Zmiana rozmiaru tekstu:

System polityczny państwa

prof.dr hab.Anna Łabno

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
   2.02.2018  15.00  aula 5
TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
   5.03.2018  18.30  aula 5

 

Karnoprawna ochrona instytucji państwowych i samorządowych

prof.dr hab.Teresa Dukiet-Nagórska

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
   6.02.2018  15.10  aula 6
TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
   12.03.2018  14.00  aula 8

 

Międzynarodowa ochrona praw człowieka

prof.dr hab.Barbara Mikołajczyk

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
   29.01.2018  10.10  aula 6
TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
   15.03.2018  10.10  aula 6

 

Stosunki pracy i zarządzania zasobami ludzkimi

prof.dr hab.Helena Szewczyk

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
   9.02.2018  16.30  aula 1
TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
   7.03.2018  17.00  aula 3

 

Historia doktryn politycznych i prawnych

prof.dr hab. Michał Bożek

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
   7.02.2018  15.10  aula 1
TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
   dyżur do 15.03.2018    

 

Prawo miejscowe

prof.dr hab.Joanna Jagoda

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
   12.02.2018  17.30  aula 2
TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
   dyżur do 15.03.2018    

 Filozofia

dr Agnieszka Bielska- Brodziak

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
  9.02.2018  15.00  aula 2
TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
   6.03.2018  14.00  sala 47