Zmiana rozmiaru tekstu:

prof. zw. dr hab. Aleksander Lipiński

Katedra Prawa Górniczego i Ochrony Środowiska

 

Stanowisko          
profesor zwyczajny
Pokój 1.33
Telefon 32 3591205
Wewnętrzny 1205
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury

w semestrze letnim: wtorek, godz. 10.00-11.30

 

Bibliografia

 • Koncesje górnicze 2020 / Aleksander Lipiński. // Prz. Ustawod. Gosp. - 2018, nr 1, s. 2-8 2018

 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako źródło prawa / Aleksander Lipiński. // Probl. Praw. Gór. i Ochr. Środ. - 2017, nr 1, s. 33-54 2017

 • Czy koncesja na wydobywanie kopaliny ze złoża podlega dziedziczeniu / Aleksander Lipiński. // Casus. - 2017, nr 85, s. 13-17 2017

 • Komentarz do art. 6-9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze / Aleksander Lipiński. // Probl. Praw. Gór. i Ochr. Środ. - 2017, nr 1, s. 11-31 2017

 • Komentarz do art. 10-12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze / Aleksander Lipiński. // Probl. Praw. Gór. i Ochr. Środ. - 2017, nr 2, s. 11-28 2017

 • Cofnięcie koncesji w prawie geologicznym i górniczym / Aleksander Lipiński. // Zesz. Nauk. Inst. Gospod. Surowcami Miner. Energią PAN. - Nr 100 (2017), s. 146-155 2017

 • Glosa do postanowienia NSA z dnia 11 listopada 2016 r., II GW 23/16 / Aleksander Lipiński. // Casus. - 2017, nr 86, s. 42-45 2017

 • Wykonanie obowiązku zamknięcia składowiska odpadów / Aleksander Lipiński. // Prz. Ustawod. Gosp. - 2017, nr 8, s. 2-5 2017

 • Wydobywanie kopalin na terenach uzdrowisk / Aleksander Lipiński. // Probl. Praw. Gór. i Ochr. Środ. - 2017, nr 2, s. 29-45 2017

 • Środowiskowe uwarunkowania opłaty miejscowej / Aleksander Lipiński. // W: Podatki i opłaty w samorządzie terytorialnym : aspekty prawne i finansowe - wybrane zagadnienia. - Radom : Instytut Naukowo-Wydawniczy "Spatium", 2017. - S. 83-97 2017

 • Postanowienie z dnia 18 listopada 2016 r. II GW 23/16 : [glosa] / Aleksander Lipiński. // Casus. - Nr 86 (2017), s. 42-45 2017

 • Niektóre problemy zamknięcia składowiska odpadów / Aleksander Lipiński. // Prz. Ustawod. Gosp. - 2017, nr 7, s. 2-8 2017

 • Na marginesie opracowania "Gaz łupkowy w Polsce. Aspekty prawno-środowiskowe". Red. M. Stoczkiewicz. Warszawa: Raport ClientEarth, grudzień 2014, 2014, ss. 99 : [recenzja] / Aleksander Lipiński. // Probl. Praw. Gór. i Ochr. Środ. - 2016, nr 1, s. 39-52 2016

 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako instrument ochrony środowiska / Aleksander Lipiński. // Stud. Iurid. Agraria. - T. 14 (2016), s. 221-244 2016

 • Likwidacja zakładu górniczego / Aleksander Lipiński. // W: Sprawiedliwość ekologiczna w prawie i praktyce. - Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2016. - S. 177-190 2016

 • Legislacyjne bariery funkcjonowania geologii i górnictwa / Aleksander Lipiński. // Zesz. Nauk. Inst. Gospod. Surowcami Miner. Energią PAN. - T. 96 (2016), s. 177-188 2016

 • Komentarz do art. 3-5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze / Aleksander Lipiński. // Probl. Praw. Gór. i Ochr. Środ. - 2016, nr 2, s. 27-39 2016

 • Komentarz do art. 1-2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2015, poz. 196 ze zm.) / Aleksander Lipiński. // Probl. Praw. Gór. i Ochr. Środ. - 2016, nr 1, s. 31-38 2016

 • Górnictwo z barierami / Aleksander Lipiński. // Surow. Masz. Bud. - 2016, nr 1, s. 62-64 2016

 • Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 maja 2015 r., II OSK 394/15 / Aleksander Lipiński. // Probl. Praw. Gór. i Ochr. Środ. - 2016, nr 1, s. 53-65 2016

 • Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 stycznia 2016 r., II GW 33/15 / Aleksander Lipiński. // Casus. - 2016, nr 81, s. 26-29 2016

 • Zrównoważony rozwój jako czynnik determinujący prawne podstawy zarządzania geologicznymi zasobami środowiska / red. nauk. Grzegorz Dobrowolski ; [aut.]: Ryszard Mikosz, Aleksander Lipiński, Grzegorz Dobrowolski, Gabriel Radecki. - Katowice : Agencja Reklamowa TOP, 2016. 2016

 • Ochrona złóż kopalin w świetle zasady zrównoważonego rozwoju / Aleksander Lipiński. // W: Pravo na zivotne prostredie a nastroje jeho presadzovania : zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie. - Trnava : Tranvska Univerzita, 2016. - S. 139-150 2016

 • Decyzja w sprawie lokalizacji strategicznej sieci przesyłowej / Aleksander Lipiński. // W: Współczesne wyzwania prawa energetycznego. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2016. - S. 23-35 2016

 • Niektóre problemy ochrony złóż kopalin w planowaniu przestrzennym / Aleksander Lipiński. // Zesz. Nauk. Inst. Gospod. Surowcami Miner. Energią PAN. - Nr 91 (2015), 135-148 2015

 • National park as a form of nature protection : critical analysis / Aleksander Lipiński. // W: Chosen problems of nature conservation in Polish and international law. - Warszawa : Polish Economics Publishers, 2015. - S. 84-93 2015

 • Koncesja na poszukiwanie (rozpoznawanie) złóż kopalin a projekt robót geologicznych / Aleksander Lipiński. // Biul. Państw. Inst. Geol. (1989). - Nr 465 (2015), s. 7-12 2015

 • Glosa do wyroku WSA z dnia 26 listopada 2013 r. : III S.A./Lu 608/13 / Aleksander Lipiński. // Prz. Prawa Ochr. Środ. - 2015, nr 3, s. 273-285 2015

 • Glosa do wyroku WSA z dnia 1 lutego 2013 r. : III S.A./Gl 1076/12 / Aleksander Lipiński. // Prz. Prawa Ochr. Środ. - 2015, nr 2, s. 273-285 2015

 • Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 19 sierpnia 2014 r. : sygn. akt III SA/CI 650/14 / Aleksander Lipiński. // W: Wybrane problemy prawa ochrony środowiska w orzecznictwie. - Wrocław : Presscom, 2015. - S. 169-178 2015

 • Geologia i górnictwo w świetle niektórych wymagań zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony środowiska / Aleksander Lipiński. // Prz. Geol. - 2015, nr 12/1, s. 1326-1332 2015

 • Strzelanie po zmianie : zmiany wprowadzone ustawą z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. 2014, poz. 1662) / Aleksander Lipiński. // Surow. Masz. Bud. - 2015, nr 1, s. 42-45 2015

