Zmiana rozmiaru tekstu:
Przedmiot Prawo pracy

Prowadzący

dr Urszula Torbus

Termin

I

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 

Przedmiot

 Prawo pracy

Prowadzący

 dr Urszula Torbus

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Przedmiot

Prawo samorządu terytorialnego

Prowadzący

prof. dr hab. Bogdan Dolnicki

Termin

I

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 

Przedmiot

 Prawo samorządu terytorialnego

Prowadzący

 prof. dr hab. Bogdan Dolnicki

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przedmiot

Postępowanie sądowo- administracyjne

Prowadzący

prof. dr hab. Andrzej Matan

Termin

I

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 

Przedmiot

 Postępowanie sądowo- administracyjne

Prowadzący

 prof. dr hab. Andrzej Matan

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Przedmiot

Postępowanie karne

Prowadzący

prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek

Termin

I

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 

Przedmiot

 Postępowanie karne

Prowadzący

 prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Przedmiot

 Publiczne prawo gospodarcze

Prowadzący

 dr hab. prof. UŚ Rafał Blicharz

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 

Przedmiot

 Publiczne prawo gospodarcze

Prowadzący

 dr hab. prof. UŚ Rafał Blicharz

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------