Zmiana rozmiaru tekstu:

dr Paulina Gwoździewicz-Matan

Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego

 

Stanowisko          
adiunkt
Pokój  2.11
Telefon  32 359 1616
Wewnętrzny  1616
Email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury

 

Bibliografia

  • Umowne modyfikacje odpowiedzialności odszkodowawczej w stosunkach między muzeami / Paulina Gwoździewicz-Matan. // W: Prawo prywatne wobec wyzwań współczesności : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Ogiegle. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. - S. 123-134 2017

  • Ochrona prawna rzeczy ruchomych sprowadzanych na wystawę z zagranicy : nowe rozwiązania w prawie polskim / Paulina Gwoździewicz-Matan. // W: Rozprawy z prawa prywatnego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - S. 1147-1161 2017

  • O stanowieniu, pojmowaniu i stosowaniu norm kolizyjnych europejskiego i krajowego prawa prywatnego międzynarodowego : II Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Prywatnego Międzynarodowego, Katowice 23-24.10.2015 r.) / Paulina Gwoździewicz-Matan. // Państ. Prawo. - 2016, z. 12, s. 115-118 2016

  • Cywilnoprawne skutki wpisu rzeczy do krajowego rejestru utraconych dóbr kultury / Paulina Gwoździewicz-Matan. // Państ. Prawo. - 2016, z. 10, s. 100-114 2016

  • Umowa użyczenia muzealium w prawie prywatnym / Paulina Gwoździewicz-Matan. - Stan prawny na 1 maja 2015 r. - Warszawa : LEX a Wolters Kluwer Business, 2015. 2015

  • [Prawo ochrony zabytków - recenzja] / Paulina Gwoździewicz-Matan. // Ochr. Zabyt. - 2014, nr 1, s. 244-246 2014

  • The legal basis of art lending under the English, French, German and Polish legal systems : a comaparative perspective / Paulina Gwoździewicz-Matan. // Comp. Law Rev. - Vol. 17 (2014), s. 39-62 2014

  • Ekspert muzealnik? : aspekty prawne / Paulina Gwoździewicz-Matan. // W: Kultura w praktyce : zagadnienia prawne. T. 3, Muzea a rynek sztuki. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2014. - S. 147-158 2014

  • Umowa o udostępnianie dóbr kultury w celach wystawienniczych : rys prawnoporównawczy / Paulina Gwoździewicz-Matan. // W: Kultura w praktyce : zagadnienia prawne. T. 2, Wokół problematyki prawnej zabytków i rynku sztuki. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2013. - S. 131-152 2013