Zmiana rozmiaru tekstu:

dr Paulina Twardoch

Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego

 

Stanowisko          
adiunkt
Pokój 2.11
Telefon 32 3591616
Wewnętrzny 1616
Email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury

Najbliższy dyżur odbędzie się w piątek, tj. 8.06, godz. 19.00-20.00.


w semestrze letnim: czwartek,  godz. 17.00-18.30

 

Bibliografia

 • Ku europejskiemu majątkowemu prawu małżeńskiemu bez Polski, czyli o unijnym rozporządzeniu z 24.06.2016 r. w sprawie małżeńskich ustrojów majątkowych. Cz. 2 / Agata Kozioł, Paulina Twardoch. // Rejent. - 2017, nr 1, s. 49-68 2017

 • Stosowanie przepisów rozporządzenia Nr 2016/1103 w sprawie małżeńskich ustrojów majątkowych na podstawie polskich norm o odesłaniu / Paulina Twardoch. // W: Prawo prywatne wobec wyzwań współczesności : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Ogiegle. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. - S. 489-502 2017

 • Aktualne tendencje w międzynarodowym prawie małżeńskim na tle unijnego rozporządzenia w sprawie małżeńskich ustrojów majątkowych / Paulina Twardoch. // W: Rozprawy z prawa prywatnego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - S. 222-241 2017

 • Ku europejskiemu majątkowemu prawu małżeńskiemu bez Polski, czyli o unijnym rozporządzeniu z 24.06.2016 r. w sprawie małżeńskich ustrojów majątkowych / Cz. 1 Agata Kozioł, Paulina Twardoch. // Rejent. - 2016, nr 12, s. 74-92 2016

 • Sprawy majątkowe partnerów z zarejestrowanego związku / Paulina Twardoch. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2016. 2016

 • Tiers et biens en Pologne / Paulina Twardoch, Agata Kozioł. // W: Les tiers. - Saint Germaine : Bruylant, 2015. - S. 415-426 2015

 • [Aline Kuchne, Die Anerkennung auslandischer (...) : recenzja] / Wojciech Klyta, Paulina Twardoch. // Probl. Prawa Prywat. Międzynar. - T. 17 (2015), s. 161-169 2015

 • Rozgraniczenie statutu spadkowego i prawa właściwego dla małżeńskiego ustroju majątkowego na tle rozporządzenia spadkowego i regulacji krajowych dotyczących stosunków majątkowych między małżonkami oraz projektu rozporządzenia w sprawie małżeńskich ustrojów majątkowych / Paulina Twardoch. // W: Nowe europejskie prawo spadkowe. - Stan prawny na 1 czerwca 2015 r. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. - S. 228-243 2015

 • Rozdzielność majątkowa według prawa polskiego a orzeczenie zagraniczne w sprawie rodzinnej : glosa do wyroku SN z dnia 28 maja 2014 r., I CSK 330/13 / Paulina Twardoch. // Probl. Prawa Prywat. Międzynar. - T. 16 (2015), s. 101-112 2015

 • Prawo właściwe dla stosunków osobistych i majątkowych między małżonkami / Paulina Twardoch. // Stud. Prawa Prywatnego. - 2015, z. 3, s. 31-78 2015

 • Prawo prywatne międzynarodowe / red. Maksymilian Pazdan ; aut.: Bogusław Gnela, Katarzyna Grzybczyk, Monika Jagielska, Marcin Kłoda, Agata Kozioł, Piotr Mostowik, Jadwiga Pazdan,Wojciech Popiołek, Paulina Twardoch, Michał Wojewoda, Maciej Zachariasiewicz, Jacek Zrałek. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. 2015

 • Odgraniczenie statutu stosunków majątkowych małżeńskich od innych statutów / Paulina Twardoch. // Probl. Prawa Prywat. Międzynar. - T. 17 (2015), s. 81-103 2015

 • Prawo właściwe dla stosunków osobistych i majątkowych między małżonkami / Paulina Twardoch. // Stud. Prawa Prywatnego. - 2014, z. 3/4, s. 31-77 2014

 • Prawo prywatne międzynarodowe / red. Maksymilian Pazdan ; aut.: Justyna Balcarczyk, Monika Jagielska, Jadwiga Pazdan, Maksymilian Pazdan, Wojciech Popiołek, Ewa Rott-Pietrzyk, Mieczysław Sośniak, Katarzyna Sznajder-Peroń, Maciej Szpunar, Marek Świerczyński, Paulina Twardoch, Michał Wojewoda, Arkadiusz Wowerka, Maciej Zachariasiewicz, Maria Anna Zachariasiewicz, Jacek Zrałek, Łukasz Żarnowiec. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. 2014

 • Nowe rumuńskie prawo prywatne międzynarodowe / Paulina Twardoch. // Probl. Prawa Prywat. Międzynar. - T. 13 (2013), s. 117-139 2013

 • Uwagi do projektu rozporządzenia Rady w sprawie małżeńskich ustrojów majątkowych (2011/0059) (CNS) z dnia 20 grudnia 2012 roku : uwagi dotyczą przepisów o prawie właściwym / Maksymilian Pazdan, Maria-Anna Zachariasiewicz, Agata Kozioł, Witold Kurowski, Paulina Twardoch, Jacek Zrałek. // Probl. Prawa Prywat. Międzynar. - T. 13 (2013), s. 141-164 2013

 • O poszukiwaniu prawa właściwego do oceny spraw majątkowych zarejestrowanego za granicą związku partnerskiego według polskiego prawa prywatnego międzynarodowego / Paulina Twardoch. // Probl. Prawa Prywat. Międzynar. - T. 10 (2012), s. 71-116 2012

 • Lou du fevrier 2011 - Droit international prive / la trad. a ete effetuee par Paulina Twardoch, transl. into Englisg by Maciej Zachariasiewicz. // Probl. Prawa Prywat. Międzynar. - T. 8 (2011), s. 109-138 2011

 • Loi du 4 fevrier 2011 : droit international prive / Paulina Twardoch. // Probl. Prawa Prywat. Międzynar. - T. 8 (2011), s. 109-138 2011

 • Kolizyjnoprawna regulacja rejestrowanych związków partnerskich we Francji i Belgii / Paulina Twardoch. // Probl. Prawa Prywat. Międzynar. - T. 7 (2010), s. 109-117 2010

 • Droit international prive - projet de la loi elabore en 2009 / Paulina Twardoch. // Probl. Prawa Prywat. Międzynar. - T. 6 (2010), s. 161-185 2010

 • Ustrój majątkowy w ramach francuskiego cywilnego paktu solidarności / Paulina Twardoch. // Kwart. Prawa Pryw. - 2012, z. 1, s. 69-130 2010

 • Węgierska droga ku instytucjonalizacji związków partnerskich / Paulina Twardoch. // Probl. Prawa Prywat. Międzynar. - T. 5 (2009), s. 147-156 2009