Zmiana rozmiaru tekstu:

 

Przedmiot

 Prawo Unii Europejskiej

Prowadzący

 dr hab. Jacek Barcik

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

studenci od Adamczyk K. do Górski K. 05.02.2018r.  9:00  p.1.13.
studenci od Greń K. do Kozak K. 06.02.2018r.  9:00  p.1.13.
studenci od Kozicki K. do Nowak M. 07.02.2018r.  9:00  p.1.13.
studenci od Ochodek D. do Stolecka O. 08.02.2018r.  9:00  p.1.13.
studenci od Szczepanek A. do Żurowski K. 09.02.2018r.  9:00  p.1.13.

 

Przedmiot

 Prawo Unii Europejskiej

Prowadzący

 dr hab. Jacek Barcik

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

   05.03.2018r. 10:00 p.1.13.

 

Przedmiot

 Prawo Unii Europejskiej

Prowadzący

 dr hab. Jacek Barcik

Termin

 TERMIN OSTATECZNY- dla osób z przywróceniami

Grupa

Data

Godzina

Sala

   na dyżurach do 20.03.2018r.    p.1.13

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przedmiot

 Prawo cywilne- rodzinne i spadkowe

Prowadzący

 dr hab. Magdalena Habdas

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

nazwiska od Adamczyk K. do Bielecka M.  31.01.2018r.  10:00- 11:00  p. 2.13
nazwiska od Bochenek Z. do Chociaj M.  31.01.2018r.  11:00- 12:00  p. 2.13
nazwiska od Choina M. do Domin J.  31.01.2018r.  12:00- 13:00  p. 2.13
nazwiska od Dradra M. do Franki M.  31.01.2018r.  14:00- 15:00  p. 2.13
nazwiska od Furczyk K. do Gryczyńska E.  31.01.2018r.  15:00- 16:00  p. 2.13
nazwiska od Gryszko K. do Iwanek K.  31.01.2018r.  16:00- 17:00  p. 2.13
nazwiska od Jagos J. do Jończyk M.  02.02.2018r.  10:00- 11:00  p. 2.13
nazwiska od Jureczko A. do Kiecka K.  02.02.2018r.  11:00- 12:00  p. 2.13
nazwiska od Kilian M. do Kołodziej Z.  02.02.2018r.  12:00- 13:00  p. 2.13
nazwiska od Komarzyniec J. do Krzystanek K.  02.02.2018r.  14:00- 15:00  p. 2.13
nazwiska od Krzywdziński P. do Kukuczka D.  02.02.2018r.  15:00- 16:00  p. 2.13
 nazwiska od Kupiec T. do Łasa R.  02.02.2018r.  16:00- 17:00  p. 2.13
     

 

Przedmiot

 Prawo cywilne- rodzinne i spadkowe

Prowadzący

 prof. dr hab. Jacek Górecki

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

nazwiska od Mackiewicz A. do Owczarczyk A.  31.01.2018r.  9:00 p. 2.10
nazwiska od Pactwa A. do Skubis R.  31.01.2018r. 13:00 p. 2.10
nazwiska od Sobieraj K. do Tyrpień A.  02.02.2018r.  9:00 p. 2.10
nazwiska od Urbaś J. do Żurowski K.  02.02.2018r. 13:00 p. 2.10

 

TERMIN "O" - prof. dr hab. J. Górecki - tylko dla studentów, którzy otrzymają zgodę Pana Profesora - 25.01.2018r.- godz. 14:00

 

Przedmiot

 Prawo cywilne- rodzinne i spadkowe

Prowadzący

 dr hab. Magdalena Habdas

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

   01.03.2018  12:00  p. 2.13
termin ostateczny - wyłącznie dla studentów z przywróceniami terminów i przedłużeniem sesji 28.03.2018  na dyżurze: 15.00-16.40 p. 2.13

 

Przedmiot

 Prawo cywilne- rodzinne i spadkowe

Prowadzący

 prof. dr hab. Jacek Górecki

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

   27.02.2018  13:00 p. 2.10
termin ostateczny - wyłącznie dla studentów z przywróceniami terminów i przedłużeniem sesji na dyżurach, do 27.03.2018   p. 2.10

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przedmiot

 Postępowanie administracyjne

Prowadzący

 prof. dr hab. Grzegorz Łaszczyca

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

 nazwiska od Adamczyk K. do Łoś M.  29.01.2018r. 8:30 aula 6
 nazwiska od Mackiewicz A.do Żyra W.  29.01.2018r. 8:30 aula 7

 

UWAGA! Studenci IV roku, którzy powtarzają moduł Postępowanie administracyjne w ramach warunkowego wpisu na semestr 7 , przystępują do egzaminu 29.01.2018r. o godz. 8:30 w auli nr 7. Dla studentów powtarzających na egzaminie pojawi się dodatkowe pytanie; jednocześnie będą mieć oni wydłużony czas na udzielenie odpowiedzi.

 

Przedmiot

 Postępowanie administracyjne

Prowadzący

 prof. dr hab. Grzegorz Łaszczyca

Termin

 II  uwaga: studenci dla których jest to II termin oraz dla studentów z przywróconym I terminem

Grupa

Data

Godzina

Sala

   12.03.2018r.  11:50 aula 8

 

Przedmiot

 Postępowanie administracyjne

Prowadzący

 prof. dr hab. Grzegorz Łaszczyca

Termin

 TERMIN OSTATECZNY -

Grupa

Data

Godzina

Sala

   26.03.2018  11:50  aula 8

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Przedmiot

 Nauka o polityce

Prowadzący

 prof. dr hab. Anna Łabno

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

   01.02.2018r.  10:30  aula 5

 

Przedmiot

 Nauka o polityce

Prowadzący

 prof. dr hab. Anna Łabno

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

   02.03.2018r.  16:00  aula 3