Zmiana rozmiaru tekstu:

 

 

Stosunki pracy i zarządzania zasobami ludzkimi

prof.dr hab.Helena Szewczyk

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
   11.02.2018  10.00  aula 1
TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
   7.03.2018  17.00  aula 3

 

Postępowanie sądowo-administracyjne

prof.dr hab.Grzegorz Łaszczyca

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
   31.01.2018  18.00  aula 7
TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
   5.03.2018  godz.18.30  aula 2

 

Polityka społeczna i ubezpieczenia społeczna

prof.dr hab.Helena Szewczyk

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
   5.02.2018  17.00  aula 2
TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
   7.03.2018  17.00  aula 3

 

Prawno-administracyjna ochrona konkurencji

prof.dr hab.Mirosław Pawełczyk

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
   dyżur    
TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
   dyżur    

 

 specjalność: administracja samorządowa

 

Prawo miejscowe

dr hab.Joanna Jagoda

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
   12.02.2018  17.00  aula 2
TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
   dyżur do 15.03.2018    

 

Prawne i ustrojowe uwarunkowania polityki regionalnej

prof.dr hab.Anna Łabno

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
   2.02.2018  18.00  aula 5
TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
   5.03.2018  18.30  aula 5

 

specjalność: bezpieczeństwo wewnętrzne

 Postępowanie w sprawach o wykroczenia

dr Katarzyna Sychta

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
   9.02.2018  16.30  ustny
TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
   9.03.2018  15.00  ustny