Zmiana rozmiaru tekstu:

prof. zw. dr hab. Maksymilian Pazdan

Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego

 

Stanowisko          
 profesor zwyczajny
Pokój  2.15
Telefon  32.359.1767
Wewnętrzny  1767
Email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury

wtorek, 12.00

seminarium V rok - wtorek, godz. 11.00

 

Bibliografia

 • Zasada jednolitości statusu spadkowego i odstępstwa od niej w rozporządzeniu spadkowym UE z 2012 r. / Maksymilian Pazdan. // W: Prawo prywatne wobec wyzwań współczesności : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Ogiegle. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. - S. 343-350 2017

 • W poszukiwaniu prawa właściwego dla uznania dziecka urodzonego w następstwie procedury wspomaganej medycznie prokreacji / Maksymilian Pazdan. // W: Rozprawy z prawa prywatnego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - S. 140-146 2017

 • Umowy o zrzeczenie się dziedziczenia w rozporządzeniu spadkowym UE z 2012 r. / Maksymilian Pazdan. // W: Ius est a iustitia appellatum : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - S. 1047-1055 2017

 • Rozprawy z prawa prywatnego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi / red. nauk. Maksymilian Pazdan, Monika Jagielska, Ewa Rott-Pietrzyk, Maciej Szpunar. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. 2017

 • Prawo prywatne międzynarodowe / Maksymilian Pazdan. - Wyd. 16. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. 2017

 • Zmiany w ukształtowaniu zasad odpowiedzialności za długi spadkowe w prawie polskim / Maksymilian Pazdan. // W: Ochrona strony słabszej stosunku prawnego : księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Adamowi Zielińskiemu. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - S. 421-432 2016

 • Zbycie spadku a umowa przenosząca spadek / Maksymilian Pazdan. // W: Usus magister est optimus : rozprawy prawnicze ofiarowane profesorowi Andrzejowi Kubasowi. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. - S. 157-164 2016

 • Stosowanie obcych norm kolizyjnych / Maksymilian Pazdan. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Prawa Prywat. Międzynar. - T. 18 (2016), s. 19-30 2016

 • Bona vacantia według Rozporządzenia Unii Europejskiej nr 650/2012 / Maksymilian Pazdan. // W: Sine ira et studio : księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu. - Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2016. - S. 1040-1050 2016

 • O różnych funkcjach zdolności do czynności prawnych osoby fizycznej z uwzględnieniem aspektów arbitrażowych i kolizyjnoprawnych / Maksymilian Pazdan. // W: Prawo prywatne i arbitraż : księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Maciejowi Tomaszewskiemu. - Warszawa : Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej, 2016. - S. 269-277 2016

 • Nowe europejskie prawo spadkowe / red. nauk. Maksymilian Pazdan, Jacek Górecki. - Stan prawny na 1 czerwca 2015 r. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. 2015

 • Kodeks cywilny : art. 450-1088, przepisy wprowadzające. T. 2, Komentarz: art. 450-1088 / red. Krzysztof Pietrzykowski ; aut. Zbigniew Banaszczyk, Adam Brzozowski, Marcin Kłoda, Jan Mojak, Leszek Ogiegło, Maksymilian Pazdan, Janusz Pietrzykowski, Wojciech Popiołek, Marek Safian, Elżbieta Skowrońska-Bocian, Michał Warciński, Kamil Zaradkiewicz, Kazimierz Zawada. - 8. wyd., [zaktualizowano na dzień 30.4.2015 r. z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie 18.10.2015 r.]. - Warszawa : C. H. Beck, 2015. 2015

 • Kodeks cywilny : art. 1-449. T. 1, Komentarz / red. Krzysztof Pietrzykowski ; aut. Zbigniew Banaszczyk, Adam Brzozowski, Marcin Kłoda, Jan Mojak, Leszek Ogiegło, Maksymilian Pazdan, Janusz Pietrzykowski, Wojciech Popiołek, Marek Safian, Elżbieta Skowrońska-Bocian, Michał Warciński, Kamil Zaradkiewicz, Kazimierz Zawada. - 8. wyd., [zaktualizowano na dzień 1.5.2015 r.]. - Warszawa : C. H. Beck, 2015. 2015

 • Aspekty kolizyjnoprawne zapisu windykacyjnego / Maksymilian Pazdan. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Prawa Prywat. Międzynar. - T. 16 (2015), s. 11-30 2015

 • The interplay between the law applicable to the arbitration agreement and the laws governing other issues / Maksymilian Pazdan. // W: The challenges and the future of commercial and investment arbitration : liber amicorum Professor Jerzy Rajski. - Warsaw : Lewiatan - Court of Arbitration, 2015. - S. 205-214 2015

 • Zakres zastosowania rozporządzenia spadkowego / Maksymilian Pazdan. // W: Nowe europejskie prawo spadkowe. - Stan prawny na 1 czerwca 2015 r. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. - S. 19-35 2015

 • Uwagi o uregulowaniach rozporządzenia Rzym II i ich stosowaniu na tle doświadczeń polskiej judykatuty / Jadwiga Pazdan, Maria-Anna Zachariasiewicz, Maksymilian Pazdan, Marek Świerczyński, Maciej Zachariasiewicz, Witold Kurowski, Krzysztof Pacuła. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Prawa Prywat. Międzynar. - T. 16 (2015), s. 67-93 2015

 • Statut spadkowy w świetle rozporządzenia spadkowego / Maksymilian Pazdan. // W: Nowe europejskie prawo spadkowe. - Stan prawny na 1 czerwca 2015 r. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. - S. 94-106 2015

 • Profesor Zbigniew Radwański jako uczony, kodyfikator i redaktor / Maksymilian Pazdan. // W: Współczesne problemy prawa zobowiązań. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. - S. 32-38 2015

 • Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego / pod red. Maksymiliana Pazdana. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015. 2015

 • Prawo spadkowe / red. Bogudar Kordasiewicz ; autorzy: Witold Borysiak, Agnieszka Kawałko, Michał Kłos, Bogudar Kordasiewicz, Józef Kremis, Maksymilian Pazdan, Józef S. Piątowski, Elżbieta Skowrońska-Bocian, Jacek Wierciński, Hanna Witczak, Sylwester Wójcik, Fryderyk Zoll. - 3. wyd. zm. i uzup. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. 2015

 • Prawo prywatne międzynarodowe / red. Maksymilian Pazdan ; aut.: Maria Dragun-Gertner, Bernadetta Fuchs, Marcin Glicz, Jacek Górecki, Monika Jagielska, Wojciech Klyta, Marcin Kropka, Witold Kurowski, Piotr Machnikowski, Jadwiga Pazdan, Maksymilian Pazdan, Jerzy Poczobut, Ewa Rott-Pietrzyk, Marek Świerczyński, Michał Wojewoda, Maciej Zachariasiewicz, Maria Anna Zachariasiewicz, Łukasz Żarnowiec, Grzegorz Żmij. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. 2015

 • Prawo prywatne międzynarodowe / red. Maksymilian Pazdan ; aut.: Bogusław Gnela, Katarzyna Grzybczyk, Monika Jagielska, Marcin Kłoda, Agata Kozioł, Piotr Mostowik, Jadwiga Pazdan,Wojciech Popiołek, Paulina Twardoch, Michał Wojewoda, Maciej Zachariasiewicz, Jacek Zrałek. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. 2015

 • Civil law forfeiture as means to restrict the application of the In Pari Delicto-Principle and other private law consequences of corruption under Polish law / Maksymilian Pazdan, Maciej Zachariasiewicz. // W: The impact of corruption on international commercial contracts. - Heidelberg : Springer International Publishing, 2015. - S. 229-265 2015

 • Józef Skapski junior jako kolizjonista / Maksymilian Pazdan. // W: Józef Skąpski ojciec 1868-1950, Józef Skąpski syn 1921-1998 : materiały z posiedzenia naukowego w dniu 13 listopada 2009 r. - Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2014. - S. 97-104 2014

 • The effects of corruption in international commercial contracts : Polish Report for IACL Congress 2014 / Maksymilian Pazdan, Maciej Zachariasiewicz. // W: Rapports polonais : XIXe Congres international de droit compare. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014. - S. 107-140 2014

 • Verfugungen von Todes wegen in den deutsch-polnischen Beziehungen / Maksymilian Pazdan. // W: Festschrift fur Dieter Martiny zum 70. Geburtstag. - Tubingen : Mohr Siebeck, 2014. - S. 501-513 2014

 • Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego / pod red. Maksymiliana Pazdana. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014. 2014

 • Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego / pod red. Maksymiliana Pazdana. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014. 2014

 • Prawo prywatne międzynarodowe / red. Maksymilian Pazdan ; aut.: Justyna Balcarczyk, Monika Jagielska, Jadwiga Pazdan, Maksymilian Pazdan, Wojciech Popiołek, Ewa Rott-Pietrzyk, Mieczysław Sośniak, Katarzyna Sznajder-Peroń, Maciej Szpunar, Marek Świerczyński, Paulina Twardoch, Michał Wojewoda, Arkadiusz Wowerka, Maciej Zachariasiewicz, Maria Anna Zachariasiewicz, Jacek Zrałek, Łukasz Żarnowiec. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. 2014

