Zmiana rozmiaru tekstu:

Przedmiot

Prawo Karne

Prowadzący

prof. zw. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska

Termin

I

Grupa

Data

Godzina

Sala

    30.06.2017r.  17:00   Aula 5

 

Przedmiot

 Prawo Karne

Prowadzący

 prof. zw. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

   04.09.2017 17:00   Aule 1 - 8
       
termin ostateczny (dla osób z przywróceniami)
22.09.2017 17:00 aule 5,7,8

 

Przedmiot

 Prawo Karne

Prowadzący

 prof. zw. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska

Termin

 ostateczny! wyłącznie dla studentów z przywróconyni terminami/przedłużeniem sesji

Grupa

Data

Godzina

Sala

   06.11.2017  18:30 aula 6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Przedmiot

Prawo Cywilne - rzeczowe

Prowadzący

prof. dr hab. Jacek Górecki

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

Adamczyk A.- Gańczarczyk A. 13.06.2017r. 10:30 p. 2.10
Głąbek A.- Kościńska A. 13.06.2017r. 16:00 p. 2.10
Kowalczyk T,- Nowaczyk M. 14.06.2017r. 9:00 p. 2.10
Nowak A.- Stencel G. 14.06.2017r. 15:00 p. 2.10
Stolecka O.-Żytyńska S. 16.06.2017r. 9:00 p. 2.10

 

Przedmiot

 Prawo Cywilne - rzeczowe

Prowadzący

 prof. dr hab. Jacek Górecki

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

   18.09.2017r.  12:00  p. 2.10
       
 termin ostateczny do 25.10.2017r. na dyżurach p. 2.10

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Przedmiot

Prawo międzynarodowe publiczne

Prowadzący

prof. dr hab. Barbara Mikołajczyk

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

Adamczyk K.-Kalus K. 26.06.2017r. 12:30 aula 8
Kania J.- Ofton M. 26.06.2017r. 12:30 aula 6
Olbrych M.- Żurowski K. 26.06.2017r. 12:30 aula 5

 

Przedmiot

 Prawo międzynarodowe publiczne

Prowadzący

 prof. dr hab. Barbara Mikołajczyk

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

   11.09.2017r.  12:30  aula 5,6
   02.10.2017r.  8:30  aula  2
       
termin ostateczny na dyżurze do  dnia 27.10.2017r.    

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Przedmiot

Prawo Administracyjne

Prowadzący

prof. dr hab. Czesław Martysz

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

 Adamczyk K.- Lojza K. 19.06.2017r. 13:30  aula 5
 Lubaś S.- Zurowski K. 19.06.2017r 13:30  aula 8

 

Przedmiot

 Prawo Administracyjne

Prowadzący

 prof. dr hab. Czesław Martysz

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

   25.09.2017r.  13:00  Aula 8
       
termin ostateczny (przywrócenia i przedłużenia sesji) 24.10.2017r. 15:00 aula 7

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Przedmiot

Język rosyjski (lektorat)

Prowadzący

mgr Elżbieta Dąbrowska-Seweryn

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

 część pisemna 20.06.2017r. 10:00 aula 4
część ustna 22.06.2017r. od 10:00 p.37

 

Przedmiot Język rosyjski (lektorat)
Prowadzący mgr Elżbieta Dąbrowska-Seweryn

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

 część pisemna 22.09.2017r. 10:00 aula 4
część ustna 29.09.2017r. 9:00 p.38

 

Przedmiot

Język angielski (lektorat)

Prowadzący

mgr Ryszard Kalamarz

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

  9.06.2017r. 8:30-12:50 aula 1

 

Przedmiot

 Język angielski (lektorat)

Prowadzący

 mgr Ryszard Kalamarz

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

   informacje na stronie http://www.spnjo.us.edu.pl/    

 

Przedmiot

 Język angielski (lektorat)

Prowadzący

 mgr Joanna Jakubiec-Bontko

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

 część pisemna  10.06.2017r.  informacje na stronie http://www.spnjo.us.edu.pl/  aula 3
 część ustna informacje na stronie http://www.spnjo.us.edu.pl/    

 

Przedmiot

 Język angielski (lektorat)

Prowadzący

 mgr Joanna Jakubiec-Bontko

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

   informacje na stronie http://www.spnjo.us.edu.pl/    

 

Przedmiot

 Język angielski (lektorat)

Prowadzący

 mgr Katarzyna Kiszka

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

część pisemna informacje na stronie http://www.spnjo.us.edu.pl/    
 część ustna  informacje na stronie http://www.spnjo.us.edu.pl/    

 

Przedmiot

 Język angielski (lektorat)

Prowadzący

 mgr Katarzyna Kiszka

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

   informacje na stronie http://www.spnjo.us.edu.pl/    

 

Przedmiot

 Język niemiecki (lektorat)

Prowadzący

 mgr Jerzy Gzara

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

część pisemna  informacje na stronie http://www.spnjo.us.edu.pl/    
część ustna informacje na stronie http://www.spnjo.us.edu.pl/    

 

Przedmiot

 Język niemiecki (lektorat)

Prowadzący

 mgr Jerzy Gzara

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

   informacje na stronie http://www.spnjo.us.edu.pl/    

 

Przedmiot

 Język francuski (lektorat)

Prowadzący

 mgr Agata Adamczyk-Gzara

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

 część pisemna informacje na stronie http://www.spnjo.us.edu.pl/    
część ustna informacje na stronie http://www.spnjo.us.edu.pl/    

 

Przedmiot

 Język francuski (lektorat)

Prowadzący

 mgr Agata Adamczyk-Gzara

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

   informacje na stronie http://www.spnjo.us.edu.pl/    

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Przedmiot

 Filozofia

Prowadzący

 dr Lidia Rodak

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

  21.06.2017r. 15:00 s.1.29

 Termin "O" :12.04.2017, godz. 9:15, aula nr 6

 

Przedmiot

 Filozofia

Prowadzący

 dr Lidia Rodak

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Przedmiot

 Kultura języka

Prowadzący

 prof. dr hab. Zygmunt Tobor, dr hab. Sławomir Tkacz, dr Mateusz Zeifert

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

 egz ustny  na dyżurach prof. S. Tkacza oraz dr M. Zeiferta    

 Termin "O" : 1 czerwca 2017r.

 

Przedmiot

 Kultura języka

Prowadzący

 prof. dr hab. Zygmunt Tobor, dr hab. Sławomir Tkacz, dr Mateusz Zeifert

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

   na dyżurach prof. S. Tkacza oraz dr M. Zeiferta  termin ostateczny- 25.09.2017