Zmiana rozmiaru tekstu:

 

Przedmiot

 Prawo Unii Europejskiej

Prowadzący

 dr hab. J. Barcik

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 

Przedmiot

 Prawo Unii Europejskiej

Prowadzący

 dr hab. J. Barcik

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 

Przedmiot

 Prawo cywilne- rodzinne i spadkowe

Prowadzący

 dr hab. M. Habdas

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 

Przedmiot

 Prawo cywilne- rodzinne i spadkowe

Prowadzący

 prof. dr hab. J. Górecki

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 

Przedmiot

 Prawo cywilne- rodzinne i spadkowe

Prowadzący

 dr hab. M. Habdas

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 

Przedmiot

 Prawo cywilne- rodzinne i spadkowe

Prowadzący

 prof. dr hab. J. Górecki

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 

Przedmiot

 Postępowanie administracyjne

Prowadzący

 prof. dr hab. G. Łaszczyca

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 

Przedmiot

 Postępowanie administracyjne

Prowadzący

 prof. dr hab. G. Łaszczyca

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 

Przedmiot

 Nauka o polityce

Prowadzący

 prof. dr hab. A. Łabno

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 

Przedmiot

 

Prowadzący

 

Termin

 

Grupa

Data

Godzina

Sala