 • Prawne podstawy bezpieczeństwa energetycznego / Aleksander Lipiński. // Acta Univ. Carol., Iur. - 2015, nr 2, s. 215-226 2015

 • Park narodowy jako forma ochrony przyrody : krytyczna analiza stanu prawnego / Aleksander Lipiński. // W: Ocena stanu prawnego funkcjonowania polskich parków narodowych. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2015. - S. 149-158 2015

 • Decyzja w sprawie środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięć regulowanych prawem geologicznym i górniczym / Aleksander Lipiński. // W: III Polski Kongres Górniczy 2015 : 2015, rozszerzone abstrakty, Wrocław, 14-16.09.2015. - Wrocław : Wydział Geoinżynierii Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2015. - S. 336-338 2015

 • Nowela węglowodorowa (ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw) a niektóre problemy zagospodarowania przestrzennego / Aleksander Lipiński. // Casus. - 2015, nr 76, s. 13-19 2015

 • Niektóre problemy solidaryzmu w prawie ochrony środowiska / Aleksander Lipiński. // W: Idea solidaryzmu we współczesnym prawie konstytucyjnym : doświadczenia polskie i międzynarodowe. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2015. - S. 193-206 2015

 • "Konkurencyjne" postępowania koncesyjne dotyczące działalności regulowanej prawem geologicznym i górniczym / Aleksander Lipiński. // Prz. Ustawod. Gosp. - 2014, nr 2, s. 2-8 2014

 • Implementation and enforcement of EU environmental law in the Visegrad countries / Veronika Tomoszkova, Gyula Bandai, Filip Dienstbier, Grzegorz Dobrowolski, Istvan Hoffman, Sona Kosiciarova, Aleksander Lipiński, Michal Maslen, Ryszard Mikosz, Lana Ofak, Gabriel Radecki, Michal Sobotka, Zuzana Sprinz, Vojtech Stejskal. - Olomouc : Univerzita Palackeho, 2014. 2014

 • Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r. (sygn. akt. II GSK 1310/12) : dot. konkurencyjnego postępowania koncesyjnego / Aleksander Lipiński. // Zesz. Nauk. Sądow. Adm. - 2014, nr 5, s. 183-190 2014

 • Zmiany prawa geologicznego i górniczego : (tzw. nowela węglowodorowa) / Aleksander Lipiński. // Prz. Ustawod. Gosp. - 2014, nr 9, s. 2-8 2014

 • Zakres i przedmiot prawa geologicznego i górniczego / Aleksander Lipiński. // W: Prawna regulacja geologii i górnictwa w Polsce, Czechach i na Słowacji : wybrane zagadnienia. - Katowice : [Infomax, Marasik-Bielejec, E., Bielejec, G.], 2014. - S. 11-21 2014

 • Z problematyki nielegalnego wydobywania kopalin / Aleksander Lipiński. // W: Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska : korzystanie z zasobów środowiska. - Toruń : Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora, 2014. - S. 259-270 2014

 • Roboty geologiczne i wydobywanie kopalin na obszarach chronionych : niektóre uwarunkowania prawne / Aleksander Lipiński. // W: Działalność gospodarcza na obszarach chronionych. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2014. - S. 199-210 2014

 • Postępowanie kwalifikacyjne w prawie geologicznym i górniczym / Aleksander Lipiński. // Zesz. Nauk. Inst. Gospod. Surowcami Miner. Energią PAN. - Nr 88 (2014), s. 161-174 2014

 • Glosa do wyroku WSA z dnia 25 kwietnia 2013 r. : III S.A./Łd 331/13 / Aleksander Lipiński. // Casus. - 2013, nr 70, s. 58-63 2013

 • Glosa do wyroku N[aczelnego] S[ądu] A[dministracyjnego] z dnia 1 sierpnia 2012 r. : II OSK 829/11 / Aleksander Lipiński. // Zesz. Nauk. Sądow. Adm. - 2013, nr 4, s. 172-178 2013

 • Z problematyki właściwości rzeczowej organów administracji geologicznej / Aleksander Lipiński. // Prz. Ustawod. Gosp. - 2013, nr 5, s. 2-7 2013

 • W sprawie zaskarżalności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy / Aleksander Lipiński. // Prz. Prawa Ochr. Środ. - 2013, nr 2, s. 9-23 2013

 • Some problems of the legal situation of municipalities and their authorities in the geological and mining law / Aleksander Lipiński. // W: Assessment of legal model of environmental protection in Poland and Slovakia. - Kosice : Equilibra, 2013. - S. 236-248 2013

 • Prawna ochrona złóż kopalin / Aleksander Lipiński. // Prz. Ustawod. Gosp. - 2013, nr 9, s. 2-9 2013

 • Planowanie ochrony obszarów Natura 2000 / Aleksander Lipiński. // W: Problemy wdrażania systemu Natura 2000 w Polsce. - Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, 2013. - S. 341-357 2013

 • [Obszary Natura 2000 w prawie polskim - recenzja] / Aleksander Lipiński. // Państ. Prawo. - 2013, z. 9, s. 117-119 2013

 • O potrzebie reformy prawnych przesłanek funkcjonowania geologii i górnictwa / Aleksander Lipiński. // Zesz. Nauk. Inst. Gospod. Surowcami Miner. Energią PAN. - Nr 85 (2013), s. 249-258 2013

 • Niektóre problemy współuczestnictwa organów administracji w procedurach regulowanych prawem geologicznym i górniczym / Aleksander Lipiński. // Finanse Komunalne. - 2013, nr 9, s. 64-68 2013

 • Niektóre problemy prawnej sytuacji gmin i ich organów w prawie geologicznym i górniczym / Aleksander Lipiński. // W: Ocena modelu prawnego organizacji ochrony środowiska w Polsce i na Słowacji : praca zbiorowa. - Rzeszów : [s. n.], 2012. - S. 257-270 2012

 • Niektóre problemy planowania przestrzennego w zwiazku z działalnością regulowaną prawem geologicznym i górniczym / Aleksander Lipiński. // Stud. Iurid. Agraria. - T. 10 (2012), s. 170-184 2012

 • Miejsce Konwencji Paryskiej w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego w prawie polskim / Aleksander Lipiński. // W: Ochrana svetoveho kulturniho a prirodniho dedictvi UNESCO v stredoevropskem pravnim kontextu : kolektivni monografie. - Praha : Eva Rozkotova, 2012. - S. 171-181 2012

 • Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 28 września 2010 r. : sygn. II SA/O1451/10 / Aleksander Lipiński. // Prz. Prawa Ochr. Środ. - 2012, nr 4, s. 63-84 2012

 • Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 czerwca 2011 r. : II OW 43/11 [dot. organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża znajdującego się pod powierzchnią terenu zamkniętego] / Aleksander Lipiński. // Casus. - 2012, nr 64, s. 60-64 2012

 • Uczestnicy konfliktów w dziedzinie ochrony środowiska i ich interesy : aspekty prawne / Aleksander Lipiński. // W: Konflikty środowiskowe i sposoby ich rozstrzygania. - Wrocław : Wydawnictwo Prawa Ochrony Środowiska, 2012. - S. 25-48 2012

