Zmiana rozmiaru tekstu:

 

 

Stosunki pracy i zarządzania zasobami ludzkimi

dr Kinga Czyżycka

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
   2.02.2017  15.00  aula 3
TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
   8.03.2017  18.30  3.44

 

Postępowanie sądowo-administracyjne

prof.dr hab.Grzegorz Łaszczyca

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
   7.02.2017  18.00  aula 5
TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
   9.03.2017  17.30  aula 6

 

Polityka społeczna i ubezpieczenia społeczna

prof.dr hab.Helena Szewczyk

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
   28.01.2017  9.00  aula 8
TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
   1.03.2017  17.00  p.3.30

 

Prawno-administracyjna ochrona konkurencji

prof.dr hab.Mirosław Pawełczyk

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
   10.02.2017  16.00  aula 5
TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
   dyżur    

 

Capital market regulation

dr Anna Lichosik

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
   dyżur    
TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
   dyżur    

 

 specjalność: administracja samorządowa

 

Prawo miejscowe

dr hab.Joanna Jagoda

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
   13.02.2017  17.00  aula 3
TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
       

 

Kontrola w administracji

dr Anna Gronkiewicz

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
   dyżur    
TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
   dyżur    

 

Prawne i ustrojowe uwarunkowania polityki regionalnej

prof.dr hab.Anna Łabno

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
   28.01.2017  11.15  aula 5
TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
   13.03.2017  17.00  aula 8

 

specjalność: administracja wymiaru sprawiedliwości

 

Postępowanie nieprocesowe

dr Ireneusz Wolwiak

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
   dyżur    
TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
   dyżur    

 

Postępowanie w sprawach o wykroczenia

dr Katarzyna Sychta

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
   6.02.2017  15.00  3.23
TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
   10.03.2017  15.00  3.23

 

Kontrola administracji

dr Anna Gronkiewicz

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
   dyżur    
TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
   dyżur    

 

Arbitraż i mediacja

dr Jacek Zrałek

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
   dyżur    
TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
   dyżur