Zmiana rozmiaru tekstu:

Przedmiot

 Historia Prawa

Prowadzący

 prof. dr hab. Marian Mikołajczyk

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

od  Adamek A.- Ludyga M. 16.06.2017r. 10:00  aula 5
od Łączak K.- Żyła K. 16.06.2017r. 10:00  aula 8

 

Przedmiot

 Historia Prawa

Prowadzący

  prof. dr hab. Marian Mikołajczyk, dr hab. Anna Stawarska-Rippel, dr hab. Wojciech Organiściak, dr Tomasz Adamczyk, dr Tomasz Szczygieł

Termin

 II - egzamin ustny 

Grupa

Data

Godzina

Sala

   19.09.2017  09:00 pok. 26, 27, 29

 

Przedmiot

 Historia prawa

Prowadzący

  prof. dr hab. Marian Mikołajczyk, dr hab. Anna Stawarska-Rippel, dr hab. Wojciech Organiściak, dr Tomasz Adamczyk, dr Tomasz Szczygieł

Termin

 ostateczny - wyłącznie dla studentów  z przywróconymi terminami/przedłużeniem sesji

Grupa

Data

Godzina

Sala

   14.10.2017  10:00  26-29

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przedmiot

 Prawo Konstytucyjne

Prowadzący

 prof. dr hab. Anna Łabno

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

   22.06.2017r.  11:30  aula 4,5,6,7,8

 

Przedmiot

Prawo Konstytucyjne

Prowadzący

 prof. dr hab. Anna Łabno

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

 studenci I, II i III roku (którzy nie zdali I terminu w czerwcu)  11.09.2017  od godz. 15.00  Aula nr 5
studenci I, II i III roku (z przywróconym I terminem) 11.09.2017  17:30  Aula nr 5

 

Przedmiot

  Prawo Konstytucyjne - egzamin warunkowy

Prowadzący

  prof. dr hab. Anna Łabno

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

 studenci roku II i III  22.06.2017r.  13:00  aula 4,5,6,7

 

Przedmiot

Prawo Konstytucyjne

Prowadzący

  prof. dr hab. Anna Łabno

Termin

 ostateczny - wyłącznie dla studentów z przywróconymi terminami/przedłużeniem sesji!

Grupa

Data

Godzina

Sala

   23.10.2017  18:30  Aula nr 5

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przedmiot

 Ustrój Organów Ochrony Prawnej

Prowadzący

 prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

 od Lewandowska J.- Żyła K.  19.06.2017r.  15:30  aula 8
od Adamek A.- Leśnik S.  19.06.2017r.  17:00  aula 8

 

Przedmiot

  Ustrój Organów Ochrony Prawnej

Prowadzący

 prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

   6.09.2017r.  15:00 aula 5
       
termin ostateczny 27.10.2017r. 15:30 aula 5

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Przedmiot

 Wstęp do Prawoznawstwa

Prowadzący

 dr hab. hab. Sławomir Tkacz

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

 od Adamek A.- Liszkowski G.  28.06.2017r.  13:00   aula 8
 od Lubecka F. - Żyła K.  28.06.2017r. ,14:00  aula 8

 

Przedmiot

  Wstęp do Prawoznawstwa

Prowadzący

  dr hab. hab. Sławomir Tkacz

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

   20.09.2017r.  15:00  aula 8
       
termin ostateczny na dyżurze do 27.10.2017    

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Przedmiot

 Prawo cywilne - cz. ogólna

Prowadzący

 dr hab. prof. UŚ Leszek Ogiegło

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

od Adamczyk K.- Frankiewicz S. 12.06.2017r.
9:00 p. 2.12
od Gabor D.- Kawa W. 13.06.2017r.  9:00 p. 2.12
od Kawala B.- Łukaszka K. 14.06.2017r. 9:00 p. 2.12

 

Przedmiot

 Prawo cywilne - cz. ogólna

Prowadzący

 dr hab. prof. UŚ Leszek Ogiegło

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

 od Łypaczewski D. do Żyła K.  25.09.2017  9:00  p. 2.12

 

Przedmiot

 Prawo cywilne - cz. ogólna

Prowadzący

 dr hab. Grzegorz Żmij

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

od Łypaczewski D.- Sówka A. 12.06.2017r.
 8:30  p.2.9
od Sroka A.- Żyła K. 13.06.2017r.  8:30  p.2.9

 

Przedmiot

  Prawo cywilne - cz. ogólna

Prowadzący

 dr hab. Grzegorz Żmij

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

 od Adamczyk K. do Łukaszka K.  05.09.2017  8.30  p.2.9
       
*termin dodatkowy 18.09.2017  9:00-12:00  p.2.9

 

Przedmiot

  Prawo cywilne - cz. ogólna

Prowadzący

 dr hab. Grzegorz Żmij

Termin

 ostateczny - wyłącznie dla studentów z przywróconymi terminami/przedłużeniem sesji!

Grupa

Data

Godzina

Sala

   na dyżurach - nie później niż 30.10.2017    

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Przedmiot

 Historia Doktryn Prawnych

Prowadzący

 dr hab. Mariusz Jagielski

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

egzamin pisemny
 26.06.2017r.  9:00  aula nr 7
egzamin ustny  26.06.2017r.  od 12:00  p. 2.44

 

Przedmiot

  Historia Doktryn Prawnych

Prowadzący

 dr hab. Mariusz Jagielski

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

 egzamin pisemny 04.09.2017  13:30  aula nr 7
 egzamin ustny 04.09.2017  od 12:00, następnie od 14:00 ( z przerwą na egz. pisemny) p. 2.44
       
termin ostateczny (dla osób z przywróceniami i przedłużeniem sesji) 02.10.2017r. 16:50 aula nr 4