Zmiana rozmiaru tekstu:

 

Przedmiot

 Logika

Prowadzący

 prof. zw. dr hab. Tadeusz Widła

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

 nazwiska od Achtelik M. do Małczak Sz.  09.02.2018r. 11:00  aula 5
nazwiska od Maniura M. do Żurek T.  09.02.2018r. 11:00  aula 8

 

Przedmiot

 Logika

Prowadzący

 prof. zw. dr hab. Tadeusz Widła

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

   09.03.2018  12:00  Aula 1

 

Przedmiot

 Logika

Prowadzący

 prof. zw. dr hab. Tadeusz Widła

Termin

 TERMIN OSTATECZNY- dla osób z przywróceniami

Grupa

Data

Godzina

Sala

   23.03.2018r. 14:00  p.3.55

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Przedmiot

 Historia ustroju Polski

Prowadzący

dr Andrzej Drogoń

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

   29.01.2018  13.30-16.00 aula 5

 

Przedmiot

 Historia ustroju Polski

Prowadzący

dr Andrzej Drogoń

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

   02.03.2018r. 16:25 aula 7

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Przedmiot

 Prawo rzymskie

Prowadzący

 dr Joanna Ożarowska

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

 studenci od Achtelik M. do Kazek A. 06.02.2018 16:00 aula 8
 studenci od Kern M. do Liszka M. 06.02.2018 16:00 aula 7
 studenci od Machura M. do Sułowicz J. 06.02.2018 17:00 aula 8
 studenci od Symiec R. do Żurek T. 06.02.2018 17:00 aula 7

 

Przedmiot

 Prawo rzymskie

Prowadzący

 dr Joanna Ożarowska

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

   01.03.2018  16:00  Aula 8

 

Przedmiot

 Prawo rzymskie

Prowadzący

 dr Joanna Ożarowska

Termin

 TERMIN OSTATECZNY- tylko dla osób, którym został przywrócony I bądź II termin

Grupa

Data

Godzina

Sala

   22.03.2018r.  16:30 aula 3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Przedmiot

 Filozofia

Prowadzący

dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

studenci od Achtelik M. do Dunaj D. 01.02.2018r. 16:00 p. 3.07
studenci od Dybczak S. do Kaszyca B. 01.02.2018r. 18:00 p. 3.07
studenci od Kik A. do Malski M. 02.02.2018r. 16:00 p. 3.07
studenci od Małczak Sz. do Pluta K. 02.02.2018r. 18:00 p. 3.07
studenci od Podkidacz F. do Stańko A. 03.02.2018r. 10:00 p. 3.07
studenci od Stareczek M. do Żurek T 03.02.2018r. 12:00 p. 3.07

 

Przedmiot

 Filozofia

Prowadzący

dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

   23.02.2018r. 15:00 p. 3.07.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przedmiot

Terminologia łacińska dla prawników

Prowadzący

 dr Joanna Ożarowska, mgr Grzegorz Nancka

Termin

 I termin zaliczenia

Grupa

Data

Godzina

Sala

 grupy 1,2,3,4,5  19.01.2018r.  11:30  aula 8
 grupy 6,7,8,9,10,11  19.01.2018r.  12:30  aula 8

Dodatkowy termin zaliczenia odbędzie się w środę 07.02.2018 r. o godz.16.00 w auli nr 7.

 

Przedmiot

 Terminologia łacińska dla prawników

Prowadzący

 dr Joanna Ożarowska, mgr Grzegorz Nancka

Termin

 II termin zaliczenia

Grupa

Data

Godzina

Sala

   26.02.2018r.  15:30  aula 7