Zmiana rozmiaru tekstu:

dr Wojciech Wyrzykowski

Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego

 

Stanowisko          
adiunkt
Pokój 2.31
Telefon  32 359 2017
Wewnętrzny  2017
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury

w semestrze letnim: wtorek, 11.50-13.20

 

Bibliografia

 • Liability for the damage happened on the construction site under the Polish Civil Code / Wojciech Wyrzykowski. // Pravo Susp. (Ivano-Frankivs'k). - 2017, No 5, s. 25-33 2017

 • Problematyka odpowiedzialności cywilnej za szkodę powstałą na terenie budowy / Wojciech Wyrzykowski. // Pr. Kom. Nauk. - Pol. Akad. Nauk, Oddz. Katow. - Z. 39/40 (2016), s. 85-88 2017

 • Legal institution of the share register under Polish Code of Commercial Partnerships and Companies in comparison to Czech and Slovak regulations / Wojciech Wyrzykowski, Mateusz Żaba. // W: Evolution of Private Law : new approach. - Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, 2016. - S. 83-97 2016

 • Kilka uwag na tle problematyki rozwiązania i likwidacji spółki z o.o. / Wojciech Wyrzykowski. // W: Adaptacija korporativnovo zakonodastva Ukraini do prava Evropejskovo Sojuza : Zbirnik naukovych prav za materialami miżnarodnoj konferencji. - Ivano-Frankivck : Naukovo-doslidnij Institut privatnovo prava, 2016. - S. 32-36 2016

 • Wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez małżonków w ramach ustawowej wspólności małżeńskiej / Wojciech Wyrzykowski, Janusz A. Strzępka. // W: Status prawny małżonków w spółkach cywilnych i handlowych. - Stan prawny na 15 sierpnia 2016 r.. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - S. 297-313 2016

 • Pojęcie podwykonawstwa w budowlanych zamówieniach publicznych / Wojciech Wyrzykowski. // Prawo Zamówień Publicznych. - 2016, nr 1, s. 145-154 2016

 • Ochrona prawna wykonawcy i podwykonawcy robót budowlanych w polskim kodeksie cywilnym / Wojciech Wyrzykowski. // Pravo Susp. (Ivano-Frankivs'k). - 2016, no. 3, s. 24-28 2016

 • Ochrona praw wspólników (akcjonariuszy) mniejszościowych w kodeksie spółek handlowych / Wojciech Wyrzykowski, Mateusz Żaba. // Prz. Prawa Handl. - 2015, nr 9, s. 42-48 2015

 • Nawiązanie stosunku członkostwa w spółce akcyjnej / Wojciech Wyrzykowski. // W: Tendencje reformatorskie w prawie handlowym : między teorią a praktyką. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - S. 263-268 2015

 • The rights to participate in the profits in commercial partenships / Wojciech Wyrzykowski. // W: Evolution of private law. Vol. 2. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2015. - S. 65-73 2015

 • Modyfikacje odpowiedzialności kontraktowej zawarte w warunkach umownych Srebrnej Księgi FIDIC (EPC/"pod klucz") : wybrane zagadnienia / Wojciech Wyrzykowski. // W: Ewolucja prawa prywatnego. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014. - S. 113-122 2014

 • Wkłady niepieniężne w spółkach handlowych / pod red. Wojciecha Popiołka ; [aut.]: Grzegorz Gorczyński, Piotr Pinior, Wojciech Popiołek, Wojciech Wyrzykowski, Piotr Zawiejski, Ewa Zielińska. - Warszawa : LexisNexis, 2014. 2014

 • Warunki kontraktowe FIDIC : charakterystyka ogólna / Wojciech Wyrzykowski. // Prawo Zamówień Publicznych. - 2014, nr 4, s. 19-29 2014

 • Wybrane problemy stosowania międzynarodowych standardów warunków kontraktowych FIDIC. Cz. 1 / Janusz A. Strzępka, Wojciech Wyrzykowski. // Monit. Praw. - 2013, [nr] 16, s. 861-869 2013

 • Wybrane problemy stosowania miedzynarodowych standardów warunków kontraktowych FIDIC. Cz. 2 / Janusz A. Strzępka, Wojciech Wyrzykowski. // Monit. Praw. - 2013, [nr] 17, s. 915-922 2013

 • Umowa o generalną realizację inwestycji : "EPC/pod klucz" / Wojciech Wyrzykowski. - Warszawa : C. H. Beck, 2013. 2013

 • FIDIC a umowa o roboty budowlane w Kodeksie cywilnym : wybrane problemy. Ogólna charakterystyka warunków kontraktowych FIDIC / Janusz A. Strzępka, Wojciech Wyrzykowski. // W: Wpływ europeizacji prawa na instytucje prawa handlowego. - Warszawa : LexisNexis, 2013. - S. 402-411 2013

 • Konstrukcja umowy ramowej w ustawie Prawo zamówień publicznych / Wojciech Wyrzykowski. // W: Nowe podejście do zamówień publicznych - zamówienia publiczne jako instrument zwiększenia innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju : doświadczenia polskie i zagraniczne : referaty na IV konferencję naukową 20-21.06.2011 r., Kazimierz Dolny. Cz. 2. - Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2011. - S. 153-159 2011

 • Umowa o generalną realizację inwestycji : przyczynek do dyskusji / Wojciech Wyrzykowski. // W: Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane. - Wyd. 2, rozsz. i uaktual.. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2010. - S. 205-218 2010

 • Glosa do uchwały SN z dnia 28.02.2009 r. / Wojciech Wyrzykowski. // Orzecz. Sądów Pol. - 2009, z. 6, s. 469-477 2009

 • Umowa o generalną realizację inwestycji : przyczynek do dyskusji / Wojciech Wyrzykowski. // W: Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2009. - S. 167-178 2009

 • Z problematyki zakończenia postępowania likwidacyjnego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością / Wojciech Wyrzykowski. // Prawo Spółek. - 2008, nr 5, s. 30-38 2008

 • Z problematyki umorzenia postępowania upadłościowego spółki akcyjnej / Wojciech Wyrzykowski. // Prawo Spółek. - 2008, nr 1, s. 41-50 2008

 • Śmierć wspólnika spółki jawnej a kontynuacja działalności spółki / Wojciech Wyrzykowski, Piotr Pinior. // Prawo Spółek. - 2008, nr 2, s. 31-39 2008

 • Przymusowy wykup i odkup akcji w spółkach publicznych i niepublicznych / Piotr Pinior, Wojciech Wyrzykowski. // Prawo Spółek. - 2008, nr 9, s. 2-8 2008