 • Międzynarodowe prawo handlowe / pod red. Wojciecha Popiołka ; aut.: Mariusz Fras, Bernadetta Fuchs, Jacek Gołaczyński, Grzegorz Gorczyński, Jacek Górecki, Katarzyna Grzybczyk, Monika Jagielska, Wojciech Klyta, Witold Kurowski, Agnieszka Lizer-Klatka, Leszek Ogiegło, Adam Olejniczak, Krzysztof Oplustil, Maksymilian Pazdan, Jerzy Poczobut, Przemysław Polański, Wojciech Popiołek, Ewa Rott-Pietrzyk, Katarzyna Sznajder-Peroń, Dariusz Szostek, Maciej Zachariasiewicz, Maria Anna Zachariasiewicz, Fryderyk Zoll, Jacek Zrałek, Łukasz Żarnowiec, Grzegorz Żmij. - Warszawa : C. H. Beck, 2013. 2013

 • Koordynacja krajowego i europejskiego prawa prywatnego międzynarodowego / Maksymilian Pazdan. // W: Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. - S. 225-233 2013

 • Kolizyjnoprawny wybór prawa a inne przejawy autonomii woli w prawie prywatnym międzynarodowym / Maksymilian Pazdan. // W: Spory o własność intelektualną : księga jubileuszowa dedykowana profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. - S. 781-792 2013

 • Kodeks cywilny. T. 2, Komentarz do artykułów 450 - 1088 / red. Krzysztof Pietrzykowski ; aut. Zbigniew Banaszczyk, Adam Brzozowski, Marcin Kłoda, Jan Mojak, Leszek Ogiegło, Maksymilian Pazdan, Janusz Pietrzykowski, Wojciech Popiołek, Marek Safjan, Elżbieta Skowrońska-Bocian, Michał Warciński, Kamil Zaradkiewicz, Kazimierz Zawada. - Wyd. 7. - Warszawa : C.H. Beck, 2013. 2013

 • Kodeks cywilny : komentarz [do] art. 1-449. T. 1 / red. Krzysztof Pietrzykowski ; aut.: Zbigniew Banaszczyk, Adam Brzozowski, Marcin Kłoda, Jan Mojak, Leszek Ogiegło, Maksymilian Pazdan, Janusz Pietrzykowski, Wojciech Popiołek, Marek Safian, Elżbieta Skowrońska-Bocian, Michał Warciński, Kamil Zaradkiewicz, Kazimierz Zawada. - 7. wyd., [zaktualizowano na dzień 1.9.2013 r.]. - Warszawa : C. H. Beck, 2013. 2013

 • W odpowiedzi na ankietę skierowaną do państw członkowskich Unii, dotyczącą stosowania Rozporządzenia nr 864/2007 o prawie właściwym dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II) / Maksymilian Pazdan, Monika Jagielska, Witold Kurowski, Marek Świerczyński, Maria-Anna Zachariasiewicz, Maciej Zachariasiewicz, Łukasz Żarnowiec. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Prawa Prywat. Międzynar. - T. 12 (2013), s. 165-198 2013

 • Uwagi do projektu rozporządzenia Rady w sprawie małżeńskich ustrojów majątkowych (2011/0059) (CNS) z dnia 20 grudnia 2012 roku : uwagi dotyczą przepisów o prawie właściwym / Maksymilian Pazdan, Maria-Anna Zachariasiewicz, Agata Kozioł, Witold Kurowski, Paulina Twardoch, Jacek Zrałek. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Prawa Prywat. Międzynar. - T. 13 (2013), s. 141-164 2013

 • Uniwersytet uczy myślenia poza schematami / Maksymilian Pazdan, Tadeusz Sławek, Janusz Janeczek,Wiesław Banyś ; rozm. przepr. Maria Sztuka, Agnieszka Sikora. // Gaz. Uniw. (Katowice). - 2013, nr 9, s. 8-11 2013

 • Poszukiwanie prawa właściwego do oceny skargi pauliańskiej / Maksymilian Pazdan. // W: Rozprawy cywilistyczne : księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Edwardowi Drozdowi. - Warszawa : LexisNexis, 2013. - S. 763-770 2013

 • Polskie i międzynarodowe prawo zobowiązań z perspektywy działalności naukowej Profesora Adama Szpunara / Maksymilian Pazdan. // Prz. Prawa Handl. - 2013, nr 9, s. 16-18 2013

 • O zmiennych losach i perspektywach na przyszłość odesłania w prawie prywatnym międzynarodowym / Maksymilian Pazdan. // W: Oblicza prawa cywilnego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Błeszyńskiemu. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. - S. 340-351 2013

 • O roli wyboru prawa i prawie dla niego właściwym / Maksymilian Pazdan. // W: Wpływ europeizacji prawa na instytucje prawa handlowego. - Warszawa : LexisNexis, 2013. - S. 534-541 2013

 • Notarialne poświadczenie dziedziczenia a prawo prywatne międzynarodowe / Maksymilian Pazdan. // W: Rozprawy z prawa prywatnego : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Aleksandrowi Oleszce. - Warszawa : Stowarzyszenie Notariuszy RP, 2012. - S. 423-429 2012

 • Intertemporalne aspekty zapisu na sąd polubowny / Maksymilian Pazdan. // W: Arbitraż i mediacja : księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi. - Warszawa : Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej, 2012. - S. 387-401 2012

 • Zobowiązania z jednostronnych czynności prawnych w ustawie o prawie prywatnym międzynarodowym z 2011 r. / Maksymilian Pazdan. // W: Problemy polskiego i europejskiego prawa prywatnego : księga pamiątkowa Profesora Mariana Kępińskiego. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. - S. 109-118 2012

 • Wspomnienie o Tomaszu Pajorze : (1948-2012) / Maksymilian Pazdan, Wojciech Popiołek. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Prawa Prywat. Międzynar. - T. 10 (2012), s. 13-17 2012

 • Umowa o arbitraż po wejściu w życie ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym z 2011 r. / Maksymilian Pazdan. // W: Proces cywilny : nauka - kodyfikacja - praktyka : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Feliksowi Zedlerowi. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. - S. 859-872 2012

 • Successions internationales en Pologne / Maksymilian Pazdan. // W: Les successions : journees roumaines [journees internationales de droit compare du 24 au 28 mai 2010, a Bucarest et Cluj-Napoca]. - Bruxelles : Bruylant, 2012. - S. 761-776 2012

 • Rozprawy z prawa prywatnego : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Aleksandrowi Oleszce / pod red. Anny Dańko-Roesler, Jerzego Jacyszyna, Maksymiliana Pazdana i Wojciecha Popiołka. - Warszawa : Stowarzyszenie Notariuszy RP, 2012. 2012

 • Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego / pod red. Maksymiliana Pazdana. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012. 2012

 • Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego / pod red. Maksymiliana Pazdana. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012. 2012

 • Prawo właściwe dla licencji patentowych według konwencji rzymskiej z 1980 r. i rozporządzenia Rzym I / Maksymilian Pazdan. // W: Rozprawy z prawa cywilnego, własności intelektualnej i prawa prywatnego międzynarodowego : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Gawlikowi. - Warszawa : LexisNexis, 2012. - S. 699-716 2012

 • Prawo prywatne międzynarodowe / Maksymilian Pazdan. - Wyd. 15. - Warszawa : LexisNexis, 2012. 2012

 • Prawo prywatne międzynarodowe / Maksymilian Pazdan. - Wyd. 14, stan prawny na 2 listopada 2011 r. - Warszawa : LexisNexis, 2012. 2012

 • Prawo cywilne - część ogólna. T. 1 / red. Marek Safjan ; aut. Zbigniew Banaszczyk, Józef Frąckowiak, Leonard Górnicki, Wojciech J. Katner, Ewa Łętowska, Piotr Machnikowski, Konrad Osajda, Tomasz Pajor, Maksymilian Pazdan, Tomasz Pietrzykowski, Małgorzata Pyziak-Szafnicka, Zbigniew Radwański, Władysław Rozwadowski, Marek Safjan, Maciej Zieliński. - wyd. 2. - Warszawa : C.H. Beck, 2012. 2012

 • Nowa polska ustawa o prawie prywatnym międzynarodowym / Maksymilian Pazdan. // Państ. Prawo. - 2011, z. 6, s. 18-29 2011

 • Nowa krajowa regulacja prawa prywatnego międzynarodowego w Polsce / Maksymilian Pazdan. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Prawa Prywat. Międzynar. - T. 8 (2011), s. 9-16 2011

 • Kodeks cywilny : komentarz. T. 2 / red. Krzysztof Pietrzykowski ; aut.: Zbigniew Banaszczyk, Adam Brzozowski, Jan Mojak, Leszek Ogiegło, Maksymilian Pazdan, Janusz Pietrzykowski, Wojciech Popiołek, Marek Safian, Elżbieta Skowrońska-Bocian, Kamil Zaradkiewicz, Kazimierz Zawada. - Wyd. 6. - Warszawa : C. H. Beck, 2011. 2011

 • Kodeks cywilny : komentarz. T. 1 / red. Krzysztof Pietrzykowski ; aut.: Zbigniew Banaszczyk, Adam Brzozowski, Jan Mojak, Leszek Ogiegło, Maksymilian Pazdan, Janusz Pietrzykowski, Wojciech Popiołek, Marek Safian, Elżbieta Skowrońska-Bocian, Kamil Zaradkiewicz, Kazimierz Zawada. - Wyd. 6. - Warszawa : C. H. Beck, 2011. 2011

 • Jestem tylko starszym kolegą / Maksymilian Pazdan ; rozm. przepr. Agnieszka Sikora. // Gaz. Uniw. (Katowice). - 2011, nr 2, s. 6-7 2011

 • Gesetz uber das Internationale Privatrecht / Maksymilian Pazdan, Erhardt Gralla. // WiRO, Wirtsch. Recht Osteur. - 2011, [nr] 10, s. 299-305 2011

 • Vliv ABGB v Polsku / Maksymilian Pazdan, Katarzyna Sznajder. // W: 200 let ABGB - od kodyfikace k rekodifikaci ceskeho obcanskeho prava : sbornik z mezinarodni vedecke konference. - Praha : Leges, 2011. - 113-126 2011

 • Doniosłe dla notariuszy nowości w ustawie o prawie prywatnym międzynarodowym / Maksymilian Pazdan. // Rejent. - 2011, listopad - wyd. spec., s. 135-152 2011

 • Profesor dr hab. Maksymilian Pazdan uhonorowany tytułem Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Śląskiego / Witold Kurowski. // Rejent. - 2011, nr 11, s. 112-114 2011

 • Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego / pod red. Maksymiliana Pazdana. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011. 2011

 • Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego / pod red. Maksymiliana Pazdana. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011. 2011

 • Prawo właściwe dla umowy stron z arbitrem (arbitrami) według Konwencji rzymskiej z 1980 r. i rozporządzenia Rzym I / Maksymilian Pazdan. // W: Aurea praxis aurea theoria : księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego. T. 2. - Warszawa : LexisNexis, 2011. - S. 1765-1776 2011

 • Prawo prywatne międzynarodowe / Maksymilian Pazdan. - Wyd. 14. - Warszawa : LexisNexis, 2011. 2011

 • Das polnische abenteuer mit dem ABGB / Maksymilian Pazdan, Katarzyna Sznajder. // W: 200 let ABGB - od kodifikace k rekodifikaci českého občanského práva : sborník z mezinárodní vědecké konference. - Praha : Leges, 2011. - S. 116-126 2011

 • Perypetie projektu ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym na końcowym etapie procesu legislacyjnego / Maksymilian Pazdan. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Prawa Prywat. Międzynar. - T. 8 (2011), s. 83-108 2011

 • [Opinie recenzentów] / Wojciech Popiołek. // W: Maksymilian Pazdan : doctor Honoris Causa Uniwersitatis Silesiensis. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011. - S. 63-72 2011

 • Neuregelung der gesetzlichen Erbfolge im polnischen Recht / Maksymilian Pazdan. // W: Ius est ars boni et aequi : festschrift fur Stanisława Kalus. - Frankfurt am Main : Peter Lang, 2010. - S. 375-384 2010

 • Nazwisko w prawie prywatnym międzynarodowym / Maksymilian Pazdan. // W: Współczesne problemy prawa prywatnego : księga pamiątkowa ku czci Profesora Edwarda Gniewka. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2010. - S. 445-458 2010

 • Zagadnienie luk w prawie prywatnym międzynarodowym / Maksymilian Pazdan. // W: W poszukiwaniu dobra wspólnego : księga jubileuszowa Profesora Macieja Zielińskiego. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010. - S. 677-690 2010

 • Uchodźcy w prawie prywatnym międzynarodowym / Maksymilian Pazdan. // W: O prawie i jego dziejach księgi dwie : studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin. Ks. 2. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2010. - S. 1089-1098 2010

 • Recent codyfications of private international law : the polish experience / Maksymilian Pazdan. // W: Rapports Polonais : XVIIIe congres international de droit compare. Washington, 25 VII - 1 VIII 2010. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010. - S. 49-68 2010

 • Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego / pod red. Maksymiliana Pazdana. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010. 2010

 • Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego / pod red. Maksymiliana Pazdana. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010. 2010

 • Prawo prywatne międzynarodowe / Maksymilian Pazdan. - Wyd. 13. - Warszawa : LexisNexis, 2010. 2010

 • O projektowanym unormowaniu właściwości prawa dla formy czynności prawnej / Maksymilian Pazdan. // W: Prawo handlowe XXI wieku : czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji : księga jubileuszowa Profesora Józefa Okolskiego. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. - S. 755-766 2010

 • O potrzebie uchwalenia nowej ustawy Prawo prywatne międzynarodowe / Maksymilian Pazdan. // Zesz. Praw. Biura Studiów Ekspert. - 2009, z. 1, s. 29-46 2009

 • Materialnoprawne wskazanie regulacji prawnej na tle Konwencji rzymskiej z 1980 r. / Maksymilian Pazdan. // W: Studia i rozprawy : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Całusowi. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2009. - S. 325-332 2009

 • Konstytucja a prawo spadkowe / Maksymilian Pazdan. // W: Księga pamiątkowa profesora Marcina Kudeja. - Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, 2009. - S. 23-30 2009

 • Kodeks cywilny : komentarz. T. 2 / red. Krzysztof Pietrzykowski ; aut.: Zbigniew Banaszczyk, Adam Brzozowski, Jan Mojak, Leszek Ogiegło, Maksymilian Pazdan, Janusz Pietrzykowski, Krzysztof Pietrzykowski, Wojciech Popiołek, Marek Safian, Elżbieta Skowrońska-Bocian, Jan Szachułowicz, Kazimierz Zawada. - Wyd. 5. - Warszawa : C. H. Beck, 2009. 2009

 • [Zakres prawa właściwego dla zobowiązań umownych - recenzja] / Maksymilian Pazdan. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Prawa Prywat. Międzynar. - T. 4 (2009), s. 189-192 2009

 • Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego / pod red. Maksymiliana Pazdana. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009. 2009

 • Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego / pod red. Maksymiliana Pazdana. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009. 2009

 • Prawo prywatne międzynarodowe / Maksymilian Pazdan. - Wyd. 12. - Warszawa : LexisNexis, 2009. 2009

 • Prawo prywatne międzynarodowe / Maksymilian Pazdan. - Wyd. 12 (dodr.). - Warszawa : LexisNexis, 2009. 2009

 • Prawo prywatne międzynarodowe / Maksymilian Pazdan. - Wyd. 11, dodr., stan prawny na 1 września 2008 roku. - Warszawa : LexisNexis, 2009. 2009

 • Prace nad jednolitym międzynarodowym prawem spadkowym w Unii Europejskiej / Maksymilian Pazdan. // W: Państwo, prawo, społeczeństwo w dziejach Europy Środkowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Józefowi Ciągwie w siedemdziesięciolecie urodzin. - Katowice : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2009. - S. 589-596 2009

 • Bezskuteczność lub nieważność zapisu na sąd polubowny w prawie polskim / Maksymilian Pazdan. // W: Międzynarodowy i krajowy arbitraż handlowy u progu XXI wikeu : księga pamiątkowa Tadeusza Szurskiego. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. - S. 109-122 2008

 • Autonomia woli w prawie prywatnym międzynarodowym : aktualne tendencje / Maksymilian Pazdan. // W: Europeizacja prawa prywatnego. T. 2. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. - S. 139-152 2008

 • [Jurysdykcja krajowa w postępowaniu cywilnym - recenzja] / Maksymilian Pazdan. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Prawa Prywat. Międzynar. - T. 3 (2008), s. 173-174 2008

 • Europeizacja prawa prywatnego. T. 2 / pod red. Maksymiliana Pazdana, Wojciecha Popiołka, Ewy Rott-Pietrzyk, Macieja Szpunara. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. 2008

 • Europeizacja prawa prywatnego. T. 1 / pod red. Maksymiliana Pazdana, Wojciecha Popiołka, Ewy Rott-Pietrzyk, Macieja Szpunara. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. 2008

 • Projektowane zmiany w unormowaniu dziedziczenia ustawowego / Maksymilian Pazdan. // Rejent. - 2008, nr 4, s. 9-21 2008

 • Cross-border litigation of unfair competition over the Internet / Maksymilian Pazdan, Maciej Szpunar. // W: International litigation in intellectual property and information technology. - Austin : Wolters Kluwer Law & Business, 2008. - S. 131-149 2008

 • Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego / pod red. Maksymiliana Pazdana. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2008. 2008

 • Prawo prywatne międzynarodowe / Maksymilian Pazdan. - Wyd. 11, stan prawny na 1 września 2008 roku. - Warszawa : LexisNexis, 2008. 2008

 • Zobowiązania umowne dotyczące nieruchomości po wejściu w życie w Polsce konwencji rzymskiej z 1980 r. o prawie właściwym dla zobowiązań umownych / Maksymilian Pazdan. // W: Rozprawy z prawa prywatnego, prawa o notariacie i prawa europejskiego : ofiarowane Panu Rejentowi Romualdowi Sztykowi. - Kluczbork : Klucz-Druk Sp. z o.o., [2007]. - S. 263-272 2007

 • Zagadnienia prawa spadkowego / Maksymilian Pazdan. // Monit. Praw. - 2007, [nr] 14, s. 17-19 2007

 • Dylematy towarzyszące kodyfikacji polskiego prawa prywatnego międzynarodowego / Maksymilian Pazdan. // W: W kierunku europeizacji prawa prywatnego : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Rajskiemu. - Warszawa : C.H. Beck, 2007. - S. 459-466 2007

 • W oczekiwaniu na wejście w życie w Polsce konwencji rzymskiej z 1980 r. / Maksymilian Pazdan. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Prawa Prywat. Międzynar. - T. 2 (2007), s. 9-28 2007

 • Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego / red. Maksymilian Pazdan. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2007. 2007

 • Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego / red. Maksymilian Pazdan. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2007. 2007

 • Prawo spółek handlowych. T. 2A / red. Stanisław Włodyka ; autorzy: Wojciech Górecki, Aleksander Kappes, Marta Litwińska-Werner, Maksymilian Pazdan, Urszula Promińska, Anna Rachwał, Marcin Spyra, Stanisław Włodyka. - Warszawa : C.H.Beck, 2007. 2007

 • Prawo prywatne międzynarodowe / Maksymilian Pazdan. - Wyd. 10 zm. i uaktual., stan prawny na 30 września 2007 roku. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2007. 2007

 • Prawo cywilne - część ogólna / red. Marek Safjan ; aut. Zbigniew Banaszczyk, Józef Frąckowiak, Leonard Górnicki, Ewa Łętowska, Tomasz Pajor, Maksymilian Pazdan, Tomasz Pietrzykowski, Małgorzata Pyziak-Szafnicka, Zbigniew Radwański, Władysław Rozwadowski, Marek Safjan, Maciej Zieliński. - Warszawa : C.H. Beck, 2007. 2007

 • O projekcie nowej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym / Maksymilian Pazdan. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Prawa Prywat. Międzynar. - T. 1 (2007), s. 11-20 2007

 • Nowy Statut Uniwersytetu Śląskiego / Maksymilian Pazdan. // Gaz. Uniw. (Katowice). - 2006, nr 1, s. 18-19 2006

 • Międzynarodowe prawo handlowe / aut. Andrzej Tynel, Jan Funk, Vladimir Chvalej, Bernadetta Fuchs ; red. Maksymilian Pazdan. - Wyd. 2 zaktualizowane i rozsz. - Warszawa : "Difin", 2006. 2006

 • Kodeks spółek handlowych a prawo pywatne międzynarodowe / Maksymilian Pazdan. // W: Kodeks spółek handlowych po pięciu latach. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006. - S. 162-174 2006

 • Zielona Księga o dziedziczeniu i testamentach : propozycje odpowiedzi na pytania / Maksymilian Pazdan. // Rejent. - 2006, nr 5, s. 16-26 2006

 • Przeniesienie własności nieruchomości w projekcie ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym / Maksymilian Pazdan. // W: Nowoczesny notariat w bezpiecznym państwie : III Kongres Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej - referaty i opracowania. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy RP, 2006. - S. 289-298 2006

 • Prawo spadkowe / Maksymilian Pazdan. // W: Zielona księga : optymalna wizja Kodeksu cywilnego w Rzeczypospolitej Polskiej. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Ministerstwa Sprawiedliwości, 2006. - S. 178-196 2006

 • Polsko-holenderska wymiana poglądów na temat prawa spadkowego / Maksymilian Pazdan. // Rejent. - 2006, nr 2, s. 9-18 2006

 • O potrzebie reformy mechanizmów powstawania uprawnień górniczych / Aleksander Lipiński. // W: Rozprawy prawnicze : księga pamiątkowa profesora Maksymiliana Pazdana. - Kraków : "Zakamycze", 2005. - S. 1097-1112 2005

 • O potrzebie i kierunkach zmian dziedziczenia ustawowego w polskim prawie cywilnym / Maksymilian Pazdan. // Rejent. - 2005, nr 9, s. 38-49 2005

 • Autorskoprawna ochrona utworów architektonicznych i innych prac projektowych / Katarzyna Grzybczyk. // W: Rozprawy prawnicze : księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana. - Kraków : Zakamycze, 2005. - 973-982 2005

 • Możliwość niezastosowania zasady prawnej a podstawowe prawa człowieka / Seweryn Świaczny. // W: Rozprawy prawnicze : księga pamiątkowa profesora Maksymiliana Pazdana. - Kraków : "Zakamycze", 2005. - S. 1431-1436 2005

 • Kolizyjnoprawne problemy restytucji dóbr kultury / Wojciech Kowalski. // W: Rozprawy prawnicze : księga pamiątkowa profesora Maksymiliana Pazdana. - Kraków : Zakamycze, 2005. - 123-150 2005

 • Kodeks cywilny. T. 2, Komentarz do artykułów 450 - 1088 / red. Krzysztof Pietrzykowski ; aut. Zbigniew Banaszczyk, Adam Brzozowski, Jan Mojak, Leszek Ogiegło, Maksymilian Pazdan, Janusz Pietrzykowski, Wojciech Popiołek, Marek Safjan, Elżbieta Skowrońska-Bocian, Jan Szachułowicz, Kamil Zaradkiewicz, Kazimierz Zawada. - Wyd. 4. - Warszawa : C.H. Beck, 2005. 2005

 • Kodeks cywilny : komentarz. T. 1 / red. Krzysztof Pietrzykowski ; aut.: Zbigniew Banaszczyk, Leszek Ogiegło, Maksymilian Pazdan, Wojciech Popiołek [et al.]. - Wyd. 4. - Warszawa : C. H. Beck, 2005. 2005

 • Aukcja i przetarg jako tryb spieniężania masy upadłości / Antoni Witosz. // W: Rozprawy prawnicze : księga pamiątkowa profesora Maksymiliana Pazdana. - Kraków : "Zakamycze", 2005. - S. 1461-1472 2005

 • Kilka uwag w kwestii trybu dochodzenia roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych działalnością regulowaną prawem geologicznym i górniczym / Ryszard Mikosz. // W: Rozprawy prawnicze : księga pamiątkowa profesora Maksymiliana Pazdana. - Kraków : "Zakamycze", 2005. - S. 1193-1204 2005

 • Zbycie przedsiębiorstwa jako przejaw sukcesji singularnej / Magdalena Habdas. // W: Rozprawy prawnicze : księga pamiątkowa profesora Maksymiliana Pazdana. - Kraków : "Zakamycze", 2005. - S. 1005-1018 2005

 • Zasady nabywania nieruchomości rolnych przez dzierżawców z Unii Europejskiej / Teresa Kurowska. // W: Rozprawy prawnicze : księga pamiątkowa profesora Maksymiliana Pazdana. - Kraków : "Zakamycze", 2005. - S. 1055-1068 2005

 • Zasada "locus regit actum" a prawo właściwe dla formy umów / Jacek Górecki. // W: Rozprawy prawnicze : księga pamiątkowa profesora Maksymiliana Pazdana. - Kraków : "Zakamycze", 2005. - S. 97-108 2005

 • Zasada dobrej wiary jako kryterium oceny zachowania stron w toku negocjacji w ujęciu prawnoporównawczym : ("culpa in contrahendo") / Maria Anna Zachariasiewicz. // W: Rozprawy prawnicze : księga pamiątkowa profesora Maksymiliana Pazdana. - Kraków : "Zakamycze", 2005. - S. 1501-1518 2005

 • Zadatek w umowach zawieranych w postaci elektronicznej / Dariusz Szostek. // W: Rozprawy prawnicze : księga pamiątkowa profesora Maksymiliana Pazdana. - Kraków : "Zakamycze", 2005. - S. 1407-1418 2005

 • Wyjątki od obowiązku respektowania stanu zawisłości sprawy w rozporządzeniu Rady (WE) nr 44/2001 z 22 grudnia 2000 r. o jurysdykcji oraz uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych / Katarzyna Sznajder. // W: Rozprawy prawnicze : księga pamiątkowa profesora Maksymiliana Pazdana. - Kraków : "Zakamycze", 2005. - S. 323-334 2005

 • Wybrane cywilnoprawne aspekty nowego uregulowania brokerskiego pośrednictwa ubezpieczeniowego / Mariusz Fras. // W: Rozprawy prawnicze : księga pamiątkowa profesora Maksymiliana Pazdana. - Kraków : "Zakamycze", 2005. - S. 887-898 2005

 • Wpływ orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Inspire Art z 30 września 2003 r. na europejskie prawo spółek / Wojciech Klyta. // W: Rozprawy prawnicze : księga pamiątkowa profesora Maksymiliana Pazdana. - Kraków : "Zakamycze", 2005. - S. 635-654 2005

 • Wolność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego jako kwestia otwarta / Antoni Agopszowicz, Marcin Ciepiela. // W: Rozprawy prawnicze : księga pamiątkowa profesora Maksymiliana Pazdana. - Kraków : "Zakamycze", 2005. - S. 779-790 2005

 • Ujednolicanie prawa na płaszczyźnie międzynarodowej a zagadnienie forum shopping / Bernadetta Fuchs. // W: Rozprawy prawnicze : księga pamiątkowa profesora Maksymiliana Pazdana. - Kraków : "Zakamycze", 2005. - S. 407-424 2005

 • Środki tymczasowe i zabezpieczające w międzynarodowym arbitrażu handlowym / Grzegorz Żmij. // W: Rozprawy prawnicze : księga pamiątkowa profesora Maksymiliana Pazdana. - Kraków : "Zakamycze", 2005. - S. 557-568 2005

 • Sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w postępowaniu upadłościowym / Janusz A. Strzępka. // W: Rozprawy prawnicze : księga pamiątkowa profesora Maksymiliana Pazdana. - Kraków : "Zakamycze", 2005. - S. 1393-1406 2005

 • Sądownictwo polubowne wobec prawa konkurencji / Maciej Szpunar. // W: Rozprawy prawnicze : księga pamiątkowa profesora Maksymiliana Pazdana. - Kraków : "Zakamycze", 2005. - S. 495-514 2005

 • Rozprawy prawnicze : księga pamiątkowa profesora Maksymiliana Pazdana / pod red. Leszka Ogiegły, Wojciecha Popiołka, Macieja Szpunara. - Kraków : "Zakamycze", 2005. 2005

 • Przedawnienie roszczeń w polskim prawie cywilnym : szkic prawnoporównawczy / Jacek Zrałek. // W: Rozprawy prawnicze : księga pamiątkowa profesora Maksymiliana Pazdana. - Kraków : "Zakamycze", 2005. - S. 1565-1576 2005

 • Prawo właściwe dla wykonywania prawa głosu przez wspólnika spółki kapitałowej / Wojciech Popiołek. // W: Rozprawy prawnicze : księga pamiątkowa profesora Maksymiliana Pazdana. - Kraków : "Zakamycze", 2005. - S. 279-292 2005

 • Prawo właściwe dla odpowiedzialności za produkt : rozważania na tle projektu rozporządzenia WE o prawie wlaściwym dla zobowiązań pozaumownych / Monika Jagielska. // W: Rozprawy prawnicze : księga pamiątkowa profesora Maksymiliana Pazdana. - Kraków : "Zakamycze", 2005. - 109-122 2005

 • Prawo prywatne międzynarodowe / Maksymilian Pazdan. - Wyd. 9 uaktual., [stan prawny na 1 stycznia 2005 r.]. - Warszawa : LexisNexis, 2005. 2005

 • Potrącenie w polskim prawie prywatnym międzynarodowym : uwagi "de lege ferenda" / Witold Kurowski. // W: Rozprawy prawnicze : księga pamiątkowa profesora Maksymiliana Pazdana. - Kraków : "Zakamycze", 2005. - S. 159-172 2005

 • Pojęcie rozsądku w projekcie Europejskiego Kodeksu Cywilnego / Ewa Rott-Pietrzyk. // W: Rozprawy prawnicze : księga pamiątkowa profesora Maksymiliana Pazdana. - Kraków : "Zakamycze", 2005. - S. 701-718 2005

 • Podmioty bez osobowości prawnej po nowelizacji kodeksu cywilnego z 2003 r. / Maksymilian Pazdan. // W: W kręgu teoretycznych i praktycznych aspektów prawoznawstwa : księga jubileuszowa Profesora Bronisława Ziemianina. - Szczecin : Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, 2005. - S. 91-103 2005

 • Perspektywy stworzenia europejskiego prawa rzeczowego / Stanisława Kalus. // W: Rozprawy prawnicze : księga pamiątkowa profesora Maksymiliana Pazdana. - Kraków : "Zakamycze", 2005. - S. 625-634 2005

 • Osoba prawna "in utroque foro" / Remigiusz Sobański. // W: Rozprawy prawnicze : księga pamiątkowa profesora Maksymiliana Pazdana. - Kraków : "Zakamycze", 2005. - S. 1355-1366 2005

 • Orzekanie w procesie karnym w zakresie szkody wynikającej z popełnionego przestępstwa / Kazimierz Marszał. // W: Rozprawy prawnicze : księga pamiątkowa profesora Maksymiliana Pazdana. - Kraków : "Zakamycze", 2005. - S. 1157-1164 2005

 • Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy za szkodę wyrządzoną przez członków korpusu służby cywilnej w mieniu osoby trzeciej : wybrane zagadnienia / Arkadiusz Nowak. // W: Rozprawy prawnicze : księga pamiątkowa profesora Maksymiliana Pazdana. - Kraków : "Zakamycze", 2005. - S. 1217-1232 2005

 • O sposobach usuwania kolizji wynikających z wielorakiego obywatelstwa w prawie prywatnym międzynarodowym / Maksymilian Pazdan. // Stud. Iurid. Agraria. - T. 5 (2005), s. 160-167 2005

 • O prawie cywilnym od rewolucji francuskiej do rewolucji bolszewickiej uwag kilka / Adam Lityński. // W: Rozprawy prawnicze : księga pamiątkowa profesora Maksymiliana Pazdana. - Kraków : "Zakamycze", 2005. - S. 1113-1126 2005

 • Akcept weksla w prawie prywatnym międzynarodowym / Leszek Ogiegło. // W: Rozprawy prawnicze : księga pamiątkowa profesora Maksymiliana Pazdana. - Kraków : "Zakamycze", 2005. - S. 239-248 2005

 • O mediacji i projekcie jej unormowania w Polsce / Maksymilian Pazdan. // Rejent. - 2004, nr 2, s. 9-23 2004

 • Kodeks cywilny : komentarz. T. 2 / red. Krzysztof Pietrzykowski ; aut.: Zbigniew Banaszczyk, Leszek Ogiegło, Maksymilian Pazdan, Wojciech Popiołek [et al.]. - Wyd. 3 zaktual. - Warszawa : C.H. Beck, 2004. 2004

 • Kodeks cywilny : komentarz. T. 1 / red. Krzysztof Pietrzykowski ; aut.: Zbigniew Banaszczyk, Leszek Ogiegło, Maksymilian Pazdan, Wojciech Popiołek [et al.]. - Wyd. 3 zaktual. - Warszawa : C.H.Beck, 2004. 2004

 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 18 IV 2001 r. : I PKN 358/00 / Maksymilian Pazdan. // Orzecz. Sądów Pol. - 2004, z. 1, s. 39-40 2004

 • Umowa o mediację / Maksymilian Pazdan. // W: Księga pamiątkowa ku czci Profesora Janusza Szwaji. - Kraków : "Zakamycze", 2004. - S. 255-265 2004

 • Poszukiwanie właściwego sądu i włąściwego prawa po 1 maja 2004 r. / Maksymilian Pazdan. // Rejent. - 2004, nr 3/4, s. 9-26 2004

 • Dziedziczenie gminy i Skarbu Państwa - po nowelizacji kodeksu cywilnego w 2003 r. / Maksymilian Pazdan. // Rejent. - 2003, nr 2, s. 13-20 2003

 • Prawo właściwe do oceny zapisu na sąd polubowny / Maksymilian Pazdan. // Rejent. - 2003, nr 10, s. 172-182 2003

 • Prawo prywatne międzynarodowe / Maksymilian Pazdan. - Wyd. 8 uaktual. (dodr.), stan prawny na 1 października 2002 r. - Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze LexisNexis, 2003. 2003

 • Odpowiedzialność deliktowa podatnika / Maksymilian Pazdan. // W: Współczesne problemy procesu karnego i wymiaru sprawiedliwości : księga ku czci Profesora Kazimierza Marszała. - Katowice : UŚl., 2003. - S. 334-342 2003

 • O rolach, w jakich może występować prokurent przy dokonywaniu czynności prawnych / Maksymilian Pazdan. // Rejent. - 2003, nr 12, s. 9-18 2003

 • Nowe zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców / Maksymilian Pazdan. // Stud. Iurid. Agraria. - T. 3 (2002), s. 282-294 2002

 • Notariat po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej / Maksymilian Pazdan. // Rejent. - 2002, nr 6, s. 28-38 2002

 • Międzynarodowe prawo handlowe / red. Maksymilian Pazdan ; aut. Andrzej Tynel, Jan Funk, Vladimir Chvalej. - Warszawa : Difin, 2002. 2002