 • Prawo własności nieruchomości a niektóre problemy obszarów Natura 2000 / Aleksander Lipiński. // W: Administracja publiczna a ochrona przyrody : zagadnienia ekonomiczne, społeczne oraz prawne. - Warszawa : Agencja Reklamowo-Wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk, 2012. - S. 139-152 2012

 • [Podstawy teoretyczne zintegrowanej ochrony prawnej środowiska - recenzja] / Aleksander Lipiński. // Państ. Prawo. - 2012, z. 1, s. 107-110 2012

 • Nowy rodzaj odpowiedzialności w prawie geologicznym i górniczym : analiza krytyczna art. 175 / Aleksander Lipiński. // Prz. Ustawod. Gosp. - 2012, nr 11, s. 2-7 2012

 • New Polish Geological and Mining Law / Aleksander Lipiński, Katarzyna Lipińska. // W: Polish Yearbook of Environmental Law : 2011. - Toruń : Wydawnictwa Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011. - S. 57-84 2011

 • Instrumenty prawne ochrony przed powodziami w Polsce / Aleksander Lipiński. // W: Nastroje ochrany zivotniho prostredi - role prava : sbornik z mezinarodni vedecke konference. - Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2011. - S. 77-86 2011

 • Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 października 2010 r. : II FSK 907/09 [dot. wymogów dotyczących treści uzasadnienia wyroku] / Aleksander Lipiński. // Prz. Orzecz. Podat. - 2011, nr 2, s. 113-120 2011

 • Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 lutego 2011 r. : II GSK 286/10 [dot. braku podstawy w art. ust. 1a Prawa geologicznego wezwania strony do przedstawienia dokumentacji odpowiedniej do uzyskanego efektu prac geologicznych] / Aleksander Lipiński. // Casus. - 2011, nr 62, s. 42-45 2011

 • W sprawie dopuszczalności zmiany tzw. "starych" koncesji na działalność regulowaną prawem geologicznym i górniczym / Aleksander Lipiński. // Prz. Ustawod. Gosp. - 2011, nr 12, s. 2-7 2011

 • Uchwalenie nowego prawa geologicznego i górniczego / Aleksander Lipiński. // Ochr. Śr., Prawo Polityka. - 2011, nr 2, s. 13-21 2011

 • Ochrona przyrody a wydobywanie kopalin / Aleksander Lipiński. // W: Administracja publiczna - człowiek a ochrona środowiska : zagadnienia społeczno-prawne. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. - S. 159-175 2011

 • Dalszy ciąg sporu o opodatkowanie podziemnej infrastruktury górniczej / Aleksander Lipiński. // W: Prawnicze dylematy interpretacyjne. - Toruń : Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2011. - S. 103-130 2011

 • Glosa do wyroku WSA z dnia 4 stycnia 2010 r. : II S.A./Gl 554/09 / Aleksander Lipiński. // Prz. Prawa Ochr. Środ. - 2010, [nr] 1, s. 139-152 2010

 • Glosa do wyroku WSA dnia 24 lipca 2009r. : II S.A./GI 355/09 / Aleksander Lipiński. // Orzecz. Sądów Pol. - 2010, z. 10, s. 732-736 2010

 • Z problematyki tworzenia niektórych form ochrony przyrody / Aleksander Lipiński. // W: Człowiek a środowisko : aspekty prawno-społeczne. - Rzeszów : RS Druk Drukarnia Wydawnictwo, 2010. - S. 159-174 2010

 • Z problematyki prawnej podziemnego składowania dwutlenku węgla (CCS) / Aleksander Lipiński. // W: Zmiany klimatu a społeczeństwo. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2010. - S. 387-396 2010

 • Udział społeczeństwa w sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / Aleksander Lipiński. // W: Udział społeczeństwa w zintegrowanej ochronie środowiska. - Wrocław : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2010. - S. 83-98 2010

 • Prawne podstawy ochrony środowiska / Aleksander Lipiński. - Wyd. 5. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. 2010

 • Podziemne wyrobisko górnicze jako przedmiot podatku od nieruchomości w świetle orzecznictwa sądowoadministracyjnego / Aleksander Lipiński. // Prz. Ustawod. Gosp. - 2009, nr 8, s. 11-18 2009

 • Planowanie (zagospodarowanie) przestrzenne a wydobywanie kopalin : komunikat / Aleksander Lipiński. // Pr. Kom. Nauk. - Pol. Akad. Nauk, Oddz. Katow. - Z. 33 (2009), s. 37-38 2009

 • Decyzja w sprawie środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia na terenie zamkniętym / Aleksander Lipiński. // W: Gospodarcze prawo ochrony środowiska. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2009. - S. 100-111 2009

 • O potrzebie uproszczenia postępowań koncesyjnych regulowanych prawem geologicznym i górniczym / Aleksander Lipiński. // W: Prawo ochrony środowiska jako warunek prowadzenia działalności gospodarczej. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2009. - S. 98-107 2009

 • Nowe zasady postępowania z odpadami wydobywczymi : komunikat / Aleksander Lipiński. // Pr. Kom. Nauk. - Pol. Akad. Nauk, Oddz. Katow. - Z. 33 (2009), s. 36-37 2009

 • Nowe zasady odpowiedzialności za szkodę w środowisku / Aleksander Lipiński. // W: Prawo międzynarodowe, europejskie i krajowe - granice i wspólne obszary : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Genowefie Grabowskiej. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009. - S. 313-325 2009

 • Z problematyki zasady "zanieczyszczający płaci" / Aleksander Lipiński. // W: Prawo ochrony środowiska i prawo karne : książka jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej. - Wrocław : Wydawnictwo Prawa Ochrony Środowiska, 2008. - S. 143-153 2008

 • Z problematyki rozporządzania prawem do informacji geologicznej / Aleksander Lipiński, Ryszard Mikosz. // W: Europeizacja prawa prywatnego. T. 1. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. - S. 649-664 2008

 • Planowanie (zagospodarowanie) przestrzenne a wydobywanie kopalin / Aleksander Lipiński. // W: Aktualne problemy prawa ochrony środowiska : 2008. - Kroczyce : Ecausa, 2008. - S. 102-114 2008

 • Nowe zasady postępowania z odpadami wydobywczymi / Aleksander Lipiński. // W: Aktualne problemy prawa ochrony środowiska : 2008. - Kroczyce : Ecausa, 2008. - S. 91-101 2008

 • Niektóre rozwiązania projektu nowego prawa geologicznego i górniczego / Aleksander Lipiński. // Prz. Ustawod. Gosp. - 2008, nr 6, s. 2-10 2008

 • Czy prawo ochrony środowiska jest gałęzią prawa / Aleksander Lipiński. // Ochr. Śr., Prawo Polityka. - 2007, nr 2, s. 2-10 2007

 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego- Izba Cywilna z dnia 12 maja 2005 r. : V CK 556/04 / Aleksander Lipiński. // Orzecz. Sądów Pol. - 2007, z. 2, s. 93-96 2007

 • Antoni Agopszowicz - 1919-2006 : wspomnienie / Aleksander Lipiński, Ryszard Mikosz. // Państ. Prawo. - 2007, z. 5, s. 113-115 2007

