Zmiana rozmiaru tekstu:

Przedmiot

 Historia Prawa

Prowadzący

 prof. dr hab. Marian Mikołajczyk

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 

Przedmiot

 Historia Prawa

Prowadzący

  prof. dr hab. Marian Mikołajczyk

Termin

 II

       

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przedmiot

 Prawo Konstytucyjne

Prowadzący

 prof. dr hab. Anna Łabno

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 

Przedmiot

Prawo Konstytucyjne

Prowadzący

 prof. dr hab. Anna Łabno

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przedmiot

 Ustrój Organów Ochrony Prawnej

Prowadzący

 prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 

Przedmiot

  Ustrój Organów Ochrony Prawnej

Prowadzący

 prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Przedmiot

 Wstęp do Prawoznawstwa

Prowadzący

 dr hab. hab. Sławomir Tkacz

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 

Przedmiot

  Wstęp do Prawoznawstwa

Prowadzący

  dr hab. hab. Sławomir Tkacz

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Przedmiot

 Prawo cywilne - cz. ogólna

Prowadzący

 dr hab. Grzegorz Żmij

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

  11.06.2018r.    
  12.06.2018r.    

 

Przedmiot

 Prawo cywilne - cz. ogólna

Prowadzący

dr hab. Grzegorz Żmij

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 

Przedmiot

 Prawo cywilne - cz. ogólna

Prowadzący

 prof. dr hab. Ewa Rott- Pietrzyk

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 

Przedmiot

  Prawo cywilne - cz. ogólna

Prowadzący

prof. dr hab. Ewa Rott- Pietrzyk

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Przedmiot

 Historia Doktryn Prawnych

Prowadzący

 dr hab. Mariusz Jagielski

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 

Przedmiot

  Historia Doktryn Prawnych

Prowadzący

 dr hab. Mariusz Jagielski

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala