Zmiana rozmiaru tekstu:

 

Przedmiot

 Teoria i filozofia prawa

Prowadzący

 prof. dr hab. Zygmunt Tobor

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

   07.02.2018  13:30

 Aula 8

 

 

Przedmiot

 Teoria i filozofia prawa

Prowadzący

 prof. dr hab. Zygmunt Tobor

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

   28.02.2018  11:50  Aula 8
Termin ostateczny: wyłącznie dla studentów z przywróceniami terminów/przedłużeniem sesji  28.03.2018  16:50  Aula 5

 

Przedmiot

 WM- Argumentacja prawnicza i sztuka retoryki w dyskursie praktycznym

Prowadzący

 dr hab. Sławomir Tkacz

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

   na dyżurach do 11.02.2018r.    

 

Przedmiot

 WM- Argumentacja prawnicza i sztuka retoryki w dyskursie praktycznym

Prowadzący

 dr hab. Sławomir Tkacz

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

   na dyżurach do 15.03.2018r.    

 

Przedmiot

 WM- Europejskie prawo środowiska

Prowadzący

 dr hab. prof. UŚ Grzegorz Dobrowolski

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

   na ostatnim wykładzie    

 

Przedmiot

 WM- Europejskie prawo środowiska

Prowadzący

 dr hab. prof. UŚ Grzegorz Dobrowolski

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 

Przedmiot

 WM- Fundusze i projekty UE

Prowadzący

 dr hab. prof. UŚ Dorota Łobos- Kotowska

Termin

 

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 

Przedmiot

 WM- Fundusze i projekty UE

Prowadzący

 dr hab. prof. UŚ Dorota Łobos- Kotowska

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 

Przedmiot

 WM- Karnoprawna odpowiedzialność lekarza

Prowadzący

 prof. zw. dr hab. Teresa Dukiet- Nagórska

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

   01.02.2018  09:00  Aula 8

 

Przedmiot

 WM- Karnoprawna odpowiedzialność lekarza

Prowadzący

 prof. zw. dr hab. Teresa Dukiet- Nagórska

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

   26.02.2018  13:30  Aula 4

 

Przedmiot

 WM- Międzynarodowe prawo handlowe

Prowadzący

 prof. dr hab. Bernadetta Fuchs

Termin

 I - pisemna praca zaliczeniowa. Ostateczny termin na złożenie pracy upływa 15 marca 2018 r. 

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 

Przedmiot

 WM- Międzynarodowe prawo handlowe

Prowadzący

 prof. dr hab. Bernadetta Fuchs

Termin

 II - pisemna praca zaliczeniowa. Ostateczny termin na złożenie pracy upływa 15 marca 2018 r. 

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 

Przedmiot

 WM- Postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne

Prowadzący

 dr hab. prof. UŚ Andrzej Torbus

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

   30.01.2018  16:30  Aula 6

 

Przedmiot

 WM- Postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne

Prowadzący

 dr hab. prof. UŚ Andrzej Torbus

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

   20.02.2018  15:00  pok. 31

 

Przedmiot

 WM- Prawo autorskie i prawa pokrewne

Prowadzący

 dr hab. prof UŚ Katarzyna Grzybczyk

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

   24.01.2018  09:00  Aula 3

 

Przedmiot

 WM- Prawo autorskie i prawa pokrewne

Prowadzący

 dr hab. prof UŚ Katarzyna Grzybczyk

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

   20.02.2018  12:00  pok. 3.37

 

Przedmiot

 WM- Prawo bezpieczeństwa energetycznego

Prowadzący

 prof. zw dr. hab Aleksander Lipiński

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

   09.01.2018  10:00  Aula nr 4

 

Przedmiot

 WM- Prawo bezpieczeństwa energetycznego

Prowadzący

 prof. zw dr. hab Aleksander Lipiński

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

   05.02.2018  08:30  Aula 5

 

Przedmiot

 WM- Zamówienia publiczne w prawie unijnym i międzynarodowym

Prowadzący

 dr hab. Ewa Przeszło

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

   08.01.2018  11:50  Aula nr 1

 

Przedmiot

 WM- Zamówienia publiczne w prawie unijnym i międzynarodowym

Prowadzący

 dr hab. Ewa Przeszło

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

   05.02.2018  13:30  2.32