Zmiana rozmiaru tekstu:

dr Michał Barański

Katedra Prawa Pracy i Polityki Socjalnej

 

Stanowisko          
adiunkt
Pokój 3.31
Telefon 32 3591547
Wewnętrzny 1547
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury w semestrze letnim: wtorek, godz. 18.30-20.00

 

Bibliografia

 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 11 stycznia 2017 r. I PK 25/16 / Michał Barański. // Orzecz. Sądów Pol. - 2018, z. 3, s. 89-95 2018

 • Prawo pracy : last minute / Michał Barański, Urszula Torbus. - Stan prawny 1 marca 2018 r. - Bielsko-Biała : Od.Nowa , 2018. 2018

 • Informacja w ujęciu prawnym przez pryzmat zagadnień terminologicznych / Michał Barański. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017. 2017

 • Informacja jako przedmiot zobowiązania umownego / Michał Barański. // Stud. Iurid. - T. 72 (2017), s. 41-69 2017

 • Earth observation & navigation : law and technology / (eds.) Marlena Jankowska, Mirosław Pawełczyk; [aut.:] George Cho, Sławomir Augustyn, Mirosław Pawełczyk, Sanatan Kulshrestha, Piotr Homola, Mohd Shoab, Kamal Jain, Marlena Jankowska, Ralph Thiele, Thomas Liebig, Damian M. Bielecki, Krzysztof Bruniecki, Marek Ogryzek, Michał Barański, Maciej Giermak, Anuj Tiwari, Surendra Kr. Sharma, Ewa Solankowska-Ratajczak. - Warszawa : Wydawnictwo Ius Publicum, 2017. 2017

 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych : komentarz / red. Piotr Ślęzak ; aut.: Michał Barański, Katarzyna Grzybczyk, Marlena Jankowska, Ireneusz Matusiak, Marcin Ożóg, Piotr Ślęzak, Jarosław Zagrodnik, Mariusz Załucki. - Stan prawny: 1.9.2017 r. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2017. 2017

 • Przetwarzanie danych osobowych w kontekście zatrudnienia pracowniczego : uwagi de lege ferenda / Michał Barański, Maciej Giermak. // Państ. Prawo. - 2017, z. 10, s. 90-99 2017

 • Podstawy nawiązania stosunków pracy na statkach wodnych / Michał Barański. // Monit. Prawa Pr. - 2017, nr 10, s. 515-518 2017

 • Obowiązki oraz odpowiedzialność kontraktowa stron umowy o pośrednictwo zwykłe / Michał Barański. // W: Prawo prywatne wobec wyzwań współczesności : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Ogiegle. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. - S. 1-16 2017

 • Umowa o pośrednictwo zwykłe w wybranych systemach prawnych / Michał Barański. // Transform. Prawa Prywat. - 2016, nr 1, s. 5-25 2016

 • Obowiązki informacyjne osoby ubiegającej się o zatrudnienie pracownicze / Michał Barański. // Pr. Zabezp. Społ. - 2016, nr 4, s. 25-30 2016

 • Brokerstwo informacji w wybranych systemach prawnych / Michał Barański. // W: Infobrokerstwo : idee, koncepcje, rozwiązania praktyczne. - Gdańsk : Ateneum - Szkoła Wyższa, 2015. - S. 259-273 2015

 • Odróżnienie usług infobrokerskich od detektywistycznych / Michał Barański. // W: Infobrokerstwo : idee, koncepcje, rozwiązania praktyczne. - Gdańsk : Ateneum - Szkoła Wyższa, 2015. - S. 369-371 2015

 • Implementation and enforcement of UE labour law in the visegrad countries / Viktor Krizan, Helena Barancova, Michał Barański, Kinga Czyżycka, Ivica Hodalova, Sara Hungler, Agnieszka Huras, Błażej Mądrzycki, Patrik Matyasek, Beata Eva Nasca, Andrea Olsovska, Magdalena Stryja, Eva Simeckova. - Olomouc : Palacky University, 2014. 2014

 • Adapting the Polish labour law to the EU law in the subject of working time / Michał Barański. // W: Implementation and enforcement of EU labour law in the Visegrad countries. - Olomouc : Palacky University, 2014. - S. 203-211 2014

 • Nienazwane umowy o świadczenie pracy na gruncie prawa pracy / Michał Barański. // Rejent. - 2012, nr 11, s. 9-29 2012

 • Umowa o pośrednictwo zwykłe / Michał Barański. // Prz. Ustawod. Gosp. - 2011, nr 4, s. 20-30 2011

 • Konstrukcja prawna umów o pośrednictwo / Michał Barański. // Rejent. - 2010, nr 9, s. 9-32 2010