 • Prawne podstawy ochrony środowiska / Aleksander Lipiński. - Wyd. 4. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2007. 2007

 • Orzecznictwo sądowoadministracyjne w sprawach dotyczących koncesji na wydobywanie kopalin / Aleksander Lipiński. // W: Wybrane problemy prawa ochrony środowiska : rola sądów : prawo wodne. - Warszawa : Wydawnictwo Prawa Ochrony Środowiska, 2007. - S. 79-94 2007

 • Najnowsze zmiany prawa geologicznego i górniczego / Aleksander Lipiński. // Prz. Ustawod. Gosp. - 2006, nr 1, s. 2-9 2006

 • Utworzenie obszaru Natura 2000 jako problem konstytucyjny / Aleksander Lipiński. // W: Prawo i polityka w ochronie środowiska : studia z okazji 40-lecia pracy naukowej Jerzego Sommera. - Wrocław : Wydawnictwo Prawo Ochrony Środowiska, 2006. - S. 89-96 2006

 • Przesłanki reformy prawa geologicznego i górniczego / Aleksander Lipiński. // Prz. Ustawod. Gosp. - 2006, nr 11, s. 2-8 2006

 • Opłaty za wstęp do parku narodowego / Aleksander Lipiński. // Probl. Ekol. - 2006, nr 3, s. 157-162 2006

 • O komisjach etycznych raz jeszcze / Aleksander Lipiński. // Ochr. Śr., Prawo Polityka. - Nr 2 (2006), s. 32-34 2006

 • Współdziałanie w postępowaniu koncesyjnym prowadzonym na podstawie prawa geologicznego i górniczego / Aleksander Lipiński. // Prz. Ustawod. Gosp. - 2005, nr 1, s. 2-12 2005

 • Prawne podstawy ochrony środowiska / Aleksander Lipiński. - Wyd. 3. - Kraków : Zakamycze, 2005. 2005

 • Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć, dla których prawo geologiczne i górnicze wymaga uzyskania koncesji / Aleksander Lipiński. // Probl. Ekol. - 2005, nr 1, s. 10-16 2005

 • O potrzebie reformy mechanizmów powstawania uprawnień górniczych / Aleksander Lipiński. // W: Rozprawy prawnicze : księga pamiątkowa profesora Maksymiliana Pazdana. - Kraków : "Zakamycze", 2005. - S. 1097-1112 2005

 • Kompendium prawa cywilnego : część ogólna i prawo rzeczowe / Aleksander Lipiński. - Kraków : "Zakamycze", 2004. 2004

 • W sprawie prawnego charakteru koncesji / Aleksander Lipiński. // Państ. Prawo. - 2004, z. 6, s. 99-100 2004

 • Przedsiębiorca, czyli kto? / Aleksander Lipiński. // Prz. Ustawod. Gosp. - 2004, nr 6, s. 41 2004

 • Prawne uwarunkowania lokalizacji niektórych inwestycji drogowych / Aleksander Lipiński. // W: Księga Pamiątkowa Profesora Ryszarda Paczuskiego. - Toruń : "Dom Organizatora", 2004. - S. 191-213 2004

 • Prawne podstawy ochrony środowiska / Aleksander Lipiński. - Wyd. 2, stan prawny na dzień 1 grudnia 2003 r. - Kraków : Zakamycze, 2004. 2004

 • Konstytucyjność nowego prawa ochrony środowiska / Aleksander Lipiński. // W: Prawo do dobrej administracji : materiały ze Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, Warszawa-Dębe 23-25 września 2002 r. - Warszawa : Uniw. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2003. - S. 198-195 2003

 • Wprowadzenie do prawa geologicznego i górniczego / Aleksander Lipiński ; Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu. - Bytom : "Triada", 2003. 2003

 • Ustawa Prawo geologiczne i górnicze / Aleksander Lipiński, Ryszard Mikosz. - Wyd. 2 zm., stan prawny na dzień 30 maja 2003 r. - Warszawa : Dom Wydaw. ABC, 2003. 2003

 • Prawne środki ochrony środowiska przed tzw. niską emisją : powietrze pod lupą Temidy / Aleksander Lipiński. // Ekoprofit (Katow.). - 2003, nr 1, s. 41-47 2003

 • Opłaty oraz administracyjne kary pieniężne jako prawno-ekonomiczne instrumenty ochrony środowiska / Aleksander Lipiński. - Katowice : "Infomax", 2003. 2003

 • Nowelizacja prawa ochrony środowiska : (ustawa z dnia 23 listopada 2002 r.) / Aleksander Lipiński. // Probl. Ekol. - 2003, nr 5, s. 198-202 2003

 • Glosa do wyroku N[aczelnego] S[ądu] A[dministracyjnego] z 11 XII 2001 r. : II SA/Ka 698/00 : [dot. zaburzenia stosunków wodnych wskutek górniczej eksploatacji podziemia] / Aleksander Lipiński. // Ochr. Śr., Prawo Polityka. - Nr 3 (2002), s. 52-57 2002

 • Prawne zasady postępowania z odpadami / Aleksander Lipiński. - Katowice : "InfoMax", 2002. 2002

 • Prawne środki ochrony powietrza przed niską emisją / Aleksander Lipiński. // Ekoprofit (Katow.). - 2002, nr 3, s. 21-25 2002

 • Prawne podstawy ochrony środowiska / Aleksander Lipiński. - Stan prawny na dzień 1 stycznia 2002 r. - Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2002. 2002

 • Prawne podstawy gospodarki wodno-ściekowej / Aleksander Lipiński. - Katowice : Pol. Izba Ekol., 2002. 2002

 • Podstawowe zasady prawa ochrony środowiska / Aleksander Lipiński, Grzegorz Dobrowolski. - Katowice : Polska Izba Ekologii, 2002. 2002

 • [Ochrona środowiska - recenzja] / Aleksander Lipiński. - Wyd. 3. // Państ. Prawo. - 2002, nr 6, s. 85-87 2002

 • Niektóre zadania starosty w zakresie uregulowanym przez znowelizowane prawo geologiczne i górnicze / Aleksander Lipiński. // Ochr. Śr., Prawo Polityka. - 2002, nr 2, s. 42-52 2002

 • Czy burmistrz miał rację : dostęp do informacji o środowisku / Aleksander Lipiński. // Rzeczpospolita. - 2001, nr 69, s. C3 2001

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska : komentarz / red. nauk. Jerzy Jendrośka ; [aut.] Aleksander Lipiński [et.al.]. - Stan prawny na dzień 1 października 2001 r. - Wrocław : Centrum Prawa Ekologicznego, 2001. 2001

 • Sytuacja prawna gminy górniczej / Aleksander Lipiński. // Prz. Ustawod. Gosp. - 2001, nr 10, s. 16-22 2001

 • Elementy prawa ochrony środowiska / Aleksander Lipiński. - Wyd. 2 rozsz., stan prawny na dzień 15 maja 2001 r. - Kraków : Zakamycze, 2001. 2001

 • [Racjonalność ekologiczna w prawie i polityce - recenzja] / Aleksander Lipiński. // Państ. Prawo. - 2001, z. 3, s. 93-94 2001

