Zmiana rozmiaru tekstu:

dr Iwona Ciepiela

Katedra Prawa Finansowego

 

Stanowisko          
adiunkt
Pokój 3.35
Telefon 32 3592021
Wewnętrzny 2021
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżury w semestrze letnim: czwartek, 15.00-16.30

 

Bibliografia

  • Zmiany prawne w organizacji i funkcjonowaniu spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w okresie dwudziestu pieciu lat od transformacji ustrojowej / Iwona Ciepiela. // W: XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym : ocena dokonań i wnioski na przyszłość. - Szczecin : Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, 2014. - S. 669-680 2014

  • Zespół współpracy terytorialnej nową jednostką sektora finansów publicznych? / Iwona Ciepiela. // W: Prawo finansowe po transformacji ustrojowej : międzynarodowe i europejskie prawo podatkowe : Zjazd Katedr Prawa Finansowego i Podatkowego : Łódź, 5-6 czerwca 2012 r. - Łodź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013. - S. 230-241 2013

  • Ochrona praw obwinionego w postępowaniu w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych / Iwona Ciepiela. // W: Jednostka wobec władczej ingerencji administracji publicznej. T. 2. - Częstochowa : Akademia im. Jana Długosza, 2013. - S. 157-166 2013

  • Procedura wyodrębniania w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w świetle senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszu sołeckim i niektórych innych ustaw z 2011r / Iwona Ciepiela. // Finanse Komunalne. - 2012, nr 7/8, s. 13-21 2012

  • Współdziałanie państwa polskiego oraz innych państw członkowskich UE na rzecz utrzymania krajowej i transgranicznej stabilności finansowej w świetle Porozumienia o współpracy pomiędzy organami nadzoru finansowego, bankami centralnymi i ministrami finansów UE na temat transgranicznej stabilności finansowej (MoU) oraz ustawy o Komitecie Stabilności Finansowej / Iwona Ciepiela, Marek Zdebel. // W: Prawo europejskie - 5 lat doświadczeń w polskim prawie finansowym : zjazd Katedr i Zakładów Prawa Finansowego i Podatkowego, Warszawa, 10-11 czerwca 2010 r. - Warszawa : Oficyna Prawa Polskiego. Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, 2011. - S. 43-57 2011

  • Czynności bankowe jako przedmiot działalności banków / Iwona Ciepiela. - Stan prawny na 1 sierpnnia 2010 r. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. 2010

  • Pojęcie czynności bankowych w regulacjach polskiego prawa bankowego / Iwona Ciepiela. // Gdań. Stud. Praw. - T. 16 (2007), s. 545-556 2007

  • Zarząd majątkiem wspólnym a instytucja tajemnicy bankowej / Iwona Ciepiela. // Rejent. - 2000, nr 10, s. 30-42 2000

  • Gwarancja bankowa / Iwona Ciepiela. // Monit. Praw. - 1999, nr 5 Biul. Bankowy, s. 5-10 1999