Zmiana rozmiaru tekstu:

System polityczny państwa

prof.dr hab.Anna Łabno

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
  28.01.2017 11.15 aula 5
TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
   13.03.2017  16.00  aula 8

 

Karnoprawna ochrona instytucji państwowych i samorządowych

prof.dr hab.Teresa Dukiet-Nagórska

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
   9.02.2017  10.00  aula 7,8
TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
   10.03.2017  12.00  aula 8

 

Międzynarodowa ochrona praw człowieka

prof.dr hab.Barbara Mikołajczyk

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
   3.02.2017  10.10  aula 7
TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
   9.03.2017  13.30  aula 3

 

Stosunki pracy i zarządzania zasobami ludzkimi

prof.dr hab.Helena Szewczyk

Przedtermin:  18.01.2017 godz.12.00 aula 6
TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
   1.02.2017  10.00  aula 8
TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
   1.03.2017  17.00  p.3.30

 

Historia doktryn politycznych i prawnych

dr hab. Michał Bożek

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
   6.02.2017  10.00  1.46
TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
   2.03.2017  16.00  1.46

 

Prawo miejscowe

prof.dr hab.Joanna Jagoda

TERMIN
GRUPA DATA GODZINA SALA
   13.02.2017  17.00  aula 3
TERMIN
GRUPA DATA GODZINA SALA
       

 

Informacja publiczna i niejawna

dr Agnieszka Ziółkowska

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
   dyżur    
TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA