Zmiana rozmiaru tekstu:

dr Joanna Ożarowska

Katedra Historii Prawa

 

Stanowisko          
adiunkt
Pokój 26
Telefon 32 3592014
Wewnętrzny 2014
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury

w semestrze letnim: wtorek, 16.40-17.40

 

Bibliografia

  • Zasada praedia debent esse vicina w prawie rzymskim oraz jej znaczenie w polskim prawie cywilnym / Joanna Ożarowska. // Z Dziejów Prawa. - T. 10 (2017), s. 13-22 2017

  • Prawo rzymskie jako źródło kultury prawnej, wiedzy i informacji / Joanna Ożarowska, Grzegorz Nancka. // W: Kultura informacyjna w ujęciu interdyscyplinarnym : teoria i praktyka. T. 2. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 2016. - S. 132-139 2016

  • Rzymska zasada servitus servitutis esse non potest i jej znaczenie w polskim prawie cywilnym / Joanna Ożarowska. // W: Ze studiów nad tradycją prawa. - Warszawa : Difin, 2012. - S. 93-100 2012

  • Ideologia warstwy oświeconej - inteligencji rzymskiej okresu pryncypatu w poglądach Borysa Łapickiego / Joanna Ożarowska, Mateusz Bromboszcz. // W: Egalitaryzm i elitaryzm : tradycja i przyszłość Europy. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2012. - S. 73-80 2012

  • Servitus in faciendo consistere nequit / Joanna Ożarowska-Sobieraj. // W: O prawie i jego dziejach księgi dwie : studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin. Ks. 1. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2010. - S. 93-100 2010

  • Zasada servitutibus civiliter utendum est w prawie rzymskim i polskim prawie cywilnym / Joanna Ożarowska-Sobieraj. // Acta Univ. Wratisl., Prawo. - Nr 305 (2008), s. 239-248 2008

  • Zasada "nulli res sua servit" w prawie rzymskim i w polskim prawie cywilnym / Joanna Ożarowska-Sobieraj. // Z Dziejów Prawa. - T. 1 (2008), s. 19-34 2008

  • Użytkowanie rzeczy zużywalnych w prawie rzymskim / Joanna Ożarowska. // Acta Univ. Wratisl., Prawo. - Nr 294 (2005), s. 45-57 2005