 • Prawo powszechnego dostępu do informacji o środowisku / Aleksander Lipiński. // Państ. Prawo. - 2001, z. 9, s. 67-78 2001

 • Prawo do powszechnego dostępu do informacji o środowisku / Aleksander Lipiński. // Państ. Prawo. - 2001, z. 9, s. 67-78 2001

 • Powszechne prawo dostępu do informacji o środowisku / Aleksander Lipiński. // Państ. Prawo. - 2001, z. 9, s. 67-78 2001

 • Podstawy prawa ochrony środowiska / Aleksander Lipiński. // Probl. Ekol. - 2001, nr 1, s. 10-17 2001

 • Nowy model opłat eksploatacyjnych w prawie geologicznym i górniczym : (uwagi de lege ferenda) / Aleksander Lipiński. // W: Księga jublileuszowa Profesora Marka Mazurkiewicza : studia z dziedziny prawa finansowego, prawa konstytucyjnego i ochrony środowiska. - Wrocław : UNIMEX, 2001. - S. 382-391 2001

 • Niektóre problemy prawnej restrukturyzacji finansowej zobowiązań górnictwa węgla kamiennego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska / Aleksander Lipiński. // Probl. Ekol. - 2000, nr 4, s. 136-141 2000

 • Niektóre problemy prawne restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw górnictwa węgla kamiennego / Aleksander Lipiński. // W: Rozprawy prawnicze. - Katowice : UŚl., 2000. - S. 225-245 2000

 • Błędnie, coraz błędniej : legislacja / Aleksander Lipiński. // Rzeczpospolita. - 2000, nr 300, s. C2 2000

 • Za dziury w ziemi : opłata eksploatacyjna : stawka procentowa czy kwotowa / Aleksander Lipiński. // Rzeczpospolita. - 2000, nr 150, s. C4 2000

 • Elementy prawa ochrony środowiska / Aleksander Lipiński. - Stan prawny na dzień 15 kwietnia 2000 r. - Kraków : Zakamycze, 2000. 2000

 • Prawo do informacji geologicznej : (uwagi de lege lata i de lege ferenda) / Aleksander Lipiński, Ryszard Mikosz. // Prz. Ustawod. Gosp. - 2000, nr 11, s. 2-10 2000

 • Prawnoekologiczne uwarunkowania geologii i górnictwa : z uwzględnieniem obszarów wymagających szczególnych zabiegów ochronnych / Antoni Agopszowicz, Grzegorz Dobrowolski, Aleksander Lipiński, Ryszard Mikosz, Hanna Walczak-Zaremba. - Kraków : "Zakamycze", 2000. 2000

 • Dekompozycja prawa ochrony środowiska / Aleksander Lipiński. // Probl. Ekol. - 2000, nr 2, s. 47-54 2000

 • "Ograniczenia" własności w procesie gospodarowania wybranymi elementami środowiska : tzw. geologiczne zasoby środowiska, grunty rolne i leśne oraz lasy / Aleksander Lipiński. // W: Ochrona środowiska a prawo własności. - Wrocław : Wydawnictwo Prawo Ochrony Środowiska, 2000. - S. 89-126 2000

 • [Instrumenty administracyjnoprawnej ochrony środowiska w RFN - ze szczególnym uwzględnieniem ochrony wód - recenzja] / Aleksander Lipiński. // Państ. Prawo. - 1999, nr 7, s. 97-99 1999

 • Starosta jako organ koncesyjny w znowelizowanym prawie geologicznym i górniczym / Aleksander Lipiński. // Ochr. Śr., Prawo Polityka. - 1999, nr 1, s. 15-31 1999

 • Prawo geologiczne i górnicze w świetle wymagań konstytucyjnych / Aleksander Lipiński. // Ochr. Śr., Prawo Polityka. - 1999, nr 4, s. 14-27 1999

 • Opłata eksploatacyjna w prawie geologicznym i górniczym / Aleksander Lipiński. // Prz. Ustawod. Gosp. - 1999, nr 11, s. 13-20 1999

 • Niektóre problemy nowego prawa energetycznego / Aleksander Lipiński. // Prz. Ustawod. Gosp. - 1998, nr 5, s. 2-9 1998

 • Likwidacja zakładu górniczego / Aleksander Lipiński. // Prz. Geol. - 1998, nr 7, s. 576-578 1998

 • Kwalifikacje w ruchu zakładu górniczego / Aleksander Lipiński. // Prz. Geol. - 1998, nr 3, s. 222-225 1998

 • Co począć z ustalonymi rygorami : parki krajobrazowe, czyli pomieszanie z poplątaniem / Aleksander Lipiński. // Rzeczpospolita. - 1998, nr 23, s. 14 1998

 • Glosa do wyroku N[aczelnego] S[ądu] A[dministracyjnego] z 1 X 1997 r. : IV SA 1088/97 / Aleksander Lipiński. // Orzecz. Sądów Pol. - 1998, z. 9, s. 447-449 1998

 • Wadliwie i bez wyobraźni : ustawy o odpadach oraz ochronie śwrodowiska / Aleksander Lipiński. // Rzeczpospolita. - 1998, nr 17, s. 13 1998

 • [Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z komentarzem - recenzja] / Aleksander Lipiński. - Wyd. 2, rozsz. i uaktualnione, stan prawny na dzień 1 stycznia 1998 r. // Probl. Ekol. - 1998, nr 5, s. 176-177 1998

 • Ruch zakładu górniczego. Cz. 2 / Aleksander Lipiński. // Prz. Geol. - 1998, nr 5, s. 398-400 1998

 • Ruch zakładu górniczego. Cz. 1 / Aleksander Lipiński. // Prz. Geol. - 1998, nr 3, s. 225-228 1998

 • Ratownictwo górnicze / Aleksander Lipiński. // Prz. Geol. - 1998, nr 7, s. 574-576 1998

 • Prawo ochrony środowiska : zbiór przepisów / Aleksander Lipiński, Grzegorz Dobrowolski. - Według stanu prawnego na dzień 30 kwietnia 1998 r. - Wrocław : Wydaw. Prawo Ochrony Środowiska, 1998. 1998

 • [Prawo energetyczne - recenzja] / Aleksander Lipiński. // Prz. Ustawod. Gosp. - 1998, nr 10, s. 23-24 1998

 • Dokumentacja mierniczo-geologiczna i ewidencja zasobów / Aleksander Lipiński. // Prz. Geol. - 1998, nr 5, s. 400-402 1998

 • Podziemne wyrobisko górnicze a podatek od nieruchomości : [glosa do wyroku NSA z dn. 6.11.1996 r., sygn. akt SA/Ka 1913/95] / Aleksander Lipiński. // Glosa. - 1998, nr 8, s. 18-21 1998

 • Opodatkowanie podziemnych wyrobisk górniczych / Aleksander Lipiński. // Wspólnota (Warsz.). - 1998, nr 33, s. 20-21 1998

 • Odpady i ich klasyfikacja. Cz. 1 / Aleksander Lipiński. // Ekopartner. - 1998, nr 6, s. 8-9 1998

 • Nowości w prawie geologicznym i górniczym / Aleksander Lipiński. // Prz. Ustawod. Gosp. - 1998, nr 2, s. 15-20 1998

 • Glosa do wyroku N[aczelnego] S[ądu] A[dministracyjnego] z 11 X 1996 r. : II SA 2120-2121/95 / Aleksander Lipiński. // Orzecz. Sądów Pol. - 1997, z. 7/8, s. 377-378 1997

 • Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 29 II 1996 r., III CZP 15/96 / Aleksander Lipiński. // Orzecz. Sądów Pol. - 1997, z. 7/8, s. 385 1997

 • Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 25 IX 1996 r. : III CZP 48/96 / Aleksander Lipiński. // Orzecz. Sądów Pol. - 1997, z. 9, s. 455 1997

 • Zakład górniczy i jego budowa / Aleksander Lipiński. // Prz. Geol. - 1997, nr 6, s. 566-569 1997

 • Z problematyki zadań własnych gminy związanych z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie gospodarki wodnej / Aleksander Lipiński. // Samorz. Teryt. - 1997, nr 5, s. 14-25 1997

 • Glosa do postanowienia N[aczelnego] S[ądu] A[dministracyjnego] z 1 IV 1996 r. : IV SA 1372/95 / Aleksander Lipiński. // Orzecz. Sądów Pol. - 1997, z. 3, s. 133-135 1997

 • Wydobywanie kopalin w celu usuwania skutków powodzi : z wyłączeniem prawa geologicznego i górniczego / Aleksander Lipiński. // Samorz. Teryt. - 1997, nr 12, s. 44-52 1997

 • Projekt zagospodarowania złoża / Aleksander Lipiński. // Prz. Geol. - 1997, nr 1, s. 89-91 1997

 • Projekt wymaga przemyśleń : ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska / Aleksander Lipiński. // Rzeczpospolita. - 1997, nr 102, s. 17 1997

 • Prawne uwarunkowania : restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego / Aleksander Lipiński. // Rzeczpospolita. - 1997, nr 115, s. 18 1997

 • Dlaczego nie ma zakazów? : niska emisja przed sądem / Aleksander Lipiński. // Ekoprofit (Katow.). - 1997, nr 1, s. 21-25 1997

 • Plan ruchu zakładu górniczego / Aleksander Lipiński. // Prz. Geol. - 1997, nr 7, s. 676-678 1997

 • Kwalifikacje do wykonywania prac geologicznych / Aleksander Lipiński. // Prz. Geol. - 1996, nr 2, s. 142-145 1996

 • Cywilnoprawne problemy geologii i górnictwa / Aleksander Lipiński. // Kwart. Prawa Pryw. - 1996, z. 4, s. 651-692 1996

 • Zadania gmin w ochronie środowiska przed odpadami w świetle projektu ustawy o odpadach / Aleksander Lipiński. // Samorz. Teryt. - 1996, nr 11/71, s. 51-56 1996

 • Wykonywanie prac geologicznych / Aleksander Lipiński. // Prz. Geol. - 1996, nr 2, s. 147-150 1996

 • W sprawie pozycji prawnej samorządu terytorialnego w nowym prawie geologicznym i górniczym. Cz. 2 / Aleksander Lipiński. // Ochr. Śr., Prawo Polityka. - 1996, nr 1, s. 11-20 1996

 • Użytkowanie górnicze / Aleksander Lipiński. - Kraków : IPSiIZ, 1996. 1996

 • Upadłość przedsiębiorcy / Aleksander Lipiński. // Prz. Ustawod. Gosp. - 1996, nr 9, s. 9-12 1996

 • Przepisy o prawie górniczym nie dają odpowiedzi : Skarb Państwa, czyli kto / Aleksander Lipiński. // Rzeczpospolita. - 1996, nr 14, s. 18 1996

 • Projektowanie prac geologicznych / Aleksander Lipiński. // Prz. Geol. - 1996, nr 2, s. 145-146 1996

 • Prawo geologiczne i górnicze : (skrypt dla studentów IV roku prawa) / Aleksander Lipiński. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1996. 1996

 • Dokumentowanie wyników badań geologicznych / Aleksander Lipiński. // Prz. Geol. - 1996, nr 4, s. 545-552 1996

 • Prawny reżim informacji geologicznych / Aleksander Lipiński. // Prz. Geol. - 1996, nr 7, s. 667-670 1996

 • Plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego (obszaru funkcjonalnego) / Aleksander Lipiński. // Prz. Geol. - 1996, nr 11, s. 1111-1114 1996

 • Nowe instytucje prawa : na marginesie projektu ustawy o odpadach / Aleksander Lipiński. // Ekoprofit (Katow.). - 1996, nr 1, s. 16-18 1996

 • Nienależne opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian / Aleksander Lipiński. // Ochr. Śr., Prawo Polityka. - 1996, nr 4, s. 2-9 1996

 • Czy rzeczywiście "brak przy wpisie spółki z o.o." : -polemika z artykułem Andrzeja Kocha - PPH 1996 r., nr 4 / Aleksander Lipiński. // Prz. Prawa Handl. - 1996, nr 7, s. 30-31 1996

 • Niektóre problemy prawne bezzbiornikowego magazynowania cieczy i gazów oraz składowania odpadów we wnętrzu ziemi / Aleksander Lipiński. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Gór. - Z. 16/17 (1995), s. 61-80 1995

 • Koncesje w prawie geologicznym i górniczym. Cz. 2 / Aleksander Lipiński. // Prz. Geol. - 1995, nr 11, s. 912-915 1995

 • Koncesje w prawie geologicznym i górniczym. Cz. 1 / Aleksander Lipiński. // Prz. Geol. - 1995, nr 10, s. 834-837 1995

 • Komentarz do ustawy prawo geologiczne i górnicze / Aleksander Lipiński, Ryszard Mikosz. - Warszawa : "ABC", 1995. 1995

 • Instrumenty ochrony środowiska w nowym prawie geologicznym i górniczym / Aleksander Lipiński, Ryszard Mikosz. - Katowice : Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, 1995. 1995

 • Z problematyki koncesji w nowym prawie geologicznym i górniczym / Aleksander Lipiński. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Gór. - Z. 16/17 (1995), s. 163-178 1995

 • Przegląd orzecznictwa w sprawach o szkody górnicze za lata 1991-1992 / Aleksander Lipiński. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Gór. - Z. 16/17 (1995), s. 134-160 1995

 • Problemy Prawne Górnictwa / red. Aleksander Lipiński. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1995. 1995

 • Prawo geologiczne i górnicze : zbiór przepisów wykonawczych / Aleksander Lipiński. - Stan prawny na dzień 1.07.1995 r. - Warszawa : Dom Wydawn. ABC, 1995. 1995

 • Legislacyjne problemy użytkowania administracyjnego / Aleksander Lipiński. // W: Rozprawy z polskiego i europejskiego prawa prywatnego. - Kraków : Secesja, 1994. - S. 203-216 1994

 • Glosa do wyroku N[aczelnego] S[ądu] A[dministracyjnego], OZ Katowice z 21 XI 1991 r. : SA/Ka 790/91 : [dot. wznoszenia obiektów budowlanych w obrębie terenu górniczego; wykładni art. 66 prawa górniczego] / Aleksander Lipiński. // Orzecz. Sądów Pol. - 1994, z. 2, s. 56-59 1994

 • Glosa do wyroku N[aczelnego] S[ądu] A[dministracyjnego], OZ Katowice z 13 II 1991 r. : SA/Ka 767/90 : [dot. wznoszenia obiektów budowlanych w obrębie terenu górniczego; wykładni art. 66 prawa górniczego] / Aleksander Lipiński. // Orzecz. Sądów Pol. - 1994, z. 2, s. 56-59 1994

 • Glosa do wyroku N[aczelnego] S[ądu] A[dministracyjnego], OZ Katowice z 12 III 1991 r. : SA/Ka 78/91 : [dot. wznoszenia obiektów budowlanych w obrębie terenu górniczego; wykładni art. 66 prawa górniczego] / Aleksander Lipiński. // Orzecz. Sądów Pol. - 1994, z. 2, s. 56-59 1994

 • Z problematyki ochrony środowiska / Aleksander Lipiński. // Bezp. Pr. Ochr. Śr. Gór. - Wyd. Spec. 1994, s. 10-16 1994

 • Glosa do orz. TK z 24 VIII 1993 r. : U 1/93 : [dot. zgodności rozporządzenia RM z 21 XII 1991 r. w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych [...] z prawem wodnym] / Aleksander Lipiński. // Prz. Sąd. - 1994, nr 4, s. 95-104 1994

 • Ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska - po nowelizacji / Aleksander Lipiński. // Państ. Prawo. - 1994, z. 2, s. 38-45 1994

 • [Environmental liabilities and regulations in Europe - recenzja] / Aleksander Lipiński. // Państ. Prawo. - 1994, z. 4, s. 101-103 1994

 • Przedmiot i zakres prawa geologicznego i górniczego / Aleksander Lipiński. // Prz. Geol. - 1994, nr 12, s. 1120-1123 1994

 • Dotychczasowe koncesje geologiczne i górnicze w świetle wymagań nowego prawa geologicznego i górniczego / Aleksander Lipiński. // Prz. Ustawod. Gosp. - 1994, nr 9, s. 2-9 1994

 • Podstawowe założenia nowego prawa geologicznego i górniczego / Aleksander Lipiński. // Prz. Geol. - 1994, nr 6, s. 487-490 1994

 • Nowe prawo geologiczne i górnicze / Aleksander Lipiński. // Państ. Prawo. - 1994, z. 5, s. 29-35 1994

 • Niektóre zadania samorządu terytorialnego w nowym prawie geologicznym i górniczym / Aleksander Lipiński. // W: Szanse i zagrożenia rozwoju samorządu terytorialnego. - Katowice : Sejmik Samorządowy Województwa Katowickiego, 1994. - S. 169-176 1994

 • Niektóre problemy reformy prawa ochrony środowiska / Aleksander Lipiński. // W: Rozważania o państwie i prawie. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1993. - S.107-115 1993

 • Niektóre problemy ochrony środowiska przed odpadami / Aleksander Lipiński. // Prz. Ustawod. Gosp. - 1993, nr 11, s. 15-21 1993

 • Jeszcze o opłacie eksploatacyjnej / Aleksander Lipiński. // Wspólnota (Warsz.). - 1993, nr 15, s. 16 1993

 • Gmina a ochrona środowiska : De lege lata-de lege ferenda / Aleksander Lipiński. // Samorz. Teryt. - 1993, nr 5, s. 49-56 1993

 • Glosa do wyroku N[aczelnego] S[ądu] A[dministracyjnego] z 18 VIII 1992 r. : SA-P-524/92 / Aleksander Lipiński. // Prz. Prawa Handl. - 1993, nr 14, s. 24-28 1993

 • The transition of mineral legislation and policies in Poland / Aleksander Lipiński. // J. Energy Nat. Resour. Law. - 1993, no. 1, s. 17-26 1993

 • Proekologiczne funkcje koncesji górniczych / Aleksander Lipiński. // Bezp. Pr. Ochr. Śr. Gór. - 1994, nr 2, s. 10-14 1993

 • Prawo ochrony środowiska : zbiór przepisów / oprac. Aleksander Lipiński. - Według stanu prawnego na dzień 30 czerwca 1993 r. - Wrocław : Wydaw. Prawo Ochrony Środowiska, 1993. 1993

 • Podstawowe instytucje prawa geologicznego : koncesje na poszukiwanie (rozpoznawanie) złóż kopalin / Aleksander Lipiński. // Prz. Geol. - 1993, nr 4, s. 232-235 1993

 • Opłaty w prawie geologicznym i górniczym / [Aleksander Lipiński]. // W: Opłaty i kary pieniężne w ochronie środowiska : komentarz. - Wrocław : Wydaw. Prawo Ochrony Środowiska, 1993. - S. 242-258 1993

 • Opłaty i kary pieniężne w ochronie środowiska : komentarz / pod red. Jerzego Sommera ; [aut.] Elżbieta Kaleta-Jagiełło, Wojciech Radecki, Jerzy Sommer, Jerzy Rotko, Aleksander Lipiński. - Wrocław : Wydawnictwo Prawo Ochrony Środowiska, 1993. 1993

 • Koncesje w prawie geologicznym i górniczym / Aleksander Lipiński. // Prz. Ustawod. Gosp. - 1992, nr 10-12, s. 166-172 1992

 • Ustawa z dnia 9 III 1991 r. o zmianie prawa geologicznego / Aleksander Lipiński. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Gór. - Z. 15 (1992), s. 36-69 1992

 • "Stare" koncesje geologiczne i górnicze / Aleksander Lipiński. // Prz. Ustawod. Gosp. - 1992, nr 5/6, s. 98-103 1992

 • Przegląd orzecznictwa w sprawach o szkody górnicze za rok 1990 / Aleksander Lipiński. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Gór. - Z. 15 (1992), s. 107-139 1992

 • Problemy Prawne Górnictwa / red. Aleksander Lipiński. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1992. 1992

 • Prawo obszarów szczególnego zagrożenia ekologicznego / Aleksander Lipiński. // W: Rozprawy z prawa cywilnego i ochrony środowiska : ofiarowane profesorowi Antoniemu Agopszowiczowi. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1992. - S. 137-151 1992

 • Podstawowe instytucje prawa geologicznego : zakres i podstawowe pojęcia ustawy / Aleksander Lipiński. // Prz. Geol. - 1992, nr 4, s. 264-267 1992

 • Podejmowanie przez spółki z udziałem zagranicznym działalności gospodarczej w zakresie górnictwa / Aleksander Lipiński. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Hand. Zagr. - T. 16 (1992), s. 79-90 1992

 • Opłata eksploatacyjna w prawie górniczym / Aleksander Lipiński. // Samorz. Teryt. - 1992, nr 3, s. 17-26 1992

 • Nowelizacja ustawodawstwa geologiczno-górniczego a samorząd terytorialny / Aleksander Lipiński. // Samorz. Teryt. - 1992, nr 1/2, s. 25-33 1992

 • Instrumenty prawne ochrony złóż kopalin / Aleksander Lipiński. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Gór. - Z. 14 (1991), s. 149-180 1991

 • Zarys systemu prawnego górnictwa : (podręcznik przeznaczony dla studentów IV roku prawa studiów dziennych i zaocznych) / Antoni Agopszowicz, Aleksander Lipiński. - Wyd. 5 popr. i uzup. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1991. 1991

 • Szkody górnicze w mieniu komunalnym / Aleksander Lipiński. // Samorz. Teryt. - 1991, nr 3, s. 32-38 1991

 • Przegląd orzecznictwa w sprawach o szkody górnicze za rok 1989 / Aleksander Lipiński. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Gór. - Z. 14 (1991), s. 230-261 1991

 • Przegląd orzecznictwa w sprawach o szkody górnicze za rok 1988 / Aleksander Lipiński. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Gór. - Z. 14 (1991), s. 196-229 1991

 • Prawo wydobywania kopalin w znowelizowanym prawie górniczym / Aleksander Lipiński. // Państ. Prawo. - 1991, z. 11, s. 46-53 1991

 • Nowelizacja prawa geologicznego i górniczego / Aleksander Lipiński, Ryszard Mikosz. // Prz. Ustawod. Gosp. - 1991, nr 3, s. 8-13 1991

 • Węzłowe problemy prawnej regulacji gospodarowania wnętrzem ziemi : (uwagi de lege ferenda) / Aleksander Lipiński, Ryszard Mikosz. // Państ. Prawo. - 1990, z. 2, s. 94-101 1990

 • Przemiany ustawodawstwa geologicznego w PRL / Aleksander Lipiński. // Prz. Geol. - 1990, nr 3, s. 107-111 1990

 • Przegląd orzecznictwa w sprawach o szkody górnicze za rok 1987 / Aleksander Lipiński. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Gór. - Z. 13 (1990), s. 114-147 1990

 • Przegląd orzecznictwa w sprawach o szkody górnicze za rok 1986 / Aleksander Lipiński. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Gór. - Z. 12 (1990), s. 93-130 1990

 • Prawna ochrona środowiska w związku z poszukiwaniem kopalin / Antoni Agopszowicz, Teresa Kurowska, Aleksander Lipiński, Ryszard Mikosz. - Warszawa : Wydaw. SGGW-AR, 1990. 1990

 • Odpowiedzialność za szkody górnicze : (w związku z reformą prawa górniczego) / Aleksander Lipiński, Ryszard Mikosz. // Nowe Prawo. - 1990, nr 4-6, s. 44-62 1990

 • [Ochrona prawna środowiska naturalnego Morza Bałtyckiego - recenzja] / Aleksander Lipiński. // Państ. Prawo. - 1990, z. 8, s. 98-99 1990

 • "Nowe" zasady ustalania odszkodowań z tytułu szkód górniczych w gruntach rolnych / Aleksander Lipiński. // Prz. Ustawod. Gosp. - 1990, nr 5/6, s. 69-72 1990

 • Przegląd orzecznictwa w sprawach o szkody górnicze za rok 1985 / Aleksander Lipiński. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Gór. - Z. 11 (1987), s. 84-114 1987

 • Analiza i ocena stanu prawnego obowiązującego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie / Ryszard Mikosz, Aleksander Lipiński. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Gór. - Z. 8 (1986), s. 9-38 1986

 • Górnictwo szelfowe w świetle prawa polskiego / Aleksander Lipiński. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1985. 1985

 • [Prawo górnicze - recenzja] / Aleksander Lipiński. - Wyd. 3 zaktual., wg stanu prawnego w dniu 1 lutego 1980 r. // Nowe Prawo. - 1984, nr 1, s. 127-134 1984

 • Uwagi do reformy przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie / Bolesław M. Ćwiertniak, Aleksander Lipiński, Ryszard Mikosz. // Bezp. Pr. Gór. - 1983, nr 2, s. 33-36 1983

 • Rozwój ustawodawstwa górniczego w Polsce w latach 1918-1939 / Aleksander Lipiński, Ryszard Mikosz. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Gór. - Z. 6 (1983), s. 83-105 1983

 • Przegląd orzecznictwa w sprawach o szkody górnicze za rok 1980 / Aleksander Lipiński. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Gór. - Z. 6 (1983), s. 106-130 1983

 • Przegląd orzecznictwa w sprawach o szkody górnicze za rok 1979 / Aleksander Lipiński. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Gór. - Z. 5 (1982) , s. 115-131 1982

 • Nowe prawo górnicze Republiki Federalnej Niemiec / Aleksander Lipiński. // Prz. Ustawod. Gosp. - 1982, nr 4/5, s. 98-101 1982

 • Zakres stosowania prawa górniczego do polskiego szelfu kontynentalnego / Aleksander Lipiński. // Pr. Nauk. UŚl., Geologia. - T. 5 (1980), s. 46-62 1980

 • [Prawo administracyjne Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - recenzja] / Aleksander Lipiński. // Prawo Życie. - 1980, nr 11, s. 5 1980

 • Z problematyki prawnej ochrony terenów górniczych / Aleksander Lipiński. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Gór. - Z. 3 (1979), s. 22-39 1979

 • Uprawnienie do wydobywania kopalin / Aleksander Lipiński. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Gór. - Z. 3 (1979), s. 107-130 1979

 • Prawo górnicze : zbiór przepisów wykonawczych i związkowych / oprac. Aleksander Lipiński. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1979. 1979

 • Górnictwo szelfowe / Aleksander Lipiński. // Prz. Ustawod. Gosp. - 1978, nr 10, s. 285-290 1978

 • Własność złóż kopalin / Aleksander Lipiński. // Stud. Cywilis. - T. 28 (1977), s. 175-200 1977

 • Eksploatacja surowców mineralnych polskiego szelfu kontynentalnego : zagadnienia prawne / Aleksander Lipiński. // Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Gór. - Z. 1 (1977), s. 32-57 1977

 • Na marginesie książki G. S. Baszmakowa Prawo polzowania niedrami w SSSR, Moskwa, 1974 / Aleksander Lipiński. // Ruch Praw. Ekon. Socjol. - 1976, z. 3, s. 294-297 1976

 • Prawo górnicze : zbiór przepisów według stanu prawnego na dzień 1 lutego 1975 roku / oprac. Aleksander Lipiński. - Katowice : UŚl, 1975. 1975

 • Przedsiębiorstwo górnicze / Aleksander Lipiński. // Pr. Nauk. UŚl., Pr. Praw. - T. 5 (1974), s. 137-152 1974

 • Płatność odszkodowań z tytułu szkód górniczych / Aleksander Lipiński. // Prz. Ustawod. Gosp. - 1974, nr 10, s. 347-350 1974

 • Z problematyki prawnej zagospodarowania obszarów górniczych / Aleksander Lipiński. // Stud. Prawn. - 1973, z. 35, s. 207-224 1973

 • Kopaliny poddane prawu górniczemu / Aleksander Lipiński. // Prz. Ustawod. Gosp. - 1972, z. 3, s. 87-89 1972

 • Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 3 X 1968 r. : II CZ 172/68 / Aleksander Lipiński. // Orzecz. Sądów Pol. Komis. Arbitrażowych. - 1971, z. 1, s. 4-6 1971

 • Planowanie przestrzenne w górnictwie : zagadnienia wybrane / Aleksander Lipiński. // Pr. Nauk. UŚl., Pr. Praw. - T. 2 (1971), s. 115-142 1971