Zmiana rozmiaru tekstu:

dr Paweł Gała

Katedra Prawa Rolnego i Gospodarki Przestrzennej

 

Stanowisko          
adiunkt
Pokój 2.41
Telefon 32 3591234
Wewnętrzny 1234
Email

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury w semestrze letnim dyżury będą się odbywać

- w czwartki parzyste od 15.00-16.30

-  czwartki nieparzyste od 18.20-19.50

 

Bibliografia

 • Ochrona bioróżnorodności jako determinanta Wspólnej Polityki Rolnej / Paweł Gała. // Stud. Iurid. Lub. - 2017, nr 1, s. 193-209 2017

 • Wybrane tezy orzeczeń w sprawach rolnych / oprac. Paweł Gała, Katarzyna Czerwińska-Koral. // Prz. Prawa Rol. - 2017, nr 1, s. 299-325 2017

 • Praktyczne aspekty dochodzenia roszczeń z tytułu szkody łowieckiej / Paweł Gała. // Prz. Prawa Rol. - 2017, nr 2, s. 259-277 2017

 • Polska bibliografia prawnorolna za rok 2016 / oprac. Paweł Gała, Katarzyna Czerwińska-Koral. // Prz. Prawa Rol. - 2017, nr 1, s. 331-339 2017

 • Wybrane tezy orzeczeń w sprawach rolnych / Paweł Gała, Katarzyna Czerwińska-Koral. // Prz. Prawa Rol. - 2016, nr 1, s. 203-226 2016

 • Polska bibliografia prawnorolna za rok 2015 / Paweł Gała, Katarzyna Czerwińska-Koral. // Prz. Prawa Rol. - 2016, nr 1, s. 233-237 2016

 • Odstępstwo rolne jako prawny instrument ochrony gospodarstwa rodzinnego / Paweł Gała. // W: Prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej. - Warszawa : Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, 2015. - S. 419-430 2015

 • XXVIII Europejski Kongres Prawa Rolnego, Poczdam, 9-12 września 2015 r : [sprawozdanie] / Izabela Lipińska, Paweł Gała. // Prz. Prawa Rol. - 2015, nr 2, s. 343-347 2015

 • Problematyka bioróżnorodności w nowym PROW na lata 2014-2020 / Paweł Gała. // Stud. Iurid. Agraria. - T. 13 (2015), s. 165-178 2015

 • Ochrona bioróżnorodności a prawa własności intelektualnej w rolnictwie / Paweł Gała. // Stud. Iurid. Agraria. - T. 12 (2014), s. 137-148 2014

 • Obszary wolne od GMO w Polsce / Paweł Gała. // Stud. Iurid. - T. 59 (2014), s. 59-70 2014

 • Ograniczenie zbywania akcji i udziałów spółek strategicznych Agencji Nieruchomości Rolnych na gruncie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa / Paweł Gała. // W: Z zagadnień prawa rolnego, cywilnego i samorządu terytorialnego : księga jubileuszowa Profesora Stanisława Prutisa. - Białystok : Temida 2, 2012. - S. 83-94 2012

 • Ochrona prawna odmian roślin / Paweł Gała. // W: Prawo własności przemysłowej. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2012. - S. 975-1057 2012

 • Ochrona i wykorzystanie roślinnych zasobów genowych : wybrane aspekty prawne / Paweł Gała. // Stud. Iurid. Agraria. - T. 10 (2012), s. 489-502 2012

 • Zarząd powierniczy w ochronie dóbr intelektualnych w rolnictwie / Paweł Gała. // W: Prawnicze dylematy interpretacyjne. - Toruń : Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2011. - S. 29-46 2011

 • Odstępstwo rolne na tle innych licencji ustawowych / Paweł Gała. // Stud. Iurid. Agraria. - T. 7 (2009), s. 231-240 2009

 • Ochrona prawna odmian roślin / Paweł Gała, Małgorzata Korzycka-Iwanow. // Stud. Prawa Prywatnego. - 2009, z. 3/4, s. 295-337 2009

 • Prawne aspekty wykorzystania materiału ze zbioru odmiany chronionej jako materiału siewnego / Paweł Gała. // Hodowla Roślin i Nasiennictwo. - 2004, nr 3, s. 64-92 2004