 • Kodeksowe unormowanie umowy leasingu / Maksymilian Pazdan. // Rejent. - 2002, nr 5, s. 27-46 2002

 • Przelew wierzytelności na zabezpieczenie / Maksymilian Pazdan. // Kwart. Prawa Pryw. - 2002, z. 1, s. 115-140 2002

 • Prawo prywatne międzynarodowe / Maksymilian Pazdan. - Wyd. 8 uaktual., stan prawny na 1 października 2002 r. - Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze LexisNexis, 2002. 2002

 • Prawo cywilne - część ogólna / red. Zbigniew Radwański ; aut. Edward Drozd, Bogudar Kordasiewicz, Maksymilian Pazdan, Zbigniew Radwański, Adam Zieliński. - Warszawa : Beck, 2002. 2002

 • Konwencja wiedeńska o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów : komentarz / Jacek Górecki, Monika Jagielska, Jędrzej Klatka, Wojciech Klyta, Leszek Ogiegło, Jadwiga Pazdan, Maksymilian Pazdan, Wojciech Popiołek, Maciej Szpunar, Maria Anna Zachariasiewicz, Grzegorz Żmij ; pod red. Maksymiliana Pazdana. - [Stan prawny na 1 lutego 2001 r.]. - Kraków : Zakamycze, 2001. 2001

 • Kodeks spółek handlowych a kodeks cywilny / Maksymilian Pazdan. // Państ. Prawo. - 2001, z. 2, s. 28-36 2001

 • [Status prawny gospodarstw rodzinnych w ustawodawstwie krajów Europy Zachodniej - recenzja] / Maksymilian Pazdan. // Rejent. - 2001, nr 1, s. 192-194 2001

 • Cudzoziemiec klientem polskiego notariusza / Maksymilian Pazdan. // Rejent. - 2001, nr 7/8, s. 172-189 2001

 • Prawo prywatne międzynarodowe / Maksymilian Pazdan. - Wyd. 7 uaktual. - Warszawa : LexisNexis, 2001. 2001

 • O projektowanym unormowaniu prokury / Maksymilian Pazdan. // W: Kodeks spółek handlowych : studia i materiały. - Poznań : Stow. Notar. RP - Rejent, 2001. - S. 283-291 2001

 • O projektowanym unormowaniu formy czynności prawnych / Maksymilian Pazdan. // Rejent. - 2001, nr 9, s.15-24 2001

 • O projektowanej regulacji formy czynności prawnych / Maksymilian Pazdan. // Rejent. - 2001, nr 9, s. 15-24 2001

 • O potrzebie reformy polskiego prawa prywatnego i niektórych proponowanych rozwiązań / Maksymilian Pazdan. // Kwart. Prawa Pryw. - 2000, z. 3, s. 501-527 2000

 • O niektórych osobliwościach poszukiwania prawa właściwego / Maksymilian Pazdan. // W: Valeat aequitas. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2000. - S. 339-350 2000

 • Der Auslander als testamentarischer Erbe eines in Polen belegenen Grundstucks / Maksymilian Pazdan. // Jahrb. Ostr. - 2000, [nr] 1, s. 21-29 2000

 • Zastosowanie konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów na podstawie norm kolizyjnych obowiązujących w siedzibie sądu / Maksymilian Pazdan. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Prawne Handlu Zagr. - T. 19/20 (2000), s. 27-43 2000

 • Problemy Prawne Handlu Zagranicznego / red. Maksymilian Pazdan. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2000. 2000

 • Prawo prywatne międzynarodowe / Maksymilian Pazdan. - Wyd. 6 uaktual., stan prawny na koniec lipca 2000 r. - Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 2000. 2000

 • Odgraniczenie umowy sprzedaży od umów o świadczenie usług na tle Konwencji Wiedeńskiej o międzynarodowej sprzedaży towarów / Maksymilian Pazdan. // W: Rozprawy prawnicze. - Katowice : UŚl., 2000. - S. 166-175 2000

 • Nabycie nieruchomości położonej w Polsce przez cudzoziemca w drodze dziedziczenia / Maksymilian Pazdan. // Rejent. - 1999, nr 9, s. 217-229 1999

 • Józef Skąpski (1921-1998) / Maksymilian Pazdan. // Państ. Prawo. - 1999, z. 3, s. 72-74 1999

 • Znaczenie konwencji lugańskiej dla polskiego sądownictwa i notariatu / Maksymilian Pazdan. // W: II Kongres Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej : referaty i opracowania. - Poznań : Wydaw. Stow. Notar. RP, 1999. - S. 221-232 1999

 • Założenia i główne kierunki reformy prawa prywatnego międzynarodowego w Polsce / Maksymilian Pazdan. // Państ. Prawo. - 1999, z. 3, s. 20-28 1999

 • Prawo prywatne międzynarodowe / Maksymilian Pazdan. - Wyd. 5 uaktual. (dodr., stan prawny na koniec lipca 1998 roku). - Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 1999. 1999

 • Pełnomocnik wspólnika lub wspólników spółki cywilnej / Maksymilian Pazdan. // Gdań. Stud. Praw. - T. 5 (1999), s. 323-333 1999

 • Rektor - prawnik : rozmowa z prof. dr. hab. Maksymilianem Pazdanem / Maksymilian Pazdan ; rozm. przepr. Maria Kwaśniewicz. // Gaz. Uniw. (Katowice). - 1998, nr 8, s. 16-17 1998

 • Czynności notarialne w międzynarodowym prawie spadkowym / Maksymilian Pazdan. // Rejent. - 1998, nr 4, s. 99-115 1998

 • Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia w polskim prawie spadkowym / Maksymilian Pazdan. // Rejent. - 1997, nr 4, s. 184-196 1997

 • Dobra lub zła wiara / Maksymilian Pazdan. // W: Studia z prawa prywatnego. - Łódż : Wydaw. UŁ, 1997. - S. 189-201 1997

 • Prawo właściwe dla umów franchisingowych / Maksymilian Pazdan. // W: Księga pamiątkowa ku czci Profesora Leopolda Steckiego. - Toruń : TNOiK Dom Organizatora, 1997. - S. 505-516 1997

 • Bezwarunkowa sprzedaż nieruchomości wbrew umownemu prawu pierwokupu / Maksymilian Pazdan. // W: Obrót nieruchomościami w praktyce notarialnej. - Kraków : Zakamycze, 1997. - S. 161-175 1997

 • O nowym unormowaniu nabywania nieruchomości przez cudzoziemców / Maksymilian Pazdan. // W: Problematyka prawna reprywatyzacji notariatu polskiego. - Kluczbork - Poznań : Stow. Notariuszy RP, 1996. - S. 85-96 1996

 • Klauzule usztywniające właściwość prawa / Maksymilian Pazdan. // W: Studia z prawa gospodarczego i handlowego. - Kraków : Dom Wydaw.Nauk., 1996. - S.309-317. 1996

 • Jacques Chalendar : doktor h. c. UŚ / Maksymilian Pazdan. // Gaz. Uniw. (Katowice). - 1996, nr 39, s. [1], 3 1996

 • Wolałem perswazję : o minionych kadencjach : rozmowa z JM Rektorem Maksymilianem Pazdanem / Maksymilian Pazdan ; rozm. przepr. Franciszek Szpor. // Gaz. Uniw. (Katowice). - 1996, nr 36, s. 6-7 1996

 • Prawo prywatne międzynarodowe / Maksymilian Pazdan. - Wyd. 4 uaktual., wg stanu prawnego na koniec marca 1996 r. - Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 1996. 1996

 • O umowach dziedziczenia zawieranych przed polskimi notariuszami / Maksymilian Pazdan. // Rejent. - 1996, nr 4/5, s. 60-79 1996

 • Notariat a prawo prywatne międzynarodowe : uwagi ogólne / Maksymilian Pazdan. // Rejent. - 1995, nr 9, s. 197-209 1995

 • Materialnoprawne wskazanie a kolizyjnoprawny wybór prawa / Maksymilian Pazdan. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Hand. Zagr. - T. 18 (1995), s. 105-119 1995

 • [Handelsgesellschaften in Osteuropa - recenzja] / Maksymilian Pazdan. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Hand. Zagr. - T. 18 (1995), s. 220-221 1995

 • Życie akademickie za Murem / Maksymilian Pazdan ; rozm. przepr. Franciszek Szpor. // Gaz. Uniw. (Katowice). - 1995, nr 26, s. 6 1995

 • Problemy Prawne Handlu Zagranicznego / red. Maksymilian Pazdan. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1995. 1995

 • Prawo prywatne międzynarodowe / Maksymilian Pazdan. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydaw. Prawn. PWN, 1995. 1995

 • Prawo prywatne międzynarodowe / Maksymilian Pazdan. - Wyd. 3 uaktual. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995. 1995

 • Bezwarunkowa sprzedaż nieruchomości wbrew umownemu prawu pierwokupu / Maksymilian Pazdan. // W: Problematyka prawna nieruchomości w praktyce notarialnej : I Ogólnopolska Notarialna Konferencja Naukowa. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1995. - S. 125-136 1995

