Zmiana rozmiaru tekstu:

Przedmiot

 Instytucje europejskie

Prowadzący

 dr hab. Marek Zieliński

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

   29.01.2018  10:00  Aula 8

 

Przedmiot

 Instytucje europejskie

Prowadzący

 dr hab. Marek Zieliński

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

   28.02.2018r.  13:30  aula 8

 

Przedmiot

 Instytucje europejskie

Prowadzący

 dr hab. Marek Zieliński

Termin

 TERMIN OSTATECZNY- dla studentów z przywróceniami

Grupa

Data

Godzina

Sala

   22.03.2018  15:10  aula 5

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przedmiot

 Prawo ochrony środowiska

Prowadzący

 prof. zw. dr hab. Aleksander Lipiński

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

studenci od Adamczyk K. do Gaweł M. 05.02.2018r. 8:30 aula 5
studenci od Gawlikowski R. do Korus A. 05.02.2018r. 9:30 aula 5
studenci od Kościcka J. do Niemiec A. 05.02.2018r. 10:30 aula 5
studenci od Nowak A. do Stalmach N. 05.02.2018r. 11:30 aula 5
studenci od Stanek B. do Żyra W. 05.02.2018r. 12:30 aula 5

 

Przedmiot

 Prawo ochrony środowiska

Prowadzący

 prof. zw. dr hab. Aleksander Lipiński

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

 od Adamczyk K. do Matelski J.  07.03.2018  08:30  Aula 7
 od Matusz W. do Żyra W.  07.03.2018  09:15  Aula 7
termin ostateczny - wyłącznie dla studentów z przywróconymi terminami i przedłużeniem sesji  27.03.2018 08:30  s. 3.48

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przedmiot

 Prawo rolne

Prowadzący

 dr hab. Teresa Kurowska

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

 nazwiska od Adamczyk K. do Gwardys P. 20.02.2018 09:00  2.40
 nazwiska od Hajduk K. do Lorczyk M. 21.02.2018 09:00  2.40
 nazwiska od Łapeta M. do Rzetecki A. 23.02.2018 09:00  2.40
 nazwiska od Sabady P. do Żyra W. 24.02.2018 09:00  2.40

UWAGA: Ze względu na chorobę Prof. Kurowskiej, I termin egzaminu (oryginalnie planowany na dni 31.01-02.02) został, po konsultacji z Dziekanem WPiA, przeniesiony na dni 20-21.02 oraz 23-24.02.)

Przedmiot

 Prawo rolne

Prowadzący

 dr hab. Teresa Kurowska

Termin

 

Grupa

Data

Godzina

Sala

 nazwiska od A do J  12.03.2018r.  od 15:00  2.40
 nazwiska od K do M  14:03.2018r.  8:00-11:30  2.40
 nazwiska od N do Z  15.03.2018r.  15:00-16:30 (na dyżurze)  2.40

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przedmiot

 Prawo prywatne międzynarodowe

Prowadzący

 prof. zw. dr hab. Wojciech Popiołek

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

 nazwiska od M do Ż  8.02.2018  9:00

 p. 2.15.

 

Przedmiot

 Prawo prywatne międzynarodowe

Prowadzący

 dr hab. prof. UŚ Monika Jagielska

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

 nazwiska od A do Ł  8.02.2018  9:00  p. 2.9.

 

Przedmiot

 Prawo prywatne międzynarodowe

Prowadzący

 prof. zw. dr hab. Wojciech Popiołek

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

 nazwiska od M do Ż  26.02.2018  09:00  2.15

 

Przedmiot

 Prawo prywatne międzynarodowe

Prowadzący

 dr hab. prof. UŚ Monika Jagielska

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

 nazwiska od A do Ł  26.02.2018  09:00  2.9

 

Przedmiot

  Prawo prywatne międzynarodowe

Prowadzący

 prof. zw. dr hab. Wojciech Popiołek

Termin

 TERMIN OSTATECZNY- dla osób z przywróceniami

Grupa

Data

Godzina

Sala

   20.03.2018r.  9:00  

 

Przedmiot

  Prawo prywatne międzynarodowe

Prowadzący

 dr hab. prof. UŚ Monika Jagielska

Termin

 TERMIN OSTATECZNY- dla osób z przywróceniami

Grupa

Data

Godzina

Sala

 (tylko dla osób z przywróceniami)  9.04.2018 10:00  2.9

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przedmiot

 WM- Administracyjno- prawny status rodziny

Prowadzący

 prof. dr hab. Lidia Zacharko

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 

Przedmiot

 WM- Administracyjno- prawny status rodziny

Prowadzący

 prof. dr hab. Lidia Zacharko

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 

Przedmiot

 WM- Najem lokali mieszkalnych i ochrona praw lokatorów

Prowadzący

 dr hab. Magdalena Habdas

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

   18.01.2018r.  16:00  p. 2.13.
       

 

Przedmiot

  WM- Najem lokali mieszkalnych i ochrona praw lokatorów

Prowadzący

 dr hab. Magdalena Habdas

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

   05.03.2018  13.30  p. 2.13
termin ostateczny - wyłącznie dla studentów z przywróceniami terminów/przedłużeniem sesji 28.03.2018 na dyżurze: 15.00-16.40 p. 2.13

 

Przedmiot

 WM- Prawo karne skarbowe

Prowadzący

 dr hab. prof. UŚ Jarosław Zagrodnik

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 

Przedmiot

 WM- Prawo karne skarbowe

Prowadzący

 dr hab. prof. UŚ Jarosław Zagrodnik

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 

Przedmiot

 WM- Prawo karne wobec dziecka jako ofiary i jako sprawcy

Prowadzący

 dr hab. Olga Sitarz

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 

Przedmiot

 WM- Prawo karne wobec dziecka jako ofiary i jako sprawcy

Prowadzący

 dr hab. Olga Sitarz

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 

 

UWAGA! Studenci IV roku, którzy powtarzają moduł Postępowanie administracyjne, w ramach warunkowego wpisu na semestr 7, przystępują do egzaminu 29.01.2018r. o godz. 8:30 w auli nr 7. Dla studentów powtarzających na egzaminie pojawi się dodatkowe pytanie; jednocześnie będą mieć oni wydłużony czas na udzielenie odpowiedzi.