Zmiana rozmiaru tekstu:

Przedmiot

Teoria i filozofia prawa

Prowadzący

prof. dr hab. Zygmunt Tobor

Termin

I

Grupa

Data

Godzina

Sala

  03.02.2017 13:30 Aula nr 8

 

Przedmiot

Teoria i filozofia prawa

Prowadzący

 prof. dr hab. Zygmunt Tobor

Termin

II

Grupa

Data

Godzina

Sala

  01.03.2017 16:00 Aula nr 7

 

Przedmiot

Teoria i filozofia prawa

Prowadzący

 prof. dr hab. Zygmunt Tobor

Termin

 II - ostateczny! Wyłącznie dla studentów z przywróconymi terminami / przedłużeniem sesji

Grupa

Data

Godzina

Sala

  22.03.2017 17:00 Aula nr 5

 

Przedmiot

WM - Argumentacja prawnicza i sztuka retoryki w dyskursie praktycznym

Prowadzący

dr hab. Sławomir Tkacz

Termin

I

Grupa

Data

Godzina

Sala

  na ostatnim wykładzie    

 

Przedmiot

WM - Argumentacja prawnicza i sztuka retoryki w dyskursie praktycznym

Prowadzący

dr hab. Sławomir Tkacz

Termin

II - na dyżurach

Grupa

Data

Godzina

Sala

  między 22.02.2017 a 15.03.2017    

 

Przedmiot

WM - Europejskie prawo środowiska

Prowadzący

dr hab. Grzegorz Dobrowolski

Termin

I

Grupa

Data

Godzina

Sala

  21.01.2016 10:10 Aula nr 2

 

Przedmiot

WM - Prawo bezpieczeństwa energetycznego

Prowadzący

prof. zw. dr hab. Aleksander Lipiński

Termin

I

Grupa

Data

Godzina

Sala

  09.01.2017 10:00 Aula nr 2

 

Przedmiot

WM - Prawo bezpieczeństwa energetycznego

Prowadzący

prof. zw. dr hab. Aleksander Lipiński

Termin

II

Grupa

Data

Godzina

Sala

  27.01.2017 08:30 Aula nr 4

 

Przedmiot

WM - Prawo bezpieczeństwa energetycznego

Prowadzący

prof. zw. dr hab. Aleksander Lipiński

Termin

II - dla studentów z przywróconymi terminami

Grupa

Data

Godzina

Sala

  06.03.2017 08:30 Aula nr 8

 

Przedmiot

WM - Karnoprawna odpowiedzialność lekarza

Prowadzący

prof. zw. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska

Termin

I

Grupa

Data

Godzina

Sala

  08.02.2017 08:30 Aula nr 5

 

Przedmiot

WM - Karnoprawna odpowiedzialność lekarza

Prowadzący

prof. zw. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska

Termin

II

Grupa

Data

Godzina

Sala

  13.03.2017 18:30 Aula nr 8

 

Przedmiot

WM - Karnoprawna odpowiedzialność lekarza

Prowadzący

prof. zw. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska

Termin

II - ostateczny! Dla studentów z przywróconymi terminami/przedłużeniem sesji

Grupa

Data

Godzina

Sala

  06.04.2017 09:00 s. 3.47