Zmiana rozmiaru tekstu:

Przedmiot

 Historia Prawa

Prowadzący

 prof. dr hab. Marian Mikołajczyk

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

   22.06.2018  10:00  Aule 5 i 6

 

Przedmiot

 Historia Prawa

Prowadzący

  prof. dr hab. Marian Mikołajczyk

Termin

 II

 Grupa Data Godzina Sala
       

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przedmiot

 Prawo Konstytucyjne

Prowadzący

 prof. dr hab. Anna Łabno

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

studenci od Achtelik do Kmieć J.  19.06.2018r.  11:00  aula 5
 studenci od Knapczyk M. do Mazgaj-Krzak  19.06.2018r.  11:00  aula 6
studenci od Mazur do Poradzisz  19.06.2018r.  11:00  aula 7
studenci od Porębny P. do Żurek T.  19.06.2018r.  11:00  aula 8

 UWAGA! Studenci, przystępujący do egzaminu z Prawa konstytucyjnego w ramach powtarzania modułu bądź semestru, proszeni są o stawienie się na egzamin na godzinę 12:30 pod aulę 5.

Przedmiot

Prawo Konstytucyjne

Prowadzący

 prof. dr hab. Anna Łabno

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przedmiot

 Ustrój Organów Ochrony Prawnej

Prowadzący

 prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

 studenci od Achtelik M.do Machura M.  26.06.2018r.  16:00  aula 5
 studenci od Magiera W. do Żurek T.  26.06.2018r.  17:15  aula 5

 

Przedmiot

  Ustrój Organów Ochrony Prawnej

Prowadzący

 prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Przedmiot

 Wstęp do Prawoznawstwa

Prowadzący

 dr hab. Sławomir Tkacz

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

   29.06.2018r. 14:00 aula 8

 

Przedmiot

  Wstęp do Prawoznawstwa

Prowadzący

  dr hab. Sławomir Tkacz

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Przedmiot

 Prawo cywilne - cz. ogólna

Prowadzący

 prof. dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

 studenci od Achtelik M. do Dunaj D. 11.06.2018r.  9:30  p. 2.12.
 studenci od Dybczak S. do Kistowska A. 12.06.2018r.  9:30  p. 2.12.
studenci od Klepek A. do Małczak Sz. 13.06.2018r.  9:30  p. 2.12.

PRZEDTERMIN: 5 czerwca, godz. 10.00. Uwaga: uprawnieni do przystąpienia do egzaminu w terminie zerowym są tylko ci studenci, którzy uzyskają ocenę bardzo dobrą(5.0) z zaliczenia ćwiczeń.

Przedmiot

 Prawo cywilne - cz. ogólna

Prowadzący

prof. dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 

Przedmiot

 Prawo cywilne - cz. ogólna

Prowadzący

 dr hab. Grzegorz Żmij

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

 studenci od Maniura M. do Sawicka- Machaj M.  11.06.2018  09:00- 15:00  p. 2.9.
 studenci od Siekierżycka M. do Żurek T.  12.06.2018  09:00- 15:00  p. 2.9.

 

Przedmiot

  Prawo cywilne - cz. ogólna

Prowadzący

dr hab. Grzegorz Żmij

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Przedmiot

 Historia Doktryn Prawnych

Prowadzący

 dr hab. Mariusz Jagielski

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

 egzamin pisemny  15.06.2018r.  10:00  aula 8
egzamin ustny  15.06.2018r. od 11:00 s. 2.44

 Termin "0": 5 czerwca, godz. 8.30, aula nr 1 (egzamin pisemny) + godz. 9.20, pok. 2.44 (egzamin ustny)

Przedmiot

  Historia Doktryn Prawnych

Prowadzący

 dr hab. Mariusz Jagielski

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala