Zmiana rozmiaru tekstu:

Przedmiot

 Instytucje europejskie

Prowadzący

 dr hab. M. Zieliński

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 

Przedmiot

 Instytucje europejskie

Prowadzący

 dr hab. M. Zieliński

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 

Przedmiot

 Prawo ochrony środowiska

Prowadzący

 prof. zw. dr hab. A. Lipiński

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 

Przedmiot

 Prawo ochrony środowiska

Prowadzący

 prof. zw. dr hab. A. Lipiński

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 

Przedmiot

 Prawo rolne

Prowadzący

 dr hab. T. Kurowska

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 

Przedmiot

 Prawo rolne

Prowadzący

 dr hab. T. Kurowska

Termin

 

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 

Przedmiot

 Prawo prywatne międzynarodowe

Prowadzący

 prof. zw. dr hab. W.Popiołek

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

 nazwiska od M do Ż  8.02.2017  9:00

 p. 2.15.

 

Przedmiot

 Prawo prywatne międzynarodowe

Prowadzący

 dr hab. prof. UŚ M.Jagielska

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

 nazwiska od A do Ł  8.02.2017  9:00  p. 2.9.

 

Przedmiot

 Prawo prywatne międzynarodowe

Prowadzący

 prof. zw. dr hab. W.Popiołek

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 

Przedmiot

 Prawo prywatne międzynarodowe

Prowadzący

 dr hab. prof. UŚ M.Jagielska

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 

Przedmiot

 WM- Administracyjno- prawny status rodziny

Prowadzący

 prof. dr hab. L. Zacharko

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 

Przedmiot

 WM- Administracyjno- prawny status rodziny

Prowadzący

 prof. dr hab. L. Zacharko

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 

Przedmiot

 WM- Najem lokali mieszkalnych i ochrona praw lokatorów

Prowadzący

 dr hab. M. Habdas

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 

Przedmiot

  WM- Najem lokali mieszkalnych i ochrona praw lokatorów

Prowadzący

 dr hab. M. Habdas

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 

Przedmiot

 WM- Prawo karne skarbowe

Prowadzący

 dr hab. prof. UŚ J. Zagrodnik

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 

Przedmiot

 WM- Prawo karne skarbowe

Prowadzący

 dr hab. prof. UŚ J. Zagrodnik

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 

Przedmiot

 WM- Prawo karne wobec dziecka jako ofiary i jako sprawcy

Prowadzący

 dr hab. O. Sitarz

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 

Przedmiot

 WM- Prawo karne wobec dziecka jako ofiary i jako sprawcy

Prowadzący

 dr hab. O. Sitarz

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala