Zmiana rozmiaru tekstu:

dr Agata Kozioł

Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego

 

Stanowisko          
adiunkt
Pokój 2.11
Telefon 32 3591616
Wewnętrzny 1616
Email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury

w miesiącu czerwcu: wtorek godz. 16.00.

 

Bibliografia

 • Ku europejskiemu majątkowemu prawu małżeńskiemu bez Polski, czyli o unijnym rozporządzeniu z 24.06.2016 r. w sprawie małżeńskich ustrojów majątkowych. Cz. 2 / Agata Kozioł, Paulina Twardoch. // Rejent. - 2017, nr 1, s. 49-68 2017

 • Ustanowienie użytkowania na udziale w spółce jawnej / Agata Kozioł. // W: Rozprawy z prawa prywatnego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - S. 432-442 2017

 • Ku europejskiemu majątkowemu prawu małżeńskiemu bez Polski, czyli o unijnym rozporządzeniu z 24.06.2016 r. w sprawie małżeńskich ustrojów majątkowych / Cz. 1 Agata Kozioł, Paulina Twardoch. // Rejent. - 2016, nr 12, s. 74-92 2016

 • Sprawozdanie z II Zjazdu Katedr Prawa Prywatnego Międzynarodowego "O stanowieniu, pojmowaniu i stosowaniu norm kolizyjnych europejskiego i krajowego prawa prywatnego międzynarodowego : Katowice, 23-24 października 2015 roku" / Agata Kozioł, Witold Kurowski. // Probl. Prawa Prywat. Międzynar. - T. 18 (2016), s. 99-112 2016

 • Z pogranicza statutu spadkowego i statutu rozwiązania małżeństwa oraz statutu rozwiązania zarejestrowanego związku partnerskiego : uwagi na tle rozporządzenia spadkowego / Agata Kozioł. // W: Nowe europejskie prawo spadkowe. - Stan prawny na 1 czerwca 2015 r. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. - S. 244-262 2015

 • Tiers et biens en Pologne / Paulina Twardoch, Agata Kozioł. // W: Les tiers. - Saint Germaine : Bruylant, 2015. - S. 415-426 2015

 • Prawo prywatne międzynarodowe / red. Maksymilian Pazdan ; aut.: Bogusław Gnela, Katarzyna Grzybczyk, Monika Jagielska, Marcin Kłoda, Agata Kozioł, Piotr Mostowik, Jadwiga Pazdan,Wojciech Popiołek, Paulina Twardoch, Michał Wojewoda, Maciej Zachariasiewicz, Jacek Zrałek. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. 2015

 • Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 24 stycznia 2013 r. : V CSK 549/11 / Agata Kozioł, Jacek Zrałek. // Orzecz. Sądów Pol. - 2014, z. 5, s. 626-632 2014

 • Ochrona osoby trzeciej będącej kontrahentem małżonka w prawie prywatnym międzynarodowym Niemiec i Polski w świetle projektu rozporządzenia UE / Agata Kozioł. // W: Znad granicy, ponad granicami : księga dedykowana profesorowi Dieterowi Martiny. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. - S. 113-132 2014

 • Uwagi do projektu rozporządzenia Rady w sprawie małżeńskich ustrojów majątkowych (2011/0059) (CNS) z dnia 20 grudnia 2012 roku : uwagi dotyczą przepisów o prawie właściwym / Maksymilian Pazdan, Maria-Anna Zachariasiewicz, Agata Kozioł, Witold Kurowski, Paulina Twardoch, Jacek Zrałek. // Probl. Prawa Prywat. Międzynar. - T. 13 (2013), s. 141-164 2013

 • Skuteczność ustroju majątkowego małżeńskiego wobec osoby trzeciej w prawie prywatnym międzynarodowym / Agata Kozioł, Jacek Zrałek. // W: Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. - S. 126-141 2013

 • O nowym unormowaniu holenderskiego prawa prywatnego międzynarodowego / Agata Kozioł. // Probl. Prawa Prywat. Międzynar. - T. 11 (2012), s. 141-153 2012

 • Rzeczy w transporcie : kilka uwag na tle art. 43 ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym / Agata Kozioł. // W: Rozprawy z prawa prywatnego : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Aleksandrowi Oleszce. - Warszawa : Stowarzyszenie Notariuszy RP, 2012. - S. 230-260 2012

 • Burgerlijk Wetboek Boek 10 Internationaal Privaatrecht / tłum. z wersji oryg., ang. i franc. Agata Kozioł. // Probl. Prawa Prywat. Międzynar. - T. 11 (2012), s. 155-161 2012

 • Zaciąganie zobowiązań przez małżonka / Agata Kozioł, Jacek Zrałek. // W: Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań : materiały III Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów (Wrocław, 25-27 września 2008 r.). - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2010. - S. 175-188 2010

 • Substytucja i ekwiwalencja pojęć w prawie prywatnym międzynarodowym : rezolucja przyjęta podczas 73. Sesji Instytutu Prawa Międzynarodowego w dniu 27 października 2007 r. / Katarzyna Sznajder ; [tłum. z fr.] Katarzyna Sznajder, Agata Kozioł ; [tłum. z fr.] Katarzyna Sznajder, Agata Kozioł. // Probl. Prawa Prywat. Międzynar. - T. 4 (2009), s. 183-188 2009

 • Przynależność przedmiotów majątkowych do majątków małżonków / Agata Kozioł, Jacek Zrałek. // Rejent. - 2009, nr 2, s. 106-122 2009

 • II Ogólnopolski Zjazd Cywilistów "Europeizacja Prawa Prywatnego" : sprawozdanie / Agata Kozioł. // Stud. Prawa Prywatnego. - 2007, z. 1, s. 1-14 2007

 • Wspólność majątkowa małżeńska a udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością / Agata Kozioł. // W: Rozprawy z prawa prywatnego, prawa o notariacie i prawa europejskiego : ofiarowane Panu Rejentowi Romualdowi Sztykowi. - Kluczbork : Klucz-Druk Sp. z o.o., [2007]. - S. 173-182 2007

 • La transposition de la directive sur le commerce électronique en droit polonais / Agata Kozioł. // Rev. Lamy Droit Immater. (En ligne). - Nr 7 (2007), s. 21-24 2007

 • Europejskie prawo umów / Agata Kozioł, Jarosław Bełdowski. // Kwart. Prawa Pryw. - 2006, z. 3, s. 847-859 2006

 • System administracji spadku w porządkach prawnych państw kręgu anglosaskiego / Agata Kozioł. // Rejent. - 2006, nr 2, s. 119-132 2006

 • Ustroje majątkowe małżeńskie po nowelizacji KRO. Cz. 2 / Agata Kozioł. // Monit. Praw. - 2005, nr 16, s. 789-793 2005

 • Ustroje majątkowe małżeńskie po nowelizacji KRO. Cz. 1 / Agata Kozioł. // Monit. Praw. - 2005, [nr] 15, s. 740-746 2005

 • Nie wystrarcza wymiana pism, potrzebna umowa : forma umowy arbitrazowej / Agata Kozioł. // Rzeczpospolita. - 2004, nr 206, s. C5 2004

 • Kolizyjnoprawne aspekty sprzedaży konsumenckiej / Agata Kozioł. // Prz. Ustawod. Gosp. - 2004, nr 6, s. 8-11 2004