Zmiana rozmiaru tekstu:

Przedmiot

Prawo handlowe

Prowadzący

prof. zw. dr hab. Janusz Strzępka

Termin

I

Grupa

Data

Godzina

Sala

   11.06.2018 08.30 aula 6 i 8

 

Przedmiot

 Prawo handlowe

Prowadzący

prof. zw. dr hab. Janusz Strzępka

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

   28.06.2018r.  8:30  

 

Przedmiot

 WM Prawo umów budowlanych

Prowadzący

 prof. zw dr hab. Janusz Strzępka

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

   14.05.2018  10:00  s. 2.25

 

Przedmiot

 WM

Prowadzący

 

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 

Przedmiot

WM Prawo w przemyśle rozrywkowym
Prowadzący  dr hab. prof. UŚ Katarzyna Grzybczyk

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

   29.05.2018  09:00  Aula 8

 

Przedmiot

WM Prawo w przemyśle rozrywkowym

Prowadzący

 dr hab. prof. UŚ Katarzyna Grzybczyk

Termin

II

Grupa

Data

Godzina

Sala

   05.06.2018 - termin odwołany http://www.wpia.us.edu.pl/aktualnosci/ogloszenia/prawo/stacjonarne-prawo/10224-ii-termin-egzaminu-prawo-w-przemysle-rozrywkowym  09:00  Aula 8

 

Przedmiot

 WM Prawo miejskie w dawnej Polsce

Prowadzący

 prof. dr hab. Marian Mikołajczyk

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

 egzamin ustny  22.05.2018  15:30  pok.28

 

Przedmiot

 

Prowadzący

 

Termin

II

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 

Przedmiot

 WM Postępowanie nieprocesowe

Prowadzący

 dr hab. prof. UŚ Krystian Markiewicz

Termin

 

Grupa

Data

Godzina

Sala