Zmiana rozmiaru tekstu:

 

Przedmiot

Postępowanie cywilne

Prowadzący

dr hab. prof. UŚ Andrzej Torbus, dr hab. prof. UŚ Krystian Markiewicz

Termin "O"

06.06.2017, godz. 11:00,  aula 7

   
Termin I

Grupa

Data

Godzina

Sala

  13.06.2017r.  17:00  aula 6

 

Przedmiot

 Postępowanie cywilne

Prowadzący

 dr hab. prof. UŚ Andrzej Torbus, dr hab. prof. UŚ Krystian Markiewicz

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

   12.09.2017 13:00  Aula 6

 

Przedmiot

 Postępowanie cywilne

Prowadzący

 dr hab. prof. UŚ Andrzej Torbus, dr hab. prof. UŚ Krystian Markiewicz

Termin

 ostateczny! Wyłącznie dla studentów z przywróconymi terminami. Wymagane przedłużenie sesji!

Grupa

Data

Godzina

Sala

   10.10.2017  13:30  Aula 7

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Przedmiot

Prawo pracy

Prowadzący

prof. dr hab. Teresa Bińczycka-Majewska

Termin

I

Grupa

Data

Godzina

Sala

  21.06.2017r. 12:00 Aula 8

 

Przedmiot

 Prawo pracy

Prowadzący

 prof. dr hab. Teresa Bińczycka-Majewska

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

   05.09.2017  12:00  Aula nr 5
       
termin ostateczny (dla osób z przywróceniami) 26.09.2017 10:00  Aula nr 5

 UWAGA: Studenci, którzy otrzymali zgodę na przystąpienie do wrześniowego egzaminu z prawa pracy w I terminie muszą załączyć zgodę Dziekana!

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Przedmiot

 Finanse i prawo finansowe

Prowadzący

 prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

   30.06.2017  10:00 Aula nr 8

 

Przedmiot

 Finanse i prawo finansowe

Prowadzący

 prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

   18.09.2017  10:00  Aula nr 8

 

Przedmiot

 Finanse i prawo finansowe

Prowadzący

  prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic

Termin

 ostateczny - wymagane przywrócenie terminu i przedłużenie sesji!

Grupa

Data

Godzina

Sala

   17.10.2017  16.40  3.20