 • O nabywaniu nieruchomości położonych w Polsce przez cudzoziemców / Maksymilian Pazdan. // W: I Kongres Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. - Kluczbork : [s.n.], 1994. - S. 175-193 1994

 • Rozprawy z polskiego i europejskiego prawa prywatnego : księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi Józefowi Skąpskiemu / [kol. red. Andrzej Mączyński, Maksymilian Pazdan, Adam Szpunar]. - Kraków : Wydawnictwo "Secesja", 1994. 1994

 • Professio iuris w szwajcarskim i niemieckim prawie spadkowym / Maksymilian Pazdan. // W: Rozprawy z polskiego i europejskiego prawa prywatnego. - Kraków : "Secesja", 1994. - S. 321-335 1994

 • Prawne aspekty funkcji arbitra / Maksymilian Pazdan. // Prz. Ustawod. Gosp. - 1994, nr 2, s. 8-14 1994

 • Zagadnienia prawa cywilnego, samorządowego i rolnego : pamięci Profesora Waleriana Pańki / kom. red. Antoni Agopszowicz, Teresa Kurowska, Maksymilian Pazdan. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1993. 1993

 • Domniemania dotyczące kommorientów w prawie cywilnym / Maksymilian Pazdan. // W: Rozważania o państwie i prawie. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1993. - S. 167-177 1993

 • Rezolucja bazylejska z 1991 roku w sprawie autonomii woli w zakresie umów zawieranych w międzynarodowym obrocie handlowym / Maksymilian Pazdan. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Prawne Handlu Zagr. - T. 17 (1993), s. 124-131 1993

 • Przepisy szczególne o dziedziczeniu gospodarstw rolnych z kolizyjnoprawnego punktu widzenia / Maksymilian Pazdan. // W: Zagadnienia prawa cywilnego, samorządowego i rolnego. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1993. - S. 171-191 1993

 • Problemy Prawne Handlu Zagranicznego / red. Maksymilian Pazdan. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1993. 1993

 • Alma Mater / Maksymilian Pazdan. // Post Scr. (Katow.). - 1993, nr 6, s. 17-20 1993

 • Prawo prywatne międzynarodowe / Maksymilian Pazdan. - Wyd. 2 zmien. - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1993. 1993

 • [Polskie ustawy - recenzja] / Maksymilian Pazdan. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Hand. Zagr. - T. 17 (1993), s. 170 1993

 • [Die Anerkennung auslandischer Konkurse und Nachlassvertrage in der Schweiz - recenzja] / Maksymilian Pazdan. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Hand. Zagr. - T. 16 (1992), s. 147-148 1992

 • W sprawie trybu dochodzenia roszczeń z tytułu szkód górniczych : uwagi de lege ferenda / Maksymilian Pazdan. // W: Rozprawy z prawa cywilnego i ochrony środowiska. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1992. - S. 186-199 1992

 • Dostosowanie czynności prawnej do wymagań niewłaściwego prawa / Maksymilian Pazdan. // W: Prace prawnicze wydane dla uczczenia pracy naukowej Karola Gandora. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1992. - S. 163-172 1992

 • Problemy Prawne Handlu Zagranicznego / red. Maksymilian Pazdan. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1992. 1992

 • Prace prawnicze wydane dla uczczenia pracy naukowej Karola Gandora / [kom. red. Maksymilian Pazdan, Mieczysław Sośniak, Michał Staszków]. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1992. 1992

 • Poszukiwanie znaczenia terminów technicznoprawnych użytych przez strony w kontrakcie / Maksymilian Pazdan. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Hand. Zagr. - T. 16 (1992), s. 36-53 1992

 • Rozszczepienie statutu kontraktowego oraz inne odstępstwa od zasady jednolitości statutu kontraktowego / Maksymilian Pazdan. // Pr. Nauk. UŚl., Stud. Iur. Siles. - T. 16 (1991), s. 59-76 1991

 • Czy przywrócić dziedziczenie ustawowe gminy? / Maksymilian Pazdan. // Samorz. Teryt. - 1991, nr 11/12, s. 164-167 1991

 • [Le nouvel arbitrage international en Suisse - recenzja] / Maksymilian Pazdan. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Prawne Handlu Zagr. - T. 15 (1990), s. 152 1990

 • Statut kontraktowy a język kontraktu / Maksymilian Pazdan. // Acta Univ. Nicolai Copernici, Nauki Humanist.-Spolecz., Prawo. - Z. 28 (1990), s. 190-201 1990

 • Sprawy spadkowe w konwencji polsko-jugosławiańskiej z 1960 roku / Maksymilian Pazdan. // Pr. Nauk. UŚl., Stud. Iur. Siles. - [T.] 14 (1990), s. 109-119 1990

 • Przysposobienie w konwencji polsko-jugosławańskiej z 1960 roku / Maksymilian Pazdan. // Pr. Nauk. UŚl., Stud. Iur. Siles. - T. 14 (1990), s. 80-96 1990

 • Przewodnik zawierania umów kooperacyjnych pomiędzy organizacjami gospodarczymi z państw członkowskich RWPG (1987) / Maksymilian Pazdan. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Hand. Zagr. - T. 15 (1990), s.139-151 1990

 • Propozycje zmian polskiego unormowania właściwości prawa dla zobowiązań umownych w braku wyboru prawa / Maksymilian Pazdan. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Prawne Handlu Zagr. - T. 14 (1990), s. 9-19 1990

 • Problemy Prawne Handlu Zagranicznego / red. Maksymilian Pazdan. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1990. 1990

 • Problemy Prawne Handlu Zagranicznego / red. Maksymilian Pazdan. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1990. 1990

 • O potrzebie zmiany polskiego unormowania wyboru prawa dla zobowiązań umownych / Maksymilian Pazdan. // W: Problemy kodyfikacji prawa cywilnego : ksiega pamiątkowa ku czci prof. Zbigniewa Radwańskiego. - Poznań : UAM, 1990. - S. 627-637 1990

 • [Mezdunarodnyje torgovyje kontrakty - recenzja] / Maksymilian Pazdan. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Prawne Handlu Zagr. - T. 13 (1989), s. 167-168 1989

 • [Internationales Vertragsrecht - recenzja] / Maksymilian Pazdan. - 4. vollig uberarb. und wesentl. erw. Aufl. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Prawne Handlu Zagr. - 4. vollig uberarb. und wesentl. erw. Aufl.. - T. 13 (1989), s. 165-166 1989

 • W poszukiwaniu prawa właściwego dla licencji patentowych / Maksymilian Pazdan. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Prawne Handlu Zagr. - T.13 : 1989, s. 20-63 1989

 • Przyrzeczenie publiczne w polskim prawie prywatnym międzynarodowym / Maksymilian Pazdan. // Państ. Prawo. - 1989, z. 1, s. 68-77 1989

 • Problemy Prawne Handlu Zagranicznego / red. Maksymilian Pazdan. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1989. 1989

 • Prawo właściwe dla umowy stron z arbitrem (arbitrami) w międzynarodowm arbitrażu handlowym / Maksymilian Pazdan. // W: Proces i prawo : rozprawy prawnicze. - Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1989 1989

 • Język kontraktu - jego znaczenie i wyznaczanie / Maksymilian Pazdan. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Hand. Zagr. - T. 12 (1988), s. 29-55 1988

 • [Dogovornoje pravo stran-clenov SEV i SFRJ - recenzja] / Maksymilian Pazdan. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Prawne Handlu Zagr. - T. 12 (1988), s. 176-177 1988

 • Problemy Prawne Handlu Zagranicznego / red. Maksymilian Pazdan. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1988. 1988

 • Conclusion, revision et resolution du contrat de specialisation et de cooperation dans la productions selon les CGSC du CAEM / Maksymilian Pazdan. // Pol. Yearb. Int. Law. - Vol. 17 (1988), s. 123-146 1988

 • [Z problematyki międzynarodowego arbitrażu handlowego w Polsce - recenzja] / Maksymilian Pazdan. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Prawne Handlu Zagr. - T. 11 (1987), s. 183-184 1987

 • Umowa stron z arbitrem (arbitrami) w międzynarodowym arbitrażu handlowym / Maksymilian Pazdan. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Hand. Zagr. - T. 11 (1987), s. 25-57 1987

 • Schuldvertrage im polnischen internationalen Privatrecht / Maksymilian Pazdan. // Pr. Nauk. UŚl., Stud. Iur. Siles. - T. 12 (1987), s. 55-75 1987

 • Problemy Prawne Handlu Zagranicznego / red. Maksymilian Pazdan. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1987. 1987

 • Prawo prywatne międzynarodowe / Maksymilian Pazdan. - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1987. 1987

 • Umowy licencyjne w obrocie pomiędzy państwami RWPG / Maksymilian Pazdan. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Hand. Zagr. - T. 10 (1986), s. 82-111 1986

 • [Der Schiedsrichtervertrag - recenzja] / Maksymilian Pazdan. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Hand. Zagr. - T. 17 (1993), s. 174-175 1986

 • [Die Schieds-und Schlichtungsordnungen der UNCITRAL - recenzja] / Maksymilian Pazdan. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Hand. Zagr. - T. 10 (1986), s. 234-235 1986

 • Problemy Prawne Handlu Zagranicznego / red. Maksymilian Pazdan. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1986. 1986

 • Zbieg odpowiedzialności cywilnej "ex contractu" i "ex delicto" w prawie prywatnym międzynarodowym / Maksymilian Pazdan. // W: Rozprawy z prawa cywilnego : księga pamiątkowa ku czci Witolda Czachórskiego. - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1985. - S. 281-294 1985

 • Zawarcie, zmiana lub rozwiązanie umowy specjalizacji i kooperacji produkcji według OWSK RWPG / Maksymilian Pazdan. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Hand. Zagr. - T. 9 (1985), s. 56-74 1985

 • Umowny dział spadku w prawie prywatnym międzynarodowym / Maksymilian Pazdan. // W: Prace z prawa cywilnego : Wydane dla uczczenia pracy naukowej Prof.Józefa Piątowskiego. - Wrocław : Zakł. Narod. im. Ossolińskich, 1985. - S. 215-228 1985

 • Problemy Prawne Handlu Zagranicznego / red. Maksymilian Pazdan. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1985. 1985

 • Z pogranicza statutu kontraktowego i deliktowego / Maksymilian Pazdan. // Pr. Nauk. UŚl., Stud. Iur. Siles. - T. 9 (1984), s. 39-55 1984

 • Problemy Prawne Handlu Zagranicznego / red. Maksymilian Pazdan. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1984. 1984

 • Problemy kolizyjne w prawie wspólnym RWPG / Maksymilian Pazdan. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Hand. Zagr. - T. 8 (1984), s. 111-155 1984

 • Problemy Prawne Handlu Zagranicznego / red. Maksymilian Pazdan. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1983. 1983

 • Problemy Prawne Handlu Zagranicznego / red. Maksymilian Pazdan. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1982. 1982

 • Umowa kooperacji w polskim prawie prywatnym międzynarodowym / Maksymilian Pazdan. // W: Prawne problemy międzynarodowej kooperacji przemysłowej. - Warszawa : Centrum Informacji i Usług Prawnych Polskiej Izby Handlu Zagranicznego, 1981. - S. 132-144 1981

 • Problemy Prawne Handlu Zagranicznego / red. Maksymilian Pazdan. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1981. 1981

 • Zobowiązania z jednostronnych czynności prawnych w polskim prawie prywatnym międzynarodowym / Maksymilian Pazdan. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Hand. Zagr. - T. 4 (1980), s. 77-88 1980

 • Zagadnienia prawne eksportu kompletnych obiektów przemysłowych : praca zbiorowa / pod red. Maksymiliana Pazdana, Andrzeja Tynela. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1980. 1980

 • Problemy Prawne Handlu Zagranicznego / red. Maksymilian Pazdan. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1980. 1980

 • Charakter prawny kontraktu o budowę kompletnego obiektu przemysłowego / Maksymilian Pazdan. // W: Zagadnienia prawne eksportu kompletnych obiektów przemysłowych. - Katowice : UŚl., 1980. - S. 9-36 1980

 • Umowy dziedziczenia w polskim prawie prywatnym międzynarodowym / Maksymilian Pazdan. // Pr. Nauk. UŚl., Stud. Iur. Siles. - Nr 5 (1979), s. 151-170 1979

 • Studia Iuridica Silesiana / red. Maksymilian Pazdan. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1979. 1979

 • Problemy Prawne Handlu Zagranicznego / red. Maksymilian Pazdan. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1979. 1979

 • Uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu w polskim prawie prywatnym międzynarodowym / Maksymilian Pazdan. // Pr. Nauk. UŚl., Stud. Iur. Siles. - Nr 3 (1978), s. 64-81 1978

 • Problemy Prawne Handlu Zagranicznego / red. Maksymilian Pazdan. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1978. 1978

 • Zasada "pacta sunt servanda" w uspołecznionym obrocie towarowym (na tle stosunków pomiędzy przedsiębiorstwami przemysłowymi i handlowymi) / Maksymilian Pazdan. // W: Zagadnienia prawne obrotu towarowego. - Katowice : UŚl., 1977. - S. 74-86 1977

 • Zagadnienia prawne obrotu towarowego / red. Maksymilian Pazdan. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1977. 1977

 • Problemy Prawne Handlu Zagranicznego / red. Maksymilian Pazdan. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1977. 1977

 • Prawo właściwe do oceny ważności kontraktu / Maksymilian Pazdan. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Hand. Zagr. - T. 1 (1977), s. 76-85 1977

 • Prawo właściwe dla oceny ważności kontraktu / Maksymilian Pazdan. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Hand. Zagr. - T. 1 (1977), s. 76-87 1977

 • Międzynarodowy obrót handlowy / Maksymilian Pazdan. - Katowice : Zrzesz. Praw. Polskich, 1976. 1976

 • Wybór prawa właściwego w kontraktach zawieranych w międzynarodowym obrocie handlowym / Maksymilian Pazdan. // Prz. Stos. Międzynar. - 1976, nr 5, s. 41-54 1976

 • Umowy licencyjne w obrocie międzynarodowym / Bogusław Gawlik, Maksymilian Pazdan. - Katowice : Woj. Klub Techniki i Racjon., 1976. 1976

 • Studia Iuridica Silesiana / red. Maksymilian Pazdan. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1976. 1976

 • Problemy prawne handlu zagranicznego : wybór źródeł, bibliografia / oprac. Maksymilian Pazdan. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1976. 1976

 • Problemy kolizyjne umów licencyjnych / Maksymilian Pazdan. // Zesz. Probl. Wynalaz. Racjon. - 1976, nr 1-2, s. 51-58 1976

 • Prawo właściwe dla kontraktu licencyjnego w obrocie międzynarodowym / Maksymilian Pazdan. - Katowice : AIPPJ - Polska Grupa Narodowa, 1976. 1976

 • La competence de la "lex loci actus" dans le cadre de la capacite selon l'art. 10 de la loi polonaise sur le droit international prive / Maksymilian Pazdan. // Pr. Nauk. UŚl., Stud. Jur. Siles. - Nr 1 (1976), s. 168-180 1976

 • Funkcjonowanie stosunków umownych w uspołecznionym obrocie towarowym / Maksymilian Pazdan. - Kraków : AE, 1975. 1975

 • Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia w polskim prawie prywatnym międzynarodowym / Maksymilian Pazdan. // Nowe Prawo. - 1975, nr 5, s. 659-670 1975

 • Niegodność dziedziczenia w polskim prawie prywatnym międzynarodowym / Maksymilian Pazdan. // Nowe Prawo. - 1974, nr 2, s. 143-153 1974

 • Kolizyjnoprawna problematyka nabycia spadku / Maksymilian Pazdan. // Stud. Cywilis. - T. 23 (1974), s. 121-174 1974

 • Zdolność dziedziczenia w polskim prawie prywatnym międzynarodowym / Maksymilian Pazdan. // Stud. Cywilis. - T. 24 (1974), s. 71-119 1974

 • Dziedziczenie ustawowe w prawie prywatnym międzynarodowym : metody regulacji właściwości prawa / Maksymilian Pazdan. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1973. 1973

 • Zasięg jurysdykcji krajowej w sprawach spadkowych / Maksymilian Pazdan. // Stud. Cywilis. - Z. 20 (1972), s. 121-165 1972

 • Łączniki dla stosunków pracy w polskim prawie prywatnym międzynarodowym / Maksymilian Pazdan. // Ruch Praw. Ekon. Socjol. - 1971, z. 2, s. 83-96 1971

 • Z problematyki dobrej lub złej wiary osoby prawnej / Maksymilian Pazdan. // Pr. Nauk. UŚl., Pr. Praw. - T. 2 (1971), s. 201-220 1971

 • Przesłanki ważności umowy o pracę na tle ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym / Maksymilian Pazdan. // Prawo Handlu Zagr. - Z. 26/27 (1971), s. 183-194 1971

 • Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 28 V 1969 r. : III CZP 26/69 / Maksymilian Pazdan. // Orzecz. Sądów Pol. Komis. Arbitrażowych. - 1970, z. 10, s. 423-426 1970

 • Bibliografia polskiego prawa prywatnego międzynarodowego / Maksymilian Pazdan. // W: Materiały do nauki polskiego prawa prywatnego międzynarodowego. - Kraków : [Uniwersytet Jagielloński], 1970. - S. 223-281 1970

 • Niektóre konsekwencje teorii organów osoby prawnej / Maksymilian Pazdan. // Pr. Nauk. UŚl., Pr. Praw. - T. 1 (1969), s. 201-223 1969

 • Odpowiedzialność cywilna za świadome skorzystanie ze szkody wyrządzonej przez osobę trzecią / Maksymilian Pazdan. // Nowe Prawo. - 1968, nr 4, s. 538-550 1968