Zmiana rozmiaru tekstu:
Przedmiot Prawo pracy

Prowadzący

dr Urszula Torbus

Termin

I

Grupa

Data

Godzina

Sala

 studenci od Adamczyk do Łasa  19.06.2018  9:30  aula 8
 studenci od Mackiewicz do Żurowski  19.06.2018 10:15  aula 8

 

Przedmiot

 Prawo pracy

Prowadzący

 dr Urszula Torbus

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Przedmiot

Prawo samorządu terytorialnego

Prowadzący

prof. zw. dr hab. Bogdan Dolnicki

Termin

I

Grupa

Data

Godzina

Sala

   22.06.2018  9:00  aula 7 i 8

 

Przedmiot

 Prawo samorządu terytorialnego

Prowadzący

 prof. zw. dr hab. Bogdan Dolnicki

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przedmiot

Postępowanie sądowo- administracyjne

Prowadzący

prof. dr hab. Andrzej Matan

Termin

I

Grupa

Data

Godzina

Sala

   15.06.2018  16:30 aula 8

 

Przedmiot

 Postępowanie sądowo- administracyjne

Prowadzący

 prof. dr hab. Andrzej Matan

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Przedmiot

Postępowanie karne

Prowadzący

prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek

Termin

I

Grupa

Data

Godzina

Sala

 studenci od Adamczyk do Mańka  29.06.2018 9:00 aula 8
 studenci od Marchewka do Żurowski  29.06.2018 10:20 aula 8

 

Przedmiot

 Postępowanie karne

Prowadzący

 prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Przedmiot

 Publiczne prawo gospodarcze

Prowadzący

 dr hab. prof. UŚ Rafał Blicharz

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

   12.06.2018  10:00 aula 8

 

Przedmiot

 Publiczne prawo gospodarcze

Prowadzący

 dr hab. prof. UŚ Rafał Blicharz

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

   19.09.2018r. 10:00  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------