Zmiana rozmiaru tekstu:

 

Przedmiot

 Teoria i filozofia prawa

Prowadzący

 prof. dr hab. Z.Tobor

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

     

 

 

 

Przedmiot

 Teoria i filozofia prawa

Prowadzący

 prof. dr hab. Z.Tobor

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 

Przedmiot

 WM- Argumentacja prawnicza i sztuka retoryki w dyskursie praktycznym

Prowadzący

 dr hab. S. Tkacz

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 

Przedmiot

 WM- Argumentacja prawnicza i sztuka retoryki w dyskursie praktycznym

Prowadzący

 dr hab. S. Tkacz

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 

Przedmiot

 WM- Europejskie prawo środowiska

Prowadzący

 dr hab. prof. UŚ G. Dobrowolski

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 

Przedmiot

 WM- Europejskie prawo środowiska

Prowadzący

 dr hab. prof. UŚ G. Dobrowolski

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 

Przedmiot

 WM- Fundusze i projekty UE

Prowadzący

 dr hab. prof. UŚ D. Łobos- Kotowska

Termin

 

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 

Przedmiot

 WM- Fundusze i projekty UE

Prowadzący

 dr hab. prof. UŚ D. Łobos- Kotowska

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 

Przedmiot

 WM- Karnoprawna odpowiedzialność lekarza

Prowadzący

 prof. zw. dr hab. T. Dukiet- Nagórska

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 

Przedmiot

 WM- Karnoprawna odpowiedzialność lekarza

Prowadzący

 prof. zw. dr hab. T. Dukiet- Nagórska

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 

Przedmiot

 WM- Międzynarodowe prawo handlowe

Prowadzący

 prof. dr hab. B. Fuchs

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 

Przedmiot

 WM- Międzynarodowe prawo handlowe

Prowadzący

 prof. dr hab. B. Fuchs

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 

Przedmiot

 WM- Postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne

Prowadzący

 dr hab. prof. UŚ A. Torbus

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 

Przedmiot

 WM- Postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne

Prowadzący

 dr hab. prof. UŚ A. Torbus

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 

Przedmiot

 WM- Prawo autorskie i prawa pokrewne

Prowadzący

 dr hab. prof UŚ K. Grzybczyk

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 

Przedmiot

 WM- Prawo autorskie i prawa pokrewne

Prowadzący

 dr hab. prof UŚ K. Grzybczyk

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 

Przedmiot

 WM- Prawo bezpieczeństwa energetycznego

Prowadzący

 prof. zw dr. hab A. Lipiński

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 

Przedmiot

 WM- Prawo bezpieczeństwa energetycznego

Prowadzący

 prof. zw dr. hab A. Lipiński

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 

Przedmiot

 WM- Zamówienia publiczne w prawie unijnym i międzynarodowym

Prowadzący

 dr hab. E. Przeszło

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 

Przedmiot

 WM- Zamówienia publiczne w prawie unijnym i międzynarodowym

Prowadzący

 dr hab. E. Przeszło

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala