Zmiana rozmiaru tekstu:

Kontrola przestrzegania prawa UE

prof.dr hab.Jacek Barcik

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
   18.06.2018  10.10  aula 8
TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
       

 

Prawo karne-skarbowe

prof.dr hab.Jarosław Zagrodnik

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
   22.06.2018  10.10  aula 7
TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
       

 

Prawo administracyjne - część szczególna

prof.dr hab.Lidia Zacharko

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
   20.06.2018  15.10  aula 8
TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
       

 

Gospodarowanie mieniem komunalnym

prof.dr hab. Teresa Kurowska

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
   28.06.; 29.06.  8.00  ustny
TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
       

 

Prawo konstytucyjne państw UE (ARS)

prof.dr hab. Anna Łabno

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
   15.06.2018  13.30  aula 5
TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
       

 

Zamówienia publiczne (ARS)

prof.dr hab. Ewa Przeszło

TERMIN I
GRUPA   GODZINA SALA
   12.06.2018  12.00  aula 1
TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
       

 

 Modele postępowania w sprawach o przestępstwa (BW)

dr Katarzyna Sychta

TERMIN I
GRUPA    DATA                            GODZINA SALA
   12.06.2018                             10.00 ustny
ERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
       

 

System bezpieczeństwa międzynarodowego (BW)

dr Ilona Topa

TERMIN I
GRUPA  DATA GODZINA SALA
   14.06.2018  17.00  aula 2
TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA