZINA 17:00 aula 1
       
GRUPA druga
DATA 13.03.2017 r.
GODZINA 18:00 aula 1

UWAGA! Studenci, którzy po pierwszym terminie egzaminu nie mieli wpisanej oceny do systemu USOS proszeni są o zgłoszenie się na dyżur do egzaminatora w celu ustalenia indywidualnego drugiego terminu egzaminu.

Termin II dodatkowy OSTATECZNY

 grupa  pierwsza, druga DATA 12.04.2017r.
GODZINA 17:00 aula 1
       

 

 

Przedmiot:  Historia ustroju Polski

prowadzący : dr Andrzej Drogoń

TERMIN zerowy odbędzie się po zakończeniu cyklu wykładów
GRUPA pierwsza
DATA 03.12.2016 r.
GODZINA 12:15
 aula 8
       
GRUPA druga
DATA 20.01.2017 r.
GODZINA  12:15
 aula 8
       
TERMIN pierwszy      
GRUPA druga
DATA 01.02.2017 r.
GODZINA  18:00
 aula 8
       
GRUPA druga
DATA 01.02.2017 r.
GODZINA  16:50
 aula 8
       
 TERMIN drugi
GRUPA pierwsza i druga
DATA 01.03.2017 r.
GODZINA 16:45
 aula 8
 
TERMIN drugi dodatkowy - do wyboru 12.03 lub 28.03.2017 r.
 
GRUPA pierwsza i druga DATA 12.03.2017 r. GODZINA  12:30 pok. 27
GRUPA pierwsza i druga
DATA 28.03.2017 r.
GODZINA  17:30
pok. 27
       

Przedmiot: Wstęp do prawoznawstwa

prowadzący dr hab. Sławomir Tkacz

TERMIN pierwszy
GRUPA pierwsza
DATA 08.02.2017 r.
GODZINA 17:50
 aula 5
GRUPA druga
DATA 08.02.2017 r.
GODZINA  16:50
 aula 5
       

TERMIN drugi

 
GRUPA pierwsza + osoby z przywróconym 1 terminem
DATA 08.03.2017r.
GODZINA 18:00
 aula 5
GRUPA druga DATA 08.03.2017 r. GODZINA 17:00  aula 7

 TERMIN drugi dodatkowy OSTATECZNY

 
GRUPA pierwsza, druga
DATA 05.04.2017 r.
GODZINA 17:30
 aula 5

 

 

Przedmiot: Etyka

prowadzący: dr Aleksandra Wentkowska

TERMIN pierwszy
GRUPA pierwsza
DATA 30.01.2017 r.
GODZINA 19:30
 aula 6
GRUPA druga +warunki +różnice DATA 30.01.2017 r. GODZINA 20:00  aula 6
 TERMIN drugi      
studenci I i II grupy od A do Ł DATA 21.02.2017 r. GODZINA 15:30 aula 1
 studenci I i II grupy od M do Ż DATA 21.02.2017 r. GODZINA 16:00 aula 1
Termin wpisów DATA 28.02.2017 r. GODZINA 17:00 - 18:00  
       
TERMIN drugi dodatkowy      
grupa I i II DATA 27.03.2017 r. GODZINA 17:00 aula 1

 

Przedmiot: Filozofia

 prowadzący: dr Lidia Rodak

TERMIN pierwszy
GRUPA pierwsza i druga
DATA 30.01.2017 r.
GODZINA 16:30
 aula 3
       
TERMIN drugi
     
GRUPA pierwsza i druga DATA 01.03.2017 r. GODZINA 17:00 aula 1

 

Przedmiot: Psychologia

prowadzący: dr Kamila Bargiel-Matusiewicz

TERMIN pierwszy
GRUPA pierwsza
DATA 09.02.2017 r.
GODZINA 16:30
 aula 8
GRUPA druga
DATA 09.02.2017 r.
GODZINA 16:00
 aula 8
       
TERMIN drugi
     
GRUPA pierwsza i druga DATA 09.03.2017 r. GODZINA 16:30 aula 3