Zmiana rozmiaru tekstu:

Przedmiot

 Etyka zawodów prawniczych

Prowadzący

 dr hab. Sławomir Tkacz

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

   na dyżurach do 11.02.2018r.    

 

Przedmiot

 Etyka zawodów prawniczych

Prowadzący

 dr hab. Sławomir Tkacz

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

   na dyżurach do 15.03.2018r.    

 

Przedmiot

 Prawo cywilne- zobowiązania

Prowadzący

 prof. zw. dr hab. Wojciech Popiołek

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

nazwiska od Machulik K. do Soja S.  09.02.2018r.  9:00  p. 2.15
nazwiska od Sroka A. do Żyła K.  12.02.2018r.  9:00  p. 2.15.

 

Przedmiot

 Prawo cywilne- zobowiązania

Prowadzący

 dr hab. prof. UŚ Monika Jagielska

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

 nazwiska od Ambroży A. do Hupka K.  9.02.2018r.  9:00  p. 2.9.
nazwiska od Jabkowski Ł. do Łukaszka K. 12.02.2018r.  9:00  p. 2.9.

 

Przedmiot

Prawo cywilne- zobowiązania

Prowadzący

 prof. zw. dr hab. Wojciech Popiołek

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

 nazwiska od Machulik K. do Soja S. 27.02.2018 09:00 2.15
nazwiska od Sroka A. do Żyła K. 28.02.2018 09:00 2.15

 

Przedmiot

Prawo cywilne- zobowiązania

Prowadzący

 dr hab. prof. UŚ Monika Jagielska

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

  nazwiska od Ambroży A. do Hupka K.  27.02.2018 09:00 2.9
nazwiska od Jabkowski Ł. do Łukaszka K. 28.02.2018 09:00 2.9
TERMIN OSTATECZNY (tylko dla osób z przywróceniami) 9.04.2018r. 10:00 2.9

 

Przedmiot

 Ekonomia

Prowadzący

 dr Mirosław Czerwiński

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

   23.01.2018r.  16:50 aula 5

 

Przedmiot

 Ekonomia

Prowadzący

 dr Mirosław Czerwiński

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 

Przedmiot

 Filozofia

Prowadzący

 dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

studenci od Banaszewski J. do Łukaszka K.  5.02.2018r.  16:00  p. 3.07.
studenci od Malinowski M. do Żukowska A.  5.02.2018r.  18:00  p. 3.07.

 

Przedmiot

 Filozofia

Prowadzący

dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

   23.02.2018r.  15:00  p. 3.07.

 

Przedmiot

 WM- Komunistyczne imperium polityczne. Ustrój PRL i innych krajów bloku sowieckiego

Prowadzący

 prof. dr hab. Anna Łabno

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

   02.02.2018  16:00  Aula 5

 

Przedmiot

 WM- Komunistyczne imperium polityczne. Ustrój PRL i innych krajów bloku sowieckiego

Prowadzący

 prof. dr hab. Anna Łabno

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 

Przedmiot

 WM- Ochrona danych osobowych

Prowadzący

 dr hab. Mariusz Jagielski

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

   10.02.2018r.  10:00 (pisemny), 11:00 (ustny)  

 

Przedmiot

 WM- Ochrona danych osobowych

Prowadzący

 dr hab. Mariusz Jagielski

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

   06.03.2018  11.50  pok.1.45

 

Przedmiot

 WM- Prawo a wartości

Prowadzący

 dr hab. Sławomir Tkacz

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

   na dyżurach do 11.02.2018r.    

 

Przedmiot

 WM- Prawo a wartości

Prowadzący

 dr hab. Sławomir Tkacz

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

   na dyżurach do 15.03.2018r.    

 

Przedmiot

 WM- Prawo konsumenckie

Prowadzący

 dr hab. prof. UŚ Monika Jagielska

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 

Przedmiot

 WM- Prawo konsumenckie

Prowadzący

 dr hab. prof. UŚ Monika Jagielska

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 

Przedmiot

 WM- Prawo sądownictwa polubownego

Prowadzący

 dr hab. Grzegorz Żmij

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

 egzamin ustny 30.01.2017r. 9:00-13:00  p. 2.9.

 

Przedmiot

 WM- Prawo sądownictwa polubownego

Prowadzący

 dr hab. Grzegorz Żmij

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

   19.02.2018r. 9:00-10:00  p. 2.9.

 

Przedmiot

 J. obcy
   

Termin

 

Grupa

Data

Godzina